Радянсько німецькі договори 1939. Початок Другої світової війни

Додано: 9 квітня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 1001 раз
12 запитань
Запитання 1

Укажіть, коли відбулась подія, зображена на фото

варіанти відповідей

23 серпня 1939 р.

1 вересня 1939 р.

17 вересня 1939 р.

28 вересня 1939 р.

Запитання 2

Реалізація Радянським Союзом умов «пакта Молотова–Ріббентропа» розпочалася

варіанти відповідей

23 серпня 1939 р.

17 вересня 1939 р.

28 червня 1940 р.

22 червня 1941 р

Запитання 3

Коли між СРСР та Німеччиною було укладено Договір про дружбу і кордони?

варіанти відповідей


варіанти відповідей

23 вересня 1939р.

28 вересня 1939р.

28 червня 1940р.

22 червня 1941р.

Запитання 4

Яку подію вважають початком Другої світової війни?

варіанти відповідей

загарбання Угорщиною Карпатської України

напад Німеччини на Польщу

вторгнення Червоної армії на території Західної України

напад Німеччини на СРСР

Запитання 5

"Визвольний похід" Червоної армії на допомогу населенню Західної України і Західної Білорусії відбувся ...

варіанти відповідей

17 вересня 1939 р.

28 вересня 1939 р.

22 жовтня 1939 р.

30 червня 1940 р.

Запитання 6

До території так званого Закерзоння, що відповідно до таємного протоколу до радянсько-німецького договору про дружбу і кордон, відійшли до сфери впливу Німеччини належали

варіанти відповідей

Галичина

Буковина

Холмщина

Лемківщина

Посяння

Запитання 7

Скільки областей було створено на приєднаних до УРСР землях Західної України

варіанти відповідей

10

8

7

6

Запитання 8

Укажіть основні положення радянсько-німецького пакту про ненапад

варіанти відповідей

Взаємний нейтралітет у разі війни однієї з країн

Обидві сторони мали спільно діяти проти Великої Британії та Франції

Пакт укладався на 10 років з автоматичним продовженням його дії на наступні 5 років за взаємним бажанням сторін

СРСР і Німеччина не повинні брати участь у коаліціях, спрямованих проти Німеччини чи СРСР

СРСР має вступити в антикомінтернівський пакт

Сторони зобов'язувалися допомагати одна одній при можливій агресії проти них

Сторони мали спільно оборонятися після нападу Польщі

Запитання 9

Прочитайте уривок і вкажіть назву міста, де відбулися описані події:

"Близько 2-ї години ночі 24 серпня В. Молотов і Й. Ріббентроп поставили підписи під тестом пакту і таємним протоколом до нього. За іменами осіб, що його підписали, цей договір зазвичай називають "пактом Молотова-Ріббентропа""

варіанти відповідей

Берлін

Варшава

Женева

Москва

Запитання 10

Прочитайте визначення і вкажіть поняття, що відповідає його змісту:

"Політика поступок керівництва Великої Британії та Франції Німеччині у 30-х роках"

варіанти відповідей

Політика "заспокоєння"

Політика "пацифікації"

Політика "умиротворення"

Політика "утихомирення"

Запитання 11

Північна Буковина увійшла до складу УРСР

варіанти відповідей

1938

1939

1940

1941

Запитання 12

Які терміни й поняття слід використовувати для характеристики процесу радяніізації на західноукраїнських землях у 1939-1941 рр.?

варіанти відповідей

націоналізація, депортація, українізація, репресії

 

культурна революція", кооперація, евакуація, депопуляція

 індустріалізація, суцільна колективізація, "червоний терор"

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест