Рівняння. Розв’язування рівнянь. 6 клас. Тест 2. Карантин

Додано: 20 квітня 2020
Предмет: Математика, 6 клас
Тест виконано: 36 разів
32 запитання
Запитання 1

Яке одержимо рівняння , якщо виконати перенесення доданків з однієі частини рівняння

7х +5 = 2х-15 в іншу

варіанти відповідей

7х +2х = -15 + 5

7х - 2х = 15 - 5

7х -2х = -15 - 5

7х +2х = 15 +5

Запитання 2

Якщо у рівнянні 3(х - 2)= х - 5 розкрити дужки , то одержимо рівняння

варіанти відповідей

 - 2 = х - 5

3х + 6 = х - 5

3х - 6 = х - 5

3 + х - 2 = х - 5

Запитання 3

Розв’яжіть рівняння  х + 20 = -4х

варіанти відповідей

х = -4

х = 20

х = -20

х = 4

Запитання 4

Розв’яжіть рівняння 0,2х +2,7= 1,4 - 1,1х

варіанти відповідей

х = -1

х = -10

х = 10

х = 1

Запитання 5

Знайдіть корінь рівняння 5(х - 4) = х+ 8

варіанти відповідей

- 3

3

7

- 7

Запитання 6

Розв’яжіть рівняння 9 - 7(х + 3) = 5 - 6х

варіанти відповідей

х = 25

х = 17

х = - 25

х = -17

Запитання 7

Скільки коренів має рівняння 2х +5 = 2х ?

варіанти відповідей

має один корінь

має безліч коренів

не має жодного кореня

має два корені

Запитання 8

Скільки коренів має рівняння 3( х - 4) = 3х - 12 ?

варіанти відповідей

має безліч коренів

має один корінь

має два корені

не має жодного кореня

Запитання 9

Задача

Пішохід подолав відстань між двома селищами за 7 годин , а вершник - за 3 години. Знайдіть швидкості пішохода і вершника, якщо швидкість пішохода на 5,6 км/год менша від швидкості вершника.

варіанти відповідей

швидкість вершника 4,2 км/год

швидкість пішохода 4,2 км/год

швидкість пішохода 9,8 км/год

швидкість пішохода 5,6 км/год

швидкість вершника 9,8 км/год

швидкість вершника 10 км/год

Запитання 10

Розв'язати рівняння

3 (2 х - 1) =6 х + 5

варіанти відповідей

безліч розв'зків

0

розв'язків не має

6

Запитання 11

Розв'язати рівняння

8( 0,5 х+4) -2 (4 х +5) =6(х-8)

варіанти відповідей

4

7

- 6

11

Запитання 12

Розв'яжіть рівняння: 7 +4(3 - у) = 5(у + 2)

варіанти відповідей

18

- 1

1

Інша відповідь

Запитання 13

За три дні було продано 38 кг лимон. За другий день продали у 2 рази більше, ніж заперший, а за третій - на 6 кг більше, ніж за перший. Скільки кілограм лимон було продано за третій день?

варіанти відповідей

16кг

14кг

8кг

10кг

Запитання 14

У двох ящиках було порівну яблук. Коли з першого ящика забрали12кг, а з другого 22кг, то в першому ящику залишилося в 6 разів більше яблук, ніж в другому. Скільки кілограм яблук було спочатку в кожному ящику?

варіанти відповідей

24кг

18кг

22кг

26кг

Запитання 15

Розв′язати рівняння

(1,6-0,2у)(18+12у)=0

варіанти відповідей

8; 1,5

-8; 1,5

8; -1,5

-8; -1,5

Запитання 16

При перенесенні доданку з однієї частини рівняння в іншу знак доданку …

варіанти відповідей

доданок перетвориться на 0

зміниться на протилежний

не зміниться

Запитання 17

Виберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

Якщо перед дужкою стоїть знак "+", то дужки можна опустити, а знак кожного доданка змінити на протилежний

- (3у - 6) = -3у - 6

Якщо перед дужкою стоїть знак "+", то дужки можна опустити, а знаки залишити без зміни

- (3у - 6) = -3у + 6

Запитання 18

Розкрийте дужки: 5(6х + 9у - с)

варіанти відповідей

30х - 45у - с

30х - 45у + 5с

30х + 45у - 5с

30х + 45у +5с

Запитання 19

Розкрийте дужки і спростіть вираз: (8 - 6х) - (4 - 6х)

варіанти відповідей

4 - 12х

4

3

12

Запитання 20

Розкрийте дужки і зведіть подібні доданки:

7(а - 3) - 6(19 - а)

варіанти відповідей

а - 135

13а - 93

а - 93

13а - 135

Запитання 21

Знайдіть значення виразу:

0,6(4х - 18) - 0,4(5 - 7х) при х = 2,5

варіанти відповідей

25,8

0,2

-13,8

4,2

Запитання 22

      Рівність, що містить змінну називається...


варіанти відповідей

виразом

нерівністю

рівнянням

Запитання 23

Щоб знайти невідоме зменшуване, треба від’ємник і різницю...

                


варіанти відповідей

додати;

відняти;

поділити


Запитання 24

Рівняння 3х = 0 має...

               

варіанти відповідей

 один корінь;  

  два корені;    

три корені


Запитання 25

Число, яке задовольняє рівняння, називається його...

                  

варіанти відповідей

розв’язком; 


змінною;  

значенням


Запитання 26

У рівнянні 4х – 15 = х + 15 сума   х + 15 називається його...

                  


варіанти відповідей

лівою частиною;

серединою

правою частиною;       

Запитання 27

Число -1 задовольняє рівняння…          

        

варіанти відповідей

х + 15 = 2х;  


4 – 6х = 8;      

10 + 7х = 3


Запитання 28

Яке рівняння відповідає умові задачі: „Я задумала число. До числа, що вдвічі за нього більше я додала 6. Після чого отримала 18. Яке число я задумала?”

                  


варіанти відповідей

2х +  6 = 18;       

х + 2х + 6 = 18;          

2х – 6 = 18

Запитання 29

Розв′яжіть рівняння ∣∣х∣-9∣=3

варіанти відповідей

12 і -12

6 і -6

12; -12 і 6

12; -12; 6; -6

Запитання 30

Чи можна обидві частини рівняння можна помножити або поділити на одне й те саме число, відмінне від нуля.

варіанти відповідей

ні

так

Запитання 31

3 (х + 6) = х + 2 (х + 9)

варіанти відповідей

0

х - довільне

не існує

6

Запитання 32

Знайди корінь рівняння

3(0,4х +7) - 4(0,8х - 3) = 2

варіанти відповідей

-15,5

15,5

15,05

16,5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест