Різноманітність рослин

Додано: 19 квітня 2023
Предмет: Біологія, 6 клас
Тест виконано: 343 рази
33 запитання
Запитання 1

До якої групи належать мохи:

варіанти відповідей

нижчі насінні

вищі насінні

вищі спорові

нижчі спорові

Запитання 2

Назвіть корисну копалину, яка утворилася здебільшого за рахунок вимерлих решток мохів?

варіанти відповідей

вапняк

торф

кам'яне вугілля

діатоміт

Запитання 3

Укажіть, де утворюються спори у зозулиного льону?

варіанти відповідей

у стеблі

у ризоїдах

у коробочці з кришечкою

у листках

Запитання 4

В життєвому циклі мохів переважає:

варіанти відповідей

статеве покоління (гаметофіт)

нестатеве покоління (спорофіт)

Запитання 5

Який мох зображено на фото:

варіанти відповідей

сфагнум

зозулин льон

маршанція мінлива

Запитання 6

Спорофіт у вищих спорових рослин - це:

варіанти відповідей

грибна спора

нестатеве покоління

статеве покоління

група спор однієї рослини

Запитання 7

Укажіть , якою цифрою на малюнку позначено чоловічий гаметофіт:

варіанти відповідей

3

4

1

2

Запитання 8

Весняний пагін у хвоща польового - це:

варіанти відповідей

гаметофіт

спорофіт

чоловічий заросток

жіночій заросток

Запитання 9

Плаун булавовидний на рисунку позначено цифрою:

варіанти відповідей

4

2

3

1

Запитання 10

На рисунку цифрою 4 позначено:

варіанти відповідей

стебло

листки

спороносні колоски

пагін

Запитання 11

Спосіб запилення у голонасінних:

варіанти відповідей

 за допомогою комах;

  

  за допомогою птахів;

  за допомогою вітру;

 властиве самозапилення.

Запитання 12

У голонасінних пилкові зерна та насінні зачатки формуються у:

варіанти відповідей

 спороносних колосках;


 сорусах;

  лусках;

 шишках.

Запитання 13

Хвойні виділяють у повітря:

варіанти відповідей

 фітонциди;

  

фітогормони;

 вітаміни;

 вуглеводи

Запитання 14

Як називають вегетативне тіло водоростей?

варіанти відповідей

Порфіра

Діатоміт

Слань

Хролофіл

Запитання 15

Оберіть правильні відповіді щодо характеристики відділу Мохоподібні:варіанти відповідей

Запліднення залежить від наявності води

Гаметофіт переважає над спорофітом

Органом розмноження є квітка

Органом прикріплення є ризоїди

Чергування статевого і нестатевого поколінь у життєвому циклі

Запитання 16

 Здебільшого хвощі ростуть:


варіанти відповідей

на скелях


на сухих піщаних грунтах


на полях, луках і болотах

у пустелях

Запитання 17

 Вайя - це

варіанти відповідей

 гаметофіт моху

частина гаметофіту папороті

молодий листок папороті

 частина спорофіту моху

Запитання 18

Спори у папороті чоловічої утворюються:

варіанти відповідей

у спороносних колосках

у спороносній коробочці

у стробілах

у сорусах на нижньому боці листка

Запитання 19

Відмерлі рештки деревовидних папоротей утворили поклади:

варіанти відповідей

бурштину

марганцю

торфу

кам'яного вугілля

Запитання 20

Основним чинником у заплідненні спорових рослин є:

варіанти відповідей

тепло

світло

вода

вітер

Запитання 21

Яке покоління переважає у циклі розвитку мохів?

варіанти відповідей

Статеве.

Нестатеве.

Запитання 22

Весняний пагін у хвоща польового - це:

варіанти відповідей

гаметофіт

спорофіт

чоловічий заросток

жіночій заросток

Запитання 23

У плавуноподібних є такі корені як:

варіанти відповідей

головні

додаткові

бічні

корені відсутні

Запитання 24

Вибрати ,які існуть відділи водоростей:

(4 правильних відповідей)

варіанти відповідей

зелені

діатомові

бурі

червоні

жовтооранджеві

жовті

Запитання 25

У планоподібних ,хвощеподібних та папоротеподібних переважає

варіанти відповідей

гаметофіт

спорофіт

циклофіт

Запитання 26

Вибрати ознаки,які характерні для водоростей

варіанти відповідей

здатність до фотосинтезу

не мають ні коренів, ні стебел, ні листя

живляться автотрофно

тіло називається таломом або сланню

тіло не поділено на органи і тканини;

мають вегетативні органи

здатні до подвійного запліднення

Запитання 27

Запліднення у голонасінних відбувається

варіанти відповідей

за допомогою води

без води

Запитання 28

Найчесленіший клас відділу голонасінних є

варіанти відповідей

саговники

гнетові

гінкгові

хвойні

Запитання 29

Запилення у голонасінних відбувається за допомогою

варіанти відповідей

комах

вітру

води

птахів

Запитання 30

За забезпеченістю водою рослини поділяють на 

варіанти відповідей

посухостійкі

помірно вологолюбні

вологолюбні

водні

світлолюбні

тіньолюні

Запитання 31

Приклади холодовитривалих рослин

варіанти відповідей

жито

морква

томат

гарбуз

Запитання 32

За життєвими формами рослини поділяють на 

варіанти відповідей

дерева

чагарники

чагарнички

трав'янисті рослини

Запитання 33

Чагарники відрізняються від дерев наявністю 

варіанти відповідей

кількох стовбурів

верхньої частини надземних пагонів трав’яниста 

нічим не відрізняються

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест