Річна контрольна робота (правознавство) - 9 клас. Частина 1

Додано: 10 травня 2020
Предмет: Правознавство, 9 клас
Тест виконано: 9 разів
12 запитань
Запитання 1

Яке з наведених понять характеризує форму політичного режиму?

варіанти відповідей

монархія

республіка

федерація

демократія

Запитання 2

Судове або адміністративне рішення з конкретної юридичної справи, яке стає загальнообов’язковим під час розгляду аналогічних справ у майбутньому — це

варіанти відповідей

нормативно-правовий акт

нормативно-правовий договір

правовий прецедент

правовий звичай

Запитання 3

Частина норми права, де зазначаються умови, обставини, із настанням яких можна або необхідно застосовувати цю норму, має назву

варіанти відповідей

гіпотеза

диспозиція

галузь

санкція

Запитання 4

Яке з наведених прав людини належить до групи політичних прав і свобод?

варіанти відповідей

право на життя

право на працю 

право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування

право брати участь в управлінні державними справами

Запитання 5

Яке з наведених конституційних прав може здійснюватися виключно громадянами України?

варіанти відповідей

право на працю

право на свободу слова

право брати участь в управлінні державними справами

право на безпечне для життя і здоров’я довкілля 

Запитання 6

Який орган є єдиним органом законодавчої влади в Україні?

варіанти відповідей

Верховна Рада України

Верховний Суд

Президент України

Кабінет Міністрів України

Запитання 7

Яке з наведених прав людини належить до групи культурних прав і свобод? 

варіанти відповідей

свобода наукової, технічної та художньої творчості

право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування

право на відпочинок

право збиратися мирно, без зброї та проводити збори, мітинги, походи й демонстрації

Запитання 8

Загальний шлюбний вік в Україні складає

варіанти відповідей

16 років

17 років

18 років

21 рік

Запитання 9

Прийняття особою у свою сім’ю дитини на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду, — це

варіанти відповідей

усиновлення

опіка

патронат

піклування

Запитання 10

Укажіть вік, із якого особа може обіймати посаду судді.

варіанти відповідей

18 років

21 рік

30 років

35 років

Запитання 11

Укажіть юридичну професію, до сфери повноважень представників якої належить здійснення правосуддя.

варіанти відповідей

суддя

прокурор

адвокат

слідчий

Запитання 12

Особа в цивільному або кримінальному процесі, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи, — це

варіанти відповідей

експерт

спеціаліст

свідок

перекладач

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест