Варшавська угода. Поразка Збройних сил Півдня Росії. Другий Зимовий похід.

Тест виконано: 162 рази
18 запитань
Запитання 1

«Воєнний комунізм» - це:

варіанти відповідей

 Система заготівлі сільськогосподарських продуктів, за якою держава примусово вилучала з селянського господарства продовольство та фураж понад встановлені норми

Спроба запровадження колективних господарств (комуни, колгоспи)

Внутрішня політика радянської Росії, запроваджена в роки Громадянської війни з метою зосередження всіх трудових і матеріальних ресурсів у руках держави (1918-1921 рр.) 

 Бюрократизація державного апарату, впровадження адміністративно-командної системи, встановлення політичної диктатури

Запитання 2

Укажіть складові політики «воєнного комунізму», здійснюваної в Україні в 1919—1921 рр.

1) Націоналізація підприємств великої промисловості, транспорту та банків.

2) Здійснення грошової реформи та введення в обіг забезпечених золотом «червонців».

3) Запровадження розкладки на продовольство та сільськогосподарську сировину.

4) Передання дрібних підприємств кооперативним артілям та приватним особам.

5) Проведення насильницької суцільної колективізації селянських господарств.

6) Викуп державою поміщицьких земель та їх зрівняльний розподіл між селянами.

7) Запровадження загальної трудової повинності.

варіанти відповідей

1,2,3

1,3,7

2,4,5

1,5,7

Запитання 3

Які три армії утворили «трикутник смерті», у якому опинилося українське військо восени 1919 року?

варіанти відповідей

Червона армія, Донська армія, війська Антанти

Польська , Російська армія Врангеля, військові сили Антанти

Добровольча армія А.Денікіна, війська Антанти, Червона армія

Червона армія, польська армія, Добровольча армія А.Денікіна

Запитання 4

Насильницькі заходи, що здійснювалися більшовиками проти широких соціальних груп, які були оголошені «класовими ворогами», включно з робітниками та селянами, та звинувачувалися в «контрреволюційній діяльності».

варіанти відповідей

" білий" терор

 " червоний " терор

 голодомор

реквізиції

Запитання 5

Який термін використовують для визначення.

"...це система планомірного здійснення в життя ґвалту, це такий відкритий апофеоз убивства як знаряддя влади, до якого не доходила ще ніколи жодна влада у світі...Не можна пролити більше людської крові, ніж це зробили більшовики..."(С.Мельгунов)?

варіанти відповідей

Терор

Окупація

Націоналізація

Реквізиція

Запитання 6

Прізвище якого історичного діяча є зайвим у переліку тих, брав участь в антибільшовицьких повстаннях?

варіанти відповідей

Н. Григор"єв

Н. Махно

Зелений

Х. Раковський

Запитання 7

У якому рядку всі слова будуть доречними у розповіді про формування комуністичного режиму в першій половині 1919 р.?

варіанти відповідей

Раднарком, ревкоми, запровадження гривні, трудова повинність

 Конституція УСРР, акціонерні кампанії, воєнно-політичний союз

Третій Всеукраїнський з'їзд рад, комуни та радгоспи, продрозверстка

Центральний виконавчий комітет, реквізиція, білий терор

Запитання 8

Вавшавська угода була підписана між ..

варіанти відповідей

УНР і ЗУНР

УНР і Польщею

ЗУНР і Польщею

Польщею і РСФРР

Запитання 9

Варшавська угода була була укладена

варіанти відповідей

у квітні 1920 р

у березні 1921 р

у грудні 1919 р

у травні 1920 р

Запитання 10

Основні положення Ризького миру( 2 відповіді)

варіанти відповідей

Визнання Польщею УСРР

Визнання Польщею УНР

Входження до складу Польщі українських етнічних земель

Визнання Польщею ЗУНР та відмова від втручання в її внутрішні справи

Запитання 11

Установіть відповідність між іменами історичних діячів і поняттями, які їх стосуються.

1 Х.Раковський

2 П.Врангель

3 Ю.Пілсудський

4 С.Петлюра


А Армія УНР, Директорія УНР

Б Білий рух, Добровольча армія

В Друга Річ Посполита, Військо Польське

Г Раднарком УСРР, більшовизм


варіанти відповідей

1-г 2-б 3-в 4-а

1-а 2-б 3-в 4-г

1-г 2-а 3-б 4-в

1-г 2-а 3-в 4-б

Запитання 12

"Диво на Віслі" - це

варіанти відповідей

Перемога Червоної армії над армією П. Врангеля

Перемога польської армії над Червоною Армією

Перемога Червоної Армії над армією УНР

Перемога Червоної Армії над польською армією

Запитання 13

Керівник найбільшого за масштабами селянсько-повстанського руху в Україні у 1918–1920 рр.Очолював боротьбу селян проти німецьких підрозділів та Гетьманату, згодом – проти Директорії УНР, денікінців, більшовиків

варіанти відповідей

Никифор Григор’єв

Нестор Махно

Зелений (Д. Терпило)

Xристиян Раковський

Запитання 14

Події серпня 1919 року в Україні, епізод спільного походу  армії УНР та Української Галицької Армії (УГА) на Київ, але через неузгодженість дій Київ захопили білогвардійці

варіанти відповідей

чортківська офензива

трикутник смерті

київська катастрофа

листопадова катастрофа

Запитання 15

Ситуацію українських національних сил у 1919 році, коли Українська Народна Республіка опинилася в оточенні більшовицьких, білогвардійських та польських військ

варіанти відповідей

листопадова катастрофа

київська катастрофа

трикутник смерті

перший зимовий похід

Запитання 16

Михайло Омелянович-Павленко - це...

варіанти відповідей

Голова Директорії УНР

Генерал, командувачем Армії УНР

Генерал, керівник білогвардійців

Керівник селянсько-повстанського руху в Україні

Запитання 17

Петро Врангель - це...

варіанти відповідей

Головнокомандувача збройних сил півдня Росії замість А. Денікіна

Перший голова відродженої польської держави

Голова Директорії УНР (9 травня 1919 — 10 листопада 1920). Борець за незалежність України у ХХ сторіччі.

Радянський військовий діяч, очолив Південний фронт

Запитання 18

Яка мета Другого зимового походу Армії УНР?

варіанти відповідей

допомога партизанському рухові, організація збройного повстання проти більшовицької влади

перетнути українсько-польський кордон і скласти зброю

прорватися на Запорожжя, аби об’єднатися з Нестором Махном, щоб разом вигнати більшовиків з України

розгромити денікінський тил

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест