Різноманітність рослин

Додано: 8 квітня
Предмет: Біологія, 6 клас
Тест виконано: 1200 разів
31 запитання
Запитання 1

Вищі насінні рослини представлені такими життєвими формами як.....

варіанти відповідей

трави

кущі

дерева

усіма названими формами

Запитання 2

Укажіть, який із класів відділу Голонасінні має найбільшу кількість видів.

варіанти відповідей

Саговниковидні

Гнетовидні

Гінкговидні

Хвойні

Запитання 3

Покритонасінні так називають тому,що:

варіанти відповідей

У є насіння

Насіння вкрите плодом

Насіння дуже велике

Насіння голе

Запитання 4

Вищі насінні розмножуються ....

варіанти відповідей

спорами

насінням

вегетативно

усіма названими способами

Запитання 5

Голонасінні запилюються....

варіанти відповідей

вітром

комахами

водою

усіма названими способами

Запитання 6

Які органи є тільки у покритонасінних рослин (вкажіть 2 правильні відповіді):


варіанти відповідей

корінь

плід

стебло

листок

квітка

Запитання 7

Квіткові рослини об'єднуються у два класи:

варіанти відповідей

голонасінні та покритонасінні  

вищі і нижчі

однодольні та дводольні

однонасінні та багатонасінні    

Запитання 8

Яку іншу назву має відділ покритонасінні:

варіанти відповідей

насінні;  

дводольні;

квіткові; 

однодольні;

Запитання 9

За забезпеченістю водою рослини поділяють на:

варіанти відповідей

посухостійкі, помірно вологолюбні, вологолюбні, водні

світлолюбні, тіньовитривалі, тіньолюбні

 холодовитривалі, теплолюбні

всі, вищеперелічені

Запитання 10

Голонасінні рослини відрізняються від вищих спорових


варіанти відповідей

наявністю квіток

наявністю листків

 наявністю пагона 

запліднення без участі води

Запитання 11

Особливості чоловічих шишок:

варіанти відповідей

червоного кольору

розташовуються на верхівках пагонів

утворюють пилкові зерна

світло-жовтого кольору

насінні зачатки

Запитання 12

Із яких водоростей добувають агар-агар?

варіанти відповідей

зелених

червоних

бурих

діатомових

Запитання 13

Назвіть орган вищих спорових рослин, зображений на малюнку

варіанти відповідей

гаметофіт

заросток

спорангій

ризоїд

Запитання 14

Справжніх коренів немає у:

варіанти відповідей

плаунів

папоротей

хвощів

мохів

Запитання 15

Чому водорості належать до нижчих рослин?

варіанти відповідей

Вони виключно одноклітинні організми

Розмножуються вегетативно

Вони не утворюють тканин і органів

Найменші за розмірами

Запитання 16

Бура водорість,яку використовують у їжу, її ще називають "морською капустою":

варіанти відповідей

Ламінарія

Саргасум

Спірогіра

Улотрикс

Запитання 17

Бура водорість ламінарія дуже корисна для організму людини, тому що містить багато ?

варіанти відповідей

хлору

брому

йоду

селену

Запитання 18

Чим корисні водорості?

варіанти відповідей

Збагачують повітря киснем

Водорості вживають у їжу

З них утворюється кам'яне вугілля

Загущують узбережжя

З них утворюється торф

З них виготовляють медичні препарати

Запитання 19

Вкажіть рослину на нижній поверхні листка якої розміщуються спори:

варіанти відповідей

мохи

плауни

хвощі

папороті

Запитання 20

Вегетативні органи Квіткових:

варіанти відповідей

Квітка

Корінь

Насіння

Плід

Запитання 21

Характерними ознаками більшості однодольних рослин є

варіанти відповідей

паралельне жилкування листків і дві сім'ядолі в насінині

мичкувата коренева система й паралельне жилкування листків

розвинутий головний корінь і сітчасте жилкування листків


стрижнева коренева система й одна сім'ядоля в насінині 

Запитання 22

Укажіть ознаку, за якою можна точно встановити приналежність рослини до однодольних чи дводольних:

варіанти відповідей

тип кореневої системи

тип жилкування листків

забарвлення квіток

кількість сім’ядоль у зародка

Запитання 23

Яка чисельність Покритонасінних (Квіткових) рослин?

варіанти відповідей

близько 65 - 70 тис. видів

близько 165 - 170 тис. видів

близько 800 видів

близько 250 тис. видів

Запитання 24

Обери декілька відповідей. Вибери рисунки з зображенням листків, які мають ознаки, характерні для рослин класу Дводольні

варіанти відповідей
Запитання 25

Обери зображення ознак кореневих систем характерних для рослин класу Однодольні

варіанти відповідей
Запитання 26

Які життєві форми рослин характерні для рослин класу Дводольні?!

варіанти відповідей
Запитання 27

Які особливості будови квітки характерні для рослин класу Дводольні?

варіанти відповідей

кількість частин квітки кратна трьом

як правило, з великим або невизначеним числом частин

кількість частин квітки кратна чотирьом або п'яти

я не знаю

Запитання 28

Які особливості стебла мають рослини класу Однодольні?

варіанти відповідей

на поперечному розрізі стебла провідні пучки розміщені кільцем, є камбій

провідні пучки розкидані майже по усьому поперезному зрізі стебла

є серцевина

на місці серцевини виникає велика повітряна порожнина

Запитання 29

Наукова назва виду складається з

варіанти відповідей

1 слова

2 слів

 3 слів

 4 слів

Запитання 30

Таксон - це

варіанти відповідей

одиниця вимірювання обє'му

грошова одиниця

порода собак

систематична одиниця

Запитання 31

Ві́дділ — це...

варіанти відповідей

це категорія найвищого рангу

одна з головних одиниць біологічної класифікації

категорія високого рангу

основна надвидова категорія в біологічній систематиці

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест