Річний Руденко поглиблене 10 клас

Додано: 14 травня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 104 рази
37 запитань
Запитання 1

Штучна мова, створена для розробки програм, які призначено для виконання на комп’ютері

варіанти відповідей

команда

Мова програмування


 Комп’ютерна програма


Запитання 2

За принципом програмування мови програмування поділяють на:

варіанти відповідей

процедурні, не процедурні, об’єктно-орієнтовані

Універсальні, спеціалізовані

Мови низького рівня, мови високого рівня

Мови низького рівня, мови середнього рівня, мови високого рівня

Запитання 3

Першою мовою високого рівня, яка набула широкого визнання серед програмістів світу, була..


варіанти відповідей

Python

 Algol-60

Fortran

Запитання 4

Складові мови програмування

варіанти відповідей

Алфавіт, ключові слова, операції

 Словник, синтаксис, зарезервовані слова

Алфавіт, синтаксис, семантика


Запитання 5

Впорядкуйте етапи процесу опрацювання початкового коду:

1. Компілятор

2. Початковий код програми

3. Редактор зв’язків

4. Програма, що виконується

5. Об’єктний модуль


варіанти відповідей

2-5-1-4-3

2-1-5-3-4

2-1-3-5-4

2-3-5-1-4

Запитання 6

У середовищі IDLE програмний код мовою Пайтон можна виконувати у:

варіанти відповідей

Інтерактивному режимі

Режимі виконання файлів програм

Інтерактивному режимі та Режимі виконання файлів програм

Запитання 7

Встановіть відповідність між операцією та її позначенням у мові Пайтон:

1) Об’єднання (з’єднання послідовностей)

2) Повторення (повторення послідовності задану кількість разів)

3) Перевірка на входження послідовностей одна до іншої

4) Перевірка на невходження однієї послідовності до іншої

a)    in

b)   *

c)    not in

d)   +

варіанти відповідей

1-d; 2-b; 3-a; 4-c

1-b; 2-d; 3-a; 4-c

1-d; 2-a; 3-b; 4-c

1-a; 2- d; 3-b; 4-c

Запитання 8

Виберіть правильний варіант запису умовного оператора: 


варіанти відповідей

 if x > 4:

y = 2 * x +5;

z = y + x * x


 if x > 4 then

y = 2 * x +5;

z = y + x * x


 if x > 4:

y := 2 * x +5

z := y + x * x


Запитання 9

Який оператор перериває цикл і повертає управління на початок циклу?


варіанти відповідей

Import

Continue

Break

Запитання 10

Який оператор здійснює переривання циклу та вихід з нього, навіть коли не всі ітерації виконані?

варіанти відповідей

Import

Continue

Break

Запитання 11

Працює за принципом перший прийшов, останній пішов

варіанти відповідей

Стек

Черга

Масив

Список

Запитання 12

Працює за принципом перший прийшов – перший пішов

варіанти відповідей

Стек

Черга

Масив

Список

Запитання 13

Впорядкована колекція об’єктів будь-якого типу у квадратних дужках

варіанти відповідей

Стек

Черга

Масив

Список

Запитання 14

Невпорядкована колекція унікальних об’єктів будь якого типу

варіанти відповідей

Діапазон

Множина

Кортеж

Словник

Запитання 15

Незмінна послідовність цілих чисел із початковим, кінцевим значенням і кроком між ними

варіанти відповідей

Діапазон

Множина

Кортеж

Словник

Запитання 16

Невпорядкована колекція у вигляді хеш-таблиці, доступ до об’єкта здійснюється за допомогою ключа

варіанти відповідей

Діапазон

Множина

Кортеж

Словник

Запитання 17

Структурований тип даних, усі елементи якого мають лише один тип, наприклад int, char та ін.

варіанти відповідей

Стек

Черга

Масив

Список

Запитання 18

Виберіть основні графічні об'єкти бібліотеки tkinter

варіанти відповідей

кнопки

мітки

прапорці

радіокнопки (перемикачі)

вибірники

Запитання 19

Нова історична фаза розвитку цивілізації, у якій головними продуктами виробництва є дані й знання

варіанти відповідей

Інформаційна культура

Інформаційне суспільство 

Інформатична компетентність

Інформаційна технологія

Запитання 20

Здатність людини орієнтуватися в інформаційному просторі, оперувати даними на основі використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до потреб ринку праці для ефективного виконання професійних обов'язків.

варіанти відповідей

Інформаційна культура

Інформаційне суспільство 

Інформатична компетентність

Інформаційна технологія

Запитання 21

Що може бути критерієм інформаційної культури особистості?

варіанти відповідей

Здоровий спосіб життя

Ерудованість

Комп’ютерна й інформаційна грамотність

Інформаційно-комунікаційна компетентність

Запитання 22

Соціальна інженерія - це

варіанти відповідей

наука, що вивчає людську поведінку та фактори, які на неї впливають

наука, що вивчає соціальні потреби в різноманітних технічних засобах

наука про суспільство

Запитання 23

Виберіть принципи, на яких базується інформаційна безпека (три)

варіанти відповідей

конфіденційність

простота

доступність

цілісність

цінність

Запитання 24

Де зберігаються електронні документи?

варіанти відповідей

в папці

на сервері

в сейфі

на столі

Запитання 25

Як називається файл при відкритті електронної таблиці Excel 

варіанти відповідей

Книга 1

Аркуш 1

Документ 1

Комірка 1

Запитання 26

Який із записів позначає діапазон клітинок:

варіанти відповідей

C2 – F8 

C2, F8

C2..F8

C2:F8

Запитання 27

GIMP - це

варіанти відповідей

 векторний графічний редактор, програма для створення і обробки векторної графіки

растровий графічний редактор, програма для створення і обробки растрової графіки

 програмне забезпечення для створення та зберігання високоточних графічних об'єктів

Запитання 28

Одиниця растрового зображення - це

варіанти відповідей

піксель

растр

дюйм

сантиметр

Запитання 29

Основні кольори в режимі RGB

варіанти відповідей

червоний, зелений і синій

червоний, зелений і жовтий

зелений, синій і жовтий

Запитання 30

Які розрізняють види компютерної графіки за способом формування зображень?

варіанти відповідей

фрактальна

інженерна

растрова

векторна

тривимірна 

веб-графіка

Запитання 31

Вкажіть формати графічних файлів

варіанти відповідей

bmp

.tif

.doc

.exe

.jpg

.mp3

.gif

Запитання 32

Вкажіть переваги векторного зображення

варіанти відповідей

великий розмір файлів

реалістичність зображення

малий розмір файлів

незмінна якість при масштабуванні

Запитання 33

Вкажіть недоліки растрового зображення

варіанти відповідей

відсутність реалістичного зображення

великий розмір файлів

малий розмір файлів

втрата якості при масштабуванні

Запитання 34

Вкажіть види колірних систем

варіанти відповідей

RGB

CMYK

CGB

KMYC

Запитання 35

5. Які операції можна виконувати над виділеними об’єктами в редакторі векторної графіки Inkscape?

варіанти відповідей

Поворот

Зміна розміру 

Переміщення

Нахил

Запитання 36

6. Як називається частина контуру об’єкта у векторному редакторі, що сполучає два суміжні вузли


варіанти відповідей

шар

градієнт

піксель

сектор

Запитання 37

7. Навіщо застосовується групування графічних об’єктів?

варіанти відповідей

Для додавання до об’єктів тексту

Для збереження графічного файла

Для опрацювання декількох об’єктів як одного цілого

Для об’єднання контурів усіх об’єктів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест