Радянська Україна в 30х роках та в роки Другої світової війни

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Яке з визначень розкриває зміст поняття «осадництво»? варіанти відповідей

 здійснене урядом Польщі в 1920-ті рр. планомірне заселення західноукраїнських земель польськими військовими і цивільними колоністами 

  

здійснення польською владою акцій залякування українського населення, шляхом розміщеняя в українських селах польських військових підрозділів 

 

 облога й блокування українських сіл, що не бажали приймати представників польської влади 


  примушення польською владою частини українського населення до переселення в малолюдні райони 


Запитання 2

Хто був першим керівником (головою проводу) Організації українських націоналістів? варіанти відповідей

  Є. Коновалець 


  А. Шухевич 

 

 Д. Донцов 

 

С. Бандера 


Запитання 3


У якому році відбулися події, що увійшли в історію під назвою «Татарбунарське повстання»? 


варіанти відповідей

1919 р. 

 

 1930 р. 


  1924 р. 


  1921 р.


Запитання 4

 Які терміни слід використовувати для характеристики західноукраїнських земель у складі Польщі у 1920—1930-ті рр.? 


 

варіанти відповідей

«східні креси» 

 

 радянізація 

  

Організація українських націоналістів 

 

коренізація 

 

 колективізація 

 

 осадництво 


 

  Підкарпатська Русь

Запитання 5

Що передбачав перехід від «воєнного комунізму» до непу,

проголошений 1921 р.?


варіанти відповідей

згортання грошового обігу та запровадження карткової системи


перехід до мирного будівництва та посилення ролі держави в економіці


 заміну продрозкладки продподатком та використання товарно-грошових відносин


 націоналізацію всіх підприємств та запровадження загальної трудової повинності


Запитання 6

Яку ознаку державності зберегла УСРР після входження до складу СРСР ?


варіанти відповідей

 громадянство  

самостійну зовнішню політику 

 власні збройні сили 

 конституцію


Запитання 7

Чому, незважаючи на позитивні економічні зрушення, більшовики в другій половині 1920-х рр. почали згортання політики непу?


варіанти відповідей

 усі завдання непу були виконані

 

ринкові відносини, що були основою непу, не вписувалися в більшовицьку модель соціально-економічних відносин

 

неп не забезпечив потрібного зростання рівня життя населення


проведення політики непу зумовило міжнародну ізоляцію СРСР


Запитання 8


Режисером і художнім керівником театру «Березіль» у 1920-х рр. був:


варіанти відповідей

 П. Саксаганський

  А. Бучма

  Лесь Курбас

  О. Сердюк


Запитання 9

У якому році Україну було звільнено від нацистів?


 

варіанти відповідей

26 жовтня 1942 р.

 

 27 листопада 1943 р.

  

28 жовтня 1944 р.

 

 29 грудня 1945 р.

Запитання 10

Неврегульованість міжнародним співтовариством права українців на самовизначення-це?..варіанти відповідей

 «Українська карта» 

 

 «Українська свідомість"

 

 «Український націоналізм"

 

 «Українське питання» 

Запитання 11

Примусове, насильницьке переселення людей за межі місць їх постійного проживання?


 

варіанти відповідей

еміграція

 

 депортація

 

 гоніння

 


  переселення

Запитання 12

Де була створена перша німецька колонія в липні 1942 р., яка мала площу 500 кв. км. Вона отримала назву Гегевальд. Там само збудували й ставку Гітлера — Вервольф (Вовкулака)?


варіанти відповідей

 Житомирській області

 

 Вінницькій області

  

Київській області


 

 Хмельницькій області

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест