Революція в Україні 1917 р

Додано: 5 жовтня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
22 запитання
Запитання 1

Назвіть людину, яка зображена на малюнку

варіанти відповідей

С. Єфремов

В. Винниченко

М. Грушевський

Д. Дорошенко

Запитання 2

Після повалення самодержавного ладу в Росії влада перейшла до...

варіанти відповідей

Центральної Ради

Земського союзу

Державної думи

Тимчасового уряду

Запитання 3

У якому місті знаходилася Центральна Рада?

варіанти відповідей

Київ

Харків

Петроград

Львів

Запитання 4

Політична програма Центральна Рада була орієнтована на здобуття Україною...

варіанти відповідей

автономії в складі федеративної Росії

незалежності

самостійності

членства в європейській співдружності націй

Запитання 5

Коли було створено Українську Центральну Раду?

варіанти відповідей

20 березеня 1917 р.

7 січня 1918

24 лютого 1917

1 квітня 1919

Запитання 6

Яким був привід до початку Української революції в 1917 р.?

варіанти відповідей

Початок Листопадової революції в Німеччині та повалення монархії

Проголошення імператором Францом Йосифом І автономії Галичини без розподілу краю на східну і західну частини

Піднесення українського національно-визвольного руху в роки Першої світової війни

Початок революції в Росії та повалення монархії

Запитання 7

Коли підбувся Український національний конгрес?

варіанти відповідей

14-23 жовтня 1918р. у Львові

19-21 квітня 1917р. в Києві

2-13 лютого 1917р. в Петрограді

24-30 вересня 1919р. в Харкові

Запитання 8

Яку назву мали перші українські добровільні підрозділи?

варіанти відповідей

"Україньска сила"

"Січові стильці"

"Вільне козацтво"

"Революційна армія"

Запитання 9

Що означає термін "Національно-територіальна автономія"?

варіанти відповідей

Тимчасове захоплення збройними силами однієї держави території держави-противника

Заходи державного примусу, покарання, у тому числі за ідейні переконання, нерідко позасудовим шляхом

Перебіг подій, що характеризують національно-визвольну боротьбу українського народу за відновлення своєї державності

Можливість національної спільноти здійснювати самоуправління на певній території

Запитання 10

У яку партію трансформувалося Товариство українських поступовців у квітні 1917 р.?

варіанти відповідей

Українська демократично-хліборобська партія

Українська партія соціал-демократична робітнича партія

Українська партія соціалістів-революціонерів

Українська партія соціалістів-федералістів

Запитання 11

Вкажіть визначення поняття "революція"

варіанти відповідей

будь-який суспільно-політичний рух, учасниками якого є представники певної етнічної спільності (племені, народності, нації), з метою визволення своєї країни від чужоземного панування

масовий збройний виступ проти встановленого стану речей

радикальна, корінна, глибока якісна зміна, стрибок у розвитку природи, суспільства або пізнання, поєднане з відкритим розривом з попереднім станом

процес зміни спадкових характеристик попіснуючого стану природи чи суспільства з плином часу

Запитання 12

Хто є автором опублікованої промови "Самостійна Україна" та очільником Української народної партії

варіанти відповідей

М.Грушевський

М.Міхновський

В.Винниченко

С.Петлюра

Запитання 13

Хто очолив Українську Центральну Раду?

варіанти відповідей

С. Петлюра

Д. Антонович

М. Грушевський

Д. Дорошенко

Запитання 14

Політична програма Центральна Рада була орієнтована на здобуття Україною

варіанти відповідей

незалежності

автономії в складі федеративної Росії

самостійності

членства в європейській співдружності націй

Запитання 15

Про яку партію йдетеся у фрагменті документа? «Конференція відбулася під проводом В. Винниченка... Домагаючись автономії для України здавна, а саме - з днів свого заснування, партія, проте, до великої української революції не цілком продумала національну проблему, одночасно обстоюючи гасло автономного устрою для України...»

варіанти відповідей

Українська демократично-хліборобська партія

Українська партія соціалістів-федералістів

Українська партія соціал-демократична робітнича партія

Українська партія соціалістів-революціонерів

Запитання 16

У яку партію трансформувалося Товариство українських поступовців у квітні 1917 р.?

варіанти відповідей

Українська партія соціал-демократична робітнича партія

Українська партія соціалістів-революціонерів

Українська партія соціалістів-федералістів

Українська демократично-хліборобська партія

Запитання 17

На якому фото зображений М. Грушевський?

варіанти відповідей
Запитання 18

Як називався орган, що мав визначити статус України у складі Росії, вибори до якого обіцяв провести Тимчасовий уряд Росії?

варіанти відповідей

Тимчасовий уряд

Установчі збори

Державна нарада

Державна Дума

Запитання 19

Про які погляди Михайла Грушевського свідчить у своїх спогадах Павло Скоропадський?

Пригадую своє здивування, коли Грушевський — а, судячи по його будинкові, він пролетарем зовсім не був — сказав, що цукроварні слід негайно передати державі. Коли я на це замітив, що сумніваюсь, чи державний заряд був би корисний для цукроварства в Україні, то він помітно був цим незадоволений і відповів мені, що є ж державні залізниці, отже чому ж не мали б бути державними і цукроварні?

варіанти відповідей

ліберальні

соціалістичні

консервативні

націоналістичні

Запитання 20

Яке слово пропущене в історичному документі?

З резолюції конференції Української соціал-демократичної робітничої партії 4 квітня 1917 р.

Конференція Української соціал-демократичної робітничої партії з усією непохитною рішучістю висуває давнє домагання партії - ___________ України як першу невідкладну, пекучу задачу сучасного моменту українського пролетаріату та всієї України.

варіанти відповідей

автономію

унітарність

незалежність

федералізацію

Запитання 21

Чому події 1917-1918 рр. в Україні на сторінках шкільних підручників називаються РЕВОЛЮЦІЄЮ?

варіанти відповідей

зважаючи на активну участь всіх соціальних верств суспільства

випливаючи з великої кількості жертв, спричинених згаданими подіями

внаслідок швидкої зміни встановленого політичного порядку суспільства

через боротьбу за владу політичних партій, що сповідували різну ідеологію

Запитання 22

Яка із даних українських політичних партій у липні 1917 року ставила питання незалежності України?

варіанти відповідей

Українська соціал-демократична робітнича партія

Українська партія соціалістів-революціонерів

Українська партія соціалістів-федералістів

Українська народна партія

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест