Рельєф України. Геологічна історія Землі.

Додано: 15 листопада 2020
Предмет: Географія, 8 клас
20 запитань
Запитання 1

Переважаючою формою рельєфу на території України

варіанти відповідей

Гори

Рівнини

Височини

Низовини

Запитання 2

Скільки відсотків від площі України займають рівнини?

варіанти відповідей

5 %

25 %

70 %

95 %

Запитання 3

Найвищою точкою України є:

варіанти відповідей

г. Роман-Кош

г. Бельмак-Могила

г. Говерла

г. Камула

Запитання 4

Найвища точка рівнинної частини  України:

варіанти відповідей

г. Бельмак-Могила

Канівські гори

г. Могила- Мечетна

г. Берда

Запитання 5

Безлісі масиви в  Криму це – 

варіанти відповідей

Полонини

Яйли

Куести

Височини

Запитання 6

Зіставте пари "назва найвищої точки - назва форми рельєфу" :


1) г. Роман - Кош;

2) г. Могила- Мечетна;

3) г. Камула;

4) г. Могила-Бельмак.


А) Приазовська височина;

Б) Подільська височина;

В) Хотинська височина;

Г) Кримські гори;

Д) Донецький кряж.


варіанти відповідей

1А, 2Б, 3В,4Д

1Г,2Д,3Б,4А

1Г, 2А, 3В, 4Д

1Д, 2В, 3Б,4А

Запитання 7

Геологічнаісторія Землі розпочалася:

варіанти відповідей

65 млн. років

4,6 млрд. років

1,8 млн. років

2 млрд. років

Запитання 8

В який геологічний час Пангея розпалася на два материки - Лавразію та Гондвану

варіанти відповідей

Кінець палеозою

Початок мезозою

Середина мезозою

Початок кайназою

Запитання 9

Яка з відповідей є не вірною

варіанти відповідей

Час формування земної кори називають геологічним;

Відносний вік гірських порід та епох гороутворення визначають на основі вивчення скам’янілих решток тварин,рослин тощо,які знайдені у певних гірських породах,із урахуванням послідовності їхнього нашарування;

Абсолютний вік гірських порід навчилися визначати пізніше за відносний, коли були винайдені радіологічні методи;

В історії геологічного розвитку Землі виокремлюють такі ери: архей, палеозой, мезозой, кайнозой. 

Запитання 10

Яка височина тягнеться вузькою смугою між долиною Дністра і північно-східними схилами Українських Карпат? *

варіанти відповідей

Придніпровська

Прикарпатська

Причорноморська

Подільська

Запитання 11

Геологічний час, в який утворилися сучасні гірські області України:варіанти відповідей

Кайнозойський час;

Неогеновий час;

Юра-крейда;

Неоген-антропогеновий час

Запитання 12

Укажіть, яка тектонічна структура НЕ є частиною Східноєвропейської платформи

варіанти відповідей

Волино-Подільська плита

Споруда гірського Криму

Причорноморська западина

Український щит

Запитання 13

Укажіть назву низовини, яка на території України є частиною Середньодунайської низовини: *

варіанти відповідей

Закарпатська

Поліська

Придніпровська

Причорноморська

Запитання 14

Укажіть найвищу частину Українських Карпат: 


варіанти відповідей

Бескиди

Горгани

Чорногора

Рахівські гори

Запитання 15

На Лівобережжі розташована… варіанти відповідей

Закарпатська низовина

Придніпровська низовина

Придніпровська височина

Причорноморська низовина

Запитання 16

Укажіть, який із названих елементів рельєфу України не є низовиною

варіанти відповідей

Придніпровська

Закарпатська

Донецька

Причорноморська

Запитання 17

Українські Карпати, на відміну від Кримських гір

варіанти відповідей

утворилися в палеозойську еру

формують область висотної поясності


вкриті високогірними льодовиками

досягають висоти 2000 м

Запитання 18

Складовою якої тектонічної структури є пороги в руслі річки, що мала назви: Борисфен, Данапріс, Славутич? 

варіанти відповідей

Волино-Подільська плита

Донецька складчаста структура

Український щит

Дніпровсько-Донецька западина

Запитання 19

Визначте основну причину переважання в Україні рівнинного рельєфу:

варіанти відповідей

розташування території переважно в межах давньої платформи

помітні коливання земної кори в четвертинний період

поширення різних за походженням кайнозойських відкладів

загальний похил території із заходу на схід і на південь

Запитання 20

Яка ознака характерна для Причорноморської низовини? варіанти відповідей

абсолютні висоти змінюються від 0 до 200 м

тектонічною основою є передгірний прогин

поверхня має нахил на північ і північний схід

її західна частина лежить у межах Волино-Подільської плити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест