Рівнобедрений трикутник. Самостійна робота

Додано: 20 листопада 2023
Предмет: Геометрія, 7 клас
12 запитань
Запитання 1

У рівнобедреному трикутнику ABC (АB=BC) медіана BM перпендикулярна до сторони AC. Знайдіть кут ABC якщо кут ABM дорівнює 36⁰.

варіанти відповідей

18⁰

72⁰

12⁰

108⁰

Запитання 2

Трикутник, дві сторони якого рівні, називається

варіанти відповідей

рівностороннім

різностороннім

прямокутним

рівнобедреним

Запитання 3

Один з кутів при основі рівнобедреного трикутника дорівнює 50°. Знайдіть другий кут при основі цього трикутника.

варіанти відповідей

500

600

1300

450

Запитання 4

Знайти периметр рівнобедреного трикутника, основа якого 9 см, а бічна сторона 8 см.

варіанти відповідей

20 см

23 см

25 см

34 см

Запитання 5

У рівнобедреному трикутнику АВС (AB=BC) медіана ВМ ділить кут АВС навпіл. Знайдіть довжину АС, якщо АМ=4см.

варіанти відповідей

4см

8см

10см

12см

Запитання 6

За якою ознакою рівні трикутники?

варіанти відповідей

І ознака рівності трикутників

ІІ ознака рівності трикутників

ІІІ ознака рівності трикутників

 Трикутники нерівні.

Запитання 7

Трикутник, у якого всі сторони рівні, називається

варіанти відповідей

Рівними

Рівнобедреним

Рівностороннім

Прямим

Запитання 8

Відомо, що ΔАВС = ΔА1В1С1. За якою ознакою ці трикутники рівні?

варіанти відповідей

за двома стронами й кутом між ними.

за трьома сторонами

за стороною та двом прилеглим до неї кутам.

Запитання 9

Відомо, що ΔАВС = ΔА1В1С1. За якою ознакою ці трикутники рівні?

варіанти відповідей

за двома сторонами та кутом між ними.

за стороною та двома прилеглим до неї кутами.

за трьома сторонами

Запитання 10

Один з кутів рівнобедреного трикутника дорівнює 50°. Знайдіть решту кутів цього трикутника. Скільки розв'язків має задача?

варіанти відповідей

1 розв'язок

2 розв'язки

Запитання 11

Периметр рівнобедреного трикутника становить 44,8 см. Обчислити бічну сторону цього трикутника, якщо основа трикутника на 4 см довша за бічну сторону.

варіанти відповідей

14 см

17,6 см

40,8 см

13,6 см

Запитання 12

У рівнобедреному трикутнику CKL з основою CK проведено медіану LP. Знайти периметр трикутника CKL, якщо LP=5 cм, а периметр трикутника LPK 30 см.

варіанти відповідей

60 см

50 см

70 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест