Підготовка до річної підсумкової контрольної роботи з геометрії

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 6 разів
36 запитань
Запитання 1

1.Скільки прямих можна провести через одну точку?

         ;   

варіанти відповідей

 а) Жодної; 

 б) тільки одну;

 в) тільки дві

   г) безліч.

Запитання 2

2. Скільки прямих можна провести через дві точки?

         

варіанти відповідей

 а) Безліч;  

б) тільки одну;  

 в) тільки дві;     

   г) жодної.

Запитання 3

3. Точки А, В,С лежать на одній прямій. Яка з трьох точок лежить між двома іншими, якщо відомо, що АВ = 1см, ВС = 2см, АС = 3см?

                        

варіанти відповідей

  а) А;       

   б) В;      

 в) С;    

    г) Визначити неможливо.  

Запитання 4

4. Точки M, N і K лежать на одній прямій. Відомо, що MN = 5м, NK = 3м. Яку найбільшу довжину може мати відрізок MK ?

                       

варіанти відповідей

  а) 1м;             

  б) 2м;         

 в) 8м;     

  г) 9м.

Запитання 5

5. AD – бісектриса ےВАС і ے ВАD = 60 ˚. Знайдіть градусну міру

 ےСAD.

                          

варіанти відповідей

  а) 30 ˚ ; 

 б) 60 ˚ ;  

в) 120 ˚ ;

  г) визначити неможливо.

Запитання 6

6. Кути АВС і АВD мають спільну сторону АВ. ے АВС = 60 ˚  градусів,

 ے АВD = 40 ˚ . Яку найменшу градусну міру може мати ے DBС ?

              

варіанти відповідей

 а) 10 ˚ ;      

  б) 20 ˚ ;  

   в)100 ˚ ;  

   г) 120 ˚ .

Запитання 7

7. Два кути, на які розбивається розгорнутий кут його внутрішнім променем, називають…

   

варіанти відповідей

а) сусідніми; 

б) вертикальними;  

 в) суміжними; 

 г) доповняльними.

Запитання 8

8. Якщо один із суміжних кутів дорівнює 125 ˚ , то інший кут є…

             

варіанти відповідей

  а) гострим;  

 б) прямим;      

в) тупим; 

 г) розгорнутим.

Запитання 9

9. Якщо один із суміжних кутів удвічі більший за другий, то градусна міра меншого з цих кутів дорівнює… 

                        

варіанти відповідей

 а) 30 ˚ ;    

 б) 60 ˚ ; 

 в) 45 ˚ ;

  г) 120 ˚ .

Запитання 10

10. Якщо сторони одного з кутів є доповняльними променями сторін другого, то ці кути називають …

    

варіанти відповідей

а) сусідніми;   

б) вертикальними;  

в) суміжними; 

г) доповняльними.

Запитання 11

11. Які градусні міри можуть мати вертикальні кути ?

    

варіанти відповідей

  а) 130 ˚ і 50 ˚ ;

 б) 50 ˚  і 150 ˚ ;

в) 80 ˚  і 80 ˚ ;

г) 100 ˚  і 80 ˚ .

Запитання 12

12. Якщо один з вертикальних кутів прямий, то інший…

       

варіанти відповідей

 а) гострий ;    

б) тупий ;   

в) розгорнутий;    

г) прямий.

Запитання 13

13. Сума трьох кутів, утворених при перетині двох прямих, дорівнює 200 ˚. Знайдіть суму гострих кутів, які утворилися при перетині цих прямих.

         ;      

варіанти відповідей

  а) 20 ˚ ;     

 б) 160 ˚ ;   

  в) 40 ˚

  г) 320 ˚ .

Запитання 14

14. Скільки можна провести прямих, паралельних даній прямій a через точку А, яка не належить даній прямій ?

       

варіанти відповідей

  а) жодної;       

б) тільки одну ;   

в) тільки дві; 

 г) безліч.

Запитання 15

15. Якщо пряма перетинає одну з двох паралельних прямих , то вона…

 

варіанти відповідей

 а) Не перетинає іншу пряму.    

б) Перетинає іншу пряму.


  в) Паралельна іншій прямій.   

 г) Перпендикулярна до іншої прямої.

Запитання 16

16. Перпендикулярними називаються прямі, що…

варіанти відповідей

а) мають одну і тільки одну спільну точку;  

б) не перетинаються;

в) перетинаються; 

г) перетинаються під прямим кутом.

Запитання 17

17. Якщо при перетині двох прямих січною сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 ˚ , то відповідні кути…

          

варіанти відповідей

а) прямі; 

 б) в сумі складають 180 ˚; 

 в) рівні;  

 г) суміжні. 

Запитання 18

18. Якщо при перетині двох прямих січною сума внутрішніх односторонніх кутів не дорівнює 180 ˚ , то внутрішні різносторонні кути…

            

варіанти відповідей

а) прямі;  

б) рівні;   

в) нерівні; 

 г) в сумі складають 180 ˚ .

Запитання 19

19. Якщо при перетині двох прямих січною утворюються рівні внутрішні різносторонні кути, то ці прямі…

варіанти відповідей

  а) перпендикулярні;

 б) паралельні ; 

в) перетинаються; 

г) не можна визначити.

Запитання 20

20. Які з наведених тверджень 1) – 4) є аксіомами ?

 1) З трьох точок на прямій одна і тільки одна лежить між двома іншими.

 2) Яка б не була точка, існують прямі, що проходять через неї.

3) Яка б не була пряма, існують прямі, що її перетинають

4) Яка б не була пряма, існують точки, що належать цій прямій, і точки, що їй не належать.

варіанти відповідей

  

а) 1, 3;                                          

б) 1, 4;      

в) 1, 3, 4;       

г) 2, 4.  

Запитання 21

21. Визначте вид трикутника АВС, якщо ے А = 32 ˚, ےВ = 115 ˚, ےС =33 ˚ .

  

варіанти відповідей

а) гострокутний; 

б) тупокутній;

в) прямокутний; 

г) не можна визначити.

Запитання 22

22. Два трикутники називаються рівними, якщо в них…

варіанти відповідей

  а) відповідно рівні сторони;

 б) відповідно рівні кути;

 в) відповідні сторони і кути рівні;

  г) сторони і кути рівні.

Запитання 23

23. Скільки бісектрис має трикутник?

                          

варіанти відповідей

  а) 1;   

 б) 2;    

 в) 3;   

  г) 6. 

д) 12

Запитання 24

24. Відрізок, що сполучає вершину трикутника із серединою його протилежної сторони, називають….

       

варіанти відповідей

 а) висотою;    

б) бісектрисою;       

в) медіаною;  

г) основою.

Запитання 25

25. У рівнобедреному трикутнику співпадають медіана, бісектриса і висота, що проведені…

варіанти відповідей

 а) до будь-якої сторони;

б) з будь-якої вершини;

в) до бічної сторони;

г) до основи.

Запитання 26

26. Скільки тупих кутів може мати трикутник?

                      

варіанти відповідей

 а) 4;        

б) 3;    

в) 2;    

г) 1.

Запитання 27

27. Чому дорівнює сума гострих кутів прямокутного трикутника?

                

варіанти відповідей

 а) 60 ˚ ;       

б) 80 ˚;  

в) 45 ˚; 

г) 90 ˚ .

Запитання 28

28. Які з наведених умов 1) – 6) є ознаками рівності двох трикутників?

    1) Рівність трьох кутів; 2) рівність трьох сторін;

    3) рівність двох сторін; 4) рівність двох сторін і кута, прилеглого до однієї із сторін;

    5) рівність двох сторін і кута між ними;  6) рівність сторони і двох прилеглих кутів.

              

варіанти відповідей

а) 1,2;  

б) 1, 5, 6;      

в) 2,5,6;   

г) 1 – 6.

Запитання 29

29. Яку фігуру утворюють усі точки площини, що знаходяться на відстані 5 см від точки О?

 

 

 

варіанти відповідей

а) Пряму, що знаходиться на відстані 5 см від точки О;

б) дві прямі, що знаходиться на відстані 5 см від точки О;

в) коло з центром у точці О радіуса 10 см;

г) коло з центром у точці О радіуса 5 см.

Запитання 30

30. Діаметром кола називається…

 

варіанти відповідей

а) пряма, що проходить через центр кола; 

б) відрізок, що сполучає центр кола і точку на колі;

в) відрізок, що сполучає дві точки кола; 

г) відрізок, що сполучає дві точки кола і проходить через його центр.

Запитання 31

31. Якщо радіус кола дорівнює 8 см, то його діаметр дорівнює…

                  

варіанти відповідей

а) 16 см;     

б) 8 см;  

в) 4 см;    

г) 32 см.

Запитання 32

32. Центр кола, описаного навколо трикутника є точкою перетину…

  

варіанти відповідей

 а) Медіан трикутника;    .

 б) висот трикутника;

 в) бісектрис трикутника;

 г) серединних перпендикулярів до сторін трикутника

Запитання 33

33. Визначте взаємне розташування двох кіл, радіуси яких дорівнюють  5 см і 7 см, а відстань між їх центрами дорівнює 3 см.

варіанти відповідей

а) Дотикаються;

б) перетинаються;

в) не мають спільних точок;

г) визначити неможливо.

Запитання 34

34. У прямокутному трикутнику центр описаного кола лежить…

варіанти відповідей

а) Поза трикутником;

б) у середині трикутника;

в) на гіпотенузі;

г) на меншому катеті.

Запитання 35

35. Точка перетину бісектрис є…

  

варіанти відповідей

а) Центром описаного кола;

б) центром вписаного кола; 

в) вершиною трикутника;

 г) не можна визначити.

Запитання 36

36. Укажіть, які геометричні побудови можна виконати тільки за допомогою циркуля.

 

 

 

варіанти відповідей

 а) Побудувати бісектрису кута; 

 б) провести пряму через дану точку;

 в) побудувати точку, рівновіддалену від сторін кута;

  г) побудувати паралельні прямі.

 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест