Регіональні відмінності демографічних процесів. Демографічна політика

Додано: 30 березня 2022
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 315 разів
8 запитань
Запитання 1

Дайте однозначну відповідь ("Так"."Ні".).

Чисельність насе­лення світу є постійною величиною і з року в рік не змінюється.

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 2

Дайте однозначну відповідь ("Так"."Ні".).

Темпи зростання населення свого піку досягли в період 2005-2015 рр. 

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 3

Виберіть правильну відповідь.         

Різке зростання кількості населення називається...

варіанти відповідей

Демографічний вибух, спалах народжуваності

Депопуляція

Запитання 4

Дайте однозначну відповідь ("Так"."Ні".).  

 За прогнозами, населення світу зменшиться більш ніж на 1 млрд осіб упродовж найближчих 15 років


варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 5

Дайте однозначну відповідь ("Так"."Ні".).

Європа у прирості населення світу не бере участі, оскільки тут він є нині від’ємним. 

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 6

Дайте однозначну відповідь ("Так"."Ні".).

Демографічні проблеми - це найважливіші проблеми народонаселення, які загрожують украй негативними наслідками: стрімке зростання населення, або демографічний вибух, у країнах, що розвиваються, і загроза депопуляції, або демографічна криза, в економічно розвинених країнах

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 7

Виберіть правильні відповіді. 

Демографічні проблеми...

варіанти відповідей

небажане скорочення кількості населення

небажане зростання кількості населення

висока смертність дітей або літніх людей

старіння населення

небажане скорочення посівних площ

небажане скорочення рослинного і тваринного світу

відсутність інтернету

Запитання 8

Виберіть правильні відповіді. 

Найважливіші демографічні проблеми України:...

варіанти відповідей

значне скорочен­ня чисельності населення

значне зростан­ня чисельності населення

старіння населення 

демографічний бум

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест