Річний контрольний тест з економічної географії України

Додано: 21 травня 2020
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 624 рази
24 запитання
Запитання 1

Яка з названих географічних наук разом з економічною географією належить до суспільно-географічних?

варіанти відповідей

а) кліматологія

б) соціальна географія

в) фізична географія

г) геологія

Запитання 2

 Установіть відповідність: Між формами суспільної організації виробництва та їхніми характеристиками.

1   Концентрація   

2   Спеціалізація   

3   Кооперування   

4   Комбінування   

А   Встановлення виробничих зв’язків між різними спеціалізованими  підприємствами

Б   Зосередження виробництва різних видів продукції на одному підприємстві

В   Утворення тісних тривалих зв’язків між підприємствами на основі спільного кінцевого товару

Г   Зосередження виробництва на великих підприємствах

Д   Виробництво підприємством певного обмеженого асортименту продукції

                                         

                                         

варіанти відповідей

1-Г, 2-Д, 3-В, 4- Б

1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В

1-А, 2-В, 3-Б, 4-Г

1-В, 2-Б, 3-Д, 4-А

Запитання 3

Міжнародний поділ праці - цеваріанти відповідей

 економічна допомога одних країн іншим

виробництво в окремих країнах певних товарів та послуг для задоволення потреб їх населення

  міграція робочої сили між країнами та регіонами світу

спеціалізація окремих країн на виробництві певних товарів та послуг і товарний обмін цією продукцією на світових ринках

Запитання 4

Світове господарство - це 


варіанти відповідей

 система національних господарств, що пов'язані законами міжнародного поділу праці

 економічна інтеграція на основі світової торгівлі

система галузей світової промисловості

  сукупність усіх видів природних і культурно-історичних ресурсів світу

Запитання 5

Такі ТНК, як Nestlе, Kraft Foods, Parmalat, Danon, працюють у галузі

варіанти відповідей

 машинобудування 

 харчової промисловості

хімічної промисловості

чорної металургії

Запитання 6

Оберіть види господарської діяльності, які належать до первинного сектора господарства:

варіанти відповідей

 Рослинництво і тваринництво

Електроенергетика

 Видобуток нафти і газу

 Лісове господарство

 Хімічне виробництво

Виробництво харчових продуктів, тканин, одягу, взуття.

Запитання 7

Україна вирізняється найбільшим серед країн світу виробництвом

  

  

варіанти відповідей

 Кукурудзи

Соняшнику

Пшениці

Картоплі

Запитання 8

Вкажіть назву міжнародної організації, на яку припадає майже 80% запасів, понад 40% видобутку і 45% світового експорту сирої нафти 

 

варіанти відповідей

СОТ

НАФТА

ФАО

 ОПЕК

Запитання 9

Виберіть основні райони залягання залізорудної сировини в Україні:  

  

  

варіанти відповідей

 Кременчуцьке родовище

Микитівське родовище

 Донецький басейн

Криворізький басейн

Прикарпатський басейн

Керченський басейн

Білозерське родовище

Запитання 10

Три "хліби" людства:

  

варіанти відповідей

 Кукурудза

 Пшениця

  Гречка

  Рис

  Ячмінь

Жито

Запитання 11

Промисловий об'єкт, що складається з електрогенеруючих потужностей, які подають вироблений електричний струм для надання його споживачам, та для інших необхідних агрегатів, приміщень чи споруд - це...

варіанти відповідей

трансформаторна станція

 елктрична станція

 електромотор

 немає правильної відповіді

Запитання 12

До групи чорних металів належать  

 

варіанти відповідей

 марганець, хром, мідь

залізо, мідь, свинець

залізо, марганець, хром

 залізо, мідь, хром

Запитання 13

Основним джерелом для виробництва алюмінію є

  

 

варіанти відповідей

металобрухт та вторинна переробка

боксити та каолін

феросплави

 апатити і фосфорити

Запитання 14

До якої з галузей хімічної промисловості належать так підприємства як "Дарниця, та "Фармак"

 

варіанти відповідей

нафтохімічна промисловість

 фармацевтична промисловість

 основна хімія

  виробництво мінеральних добрив

Запитання 15

За якими ознаками виділяють глобальні проблеми 

 


варіанти відповідей

стосуються країн, що розвиваються, які становлять більшу частину світу

 гальмують процеси урбанізації

 охоплюють весь світ і потребують для подолання зусиль усіх країн

  уповільнюють темпи розвитку науки й техніки

Запитання 16

Осередки військових конфліктів нині існують на багатьох континентах, але найбільше їх у країнах...

 

 

варіанти відповідей

  Європи 

Океанії

Пн Америки

  Азії

 Пд Америки

Африки

Запитання 17

До "ядерних держав" відносять:

варіанти відповідей

Росія  США Індія Пакистан Китай Франція Велика Британія Ізраїль КНДР 

 Японія Росія  США Індія Пакистан Китай Франція Велика Британія Ізраїль  

Росія  США Індія Пакистан Китай Франція Велика Британія Ізраїль Німеччина 

Росія  США Індія Пакистан Китай Франція Бразилія Ізраїль КНДР 

Запитання 18

У найбідніших країнах демографічна проблема породжує проблему     

   

варіанти відповідей

  екологічну

  житла

голоду

безробіття 

Запитання 19

Як називається наука про глобальні проблеми людства


варіанти відповідей

 геоекологія

  геополітика

  геоглобалістика

  футурологія

Запитання 20

Поширення інфекційного захворювання на території всієї країни та сусідніх держав, багатьох країн світу, континентах 

 

варіанти відповідей

 пандемія

 епідемія

 епіфітотія

 епізоотія

Запитання 21

Укажіть, як називається процес переміщення нафти з Росії в країни ЄС територією України: 

 

варіанти відповідей

 вантажообіг

  транзит

 магістраль

 каботаж

Запитання 22

Як називаються антропогенні та природні об’єкти і явища, що використовуються для відновлення та розвитку фізичних і духовних сил людини?  

варіанти відповідей

виробнича інфраструктура

  рекреаційні ресурси

мінеральні ресурси

технополіси

Запитання 23

Який із видів діяльності не відноситься до третинного сектору? 

  


варіанти відповідей

 Освіта і наука

Торгівля

Фінансова діяльність

  Будівництво

Запитання 24

Яке місто є найбільшим світовим фінансовим центром?

  

  

варіанти відповідей

 Нью-Йорк

 Лондон

Сингапур

Цюрих

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест