Реляційні бази даних, їхні об’єкти. Ключі й зовнішні ключі. Зв’язки між записами і таблицями.

Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Ключем називається:

варіанти відповідей

рядок, який пов’язує між собою дві реляційні бази даних

стовпець, який пов’язує між собою дві реляційні бази даних

комірка, яка пов’язує між собою дві реляційні бази даних

Запитання 2

Основним об'єктом реляційної бази даних

варіанти відповідей

таблиця

папка

файл

відеоролик

Запитання 3

Таблиця реляційної бази даних складається з

варіанти відповідей

полів

записів

заголовків

діагоналей

Запитання 4

Одне або кілька полів (стовпців), комбінація значень яких однозначно визначає кожний запис у таблиці

варіанти відповідей

Первинний ключ

Зовнішній (вторинний) ключ

Складовий ключ

Запитання 5

Одне або кілька полів (стовпців) у таблиці, що містять посилання на поле або поля первинного ключа в іншій таблиці

варіанти відповідей

Зовнішній (вторинний) ключ

Первинний ключ

Складовий ключ

Запитання 6

Принципи нормалізації таблиць БД

варіанти відповідей

поля не повторюються

у кожній таблиці є первинний ключ

кожному значенню первинного ключа повинна відповідати достатня інформація про тип суті або про об’єкт таблиці

у полів обмежена кількість

зміна значень в полях таблиці не повинна впливати на інформацію в інших полях

Запитання 7

Які типи зв'зків можуть існувати між таблицями БД?

варіанти відповідей

«один за всі і всі за одного»

«один до кожного», «кожен до багатьох», і «багато до всіх»

«один до одного», «один до багатьох», і «багато до багатьох»

«один до жодного», «один до двох», і «багато до багатьох»

Запитання 8

Познач про який тип зв’язку іде мова «одним автомобілем може керувати лише один водій і керувати цим автомобілем може тільки один водій»:

варіанти відповідей

"один до багатьох"

"багато до одного"

"один до одного"

"багато без одного"

Запитання 9

Один до багатьох це

варіанти відповідей

Одному запису таблиці відповідають багато записів іншої таблиці  

Одному запису таблиці відповідає один запис іншої таблиці  

Багатьом записам таблиці відповідають багато записів іншої таблиці 

Запитання 10

Багато до багатьох 

варіанти відповідей

Одному запису таблиці відповідають багато записів іншої таблиці  

Одному запису таблиці відповідає один запис іншої таблиці  

Багатьом записам таблиці відповідають багато записів іншої таблиці 

Запитання 11

Що таке сутність?

варіанти відповідей

Сутність предметної області - це тип реального або уявного об'єкта предметної області

Сутність предметної області - це тип реального об'єкта предметної області

Сутність предметної області - це тип уявного об'єкта предметної області

Сутність предметної області - це об'єкт предметної області

Запитання 12

Що описує модель "сутність - зв'язок"?

варіанти відповідей

типи об'єктів предметної області

зв'язки між об'єктами предметної області

властивості екземплярів предметної області

порядок зв'язків між об'єктами предметної області

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест