Радянський союз в міжвоєнний період (10 кл)

Додано: 18 січня
Предмет: Всесвітня історія, 10 клас
Тест виконано: 19 разів
10 запитань
Запитання 1

У своїй партійній програмі більшовики передбачали після приходу до влади встановити ......

варіанти відповідей

диктатуру буржуазії

диктатуру пролетаріату

Запитання 2

Характерними рисами політики "воєнного комунізму" було:

(чотири правильні відповіді)

варіанти відповідей

введення безгрошових розрахунків

відновлення торгівлі

скасування торгівлі

запровадження прямого продуктообміну

введення карткової системи

ліквідація карткової системи

Запитання 3

Вкажіть наслідки політики "воєнногокомунізму" (три правильні відповіді)

варіанти відповідей

падіння виробництва

підвищення виробництва

нестримно зростали ціни

падіння цін

Запитання 4

Політика залякування й примусу, розправа з політичними противниками - це ...

варіанти відповідей

геноцид

депортація

Терор

мобілізація

Запитання 5

Вкажіть рік запровадження Нової економічної політики.

варіанти відповідей

1918 рік

1919 рік

1920 рік

1921 рік

Запитання 6

СРСР було проголошено ...

варіанти відповідей

20 грудня 1922 року

16 березня 1923 року

30 грудня 1922 року

15 серпня 1921 року

Запитання 7

Вкажіть ім′я радянського лідера, наступника В. Леніна.

варіанти відповідей

Л. Троцький

Й. Сталін

Г. Зінов′єв

Л. Каменєв

Запитання 8

Вкажіть складові радянської "модернізації" (одна правильна відповідь)

варіанти відповідей

індустріалізація та колективізація

масові репресії та "Культурна революція"

всі зазначені відповіді правильні

Запитання 9

Державна політика компартійно-радянського керівництва кінця 1920-1930-х рр. з масового насильницького запровадження колгоспів - єдиної дозволеної форми господарювання для селян -це ...

варіанти відповідей

індустріалізація

колективізація

монополізація

мобілізація

Запитання 10

Вкажіть період другої п′ятирічки

варіанти відповідей

1921-1925 рр.

1925-1929 рр.

1928/29-1932 рр.

1933-1937 рр.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест