Різноманітність рослин

Додано: 29 березня 2020
Предмет: Біологія, 6 клас
Тест виконано: 16 разів
21 запитання
Запитання 1

До якої групи належать мохи:

варіанти відповідей

нижчі насінні

вищі насінні

вищі спорові

нижчі спорові

Запитання 2

Мохи не мають:

варіанти відповідей

коренів

листків

стебла

ризоїдів

Запитання 3

Назвіть корисну копалину, яка утворилася здебільшошо за рахунок вимерлих решток мохів?

варіанти відповідей

вапняк

торф

кам"яне вугілля

діатоміт

Запитання 4

Укажіть, де утворюються спори у зозулиного льону?

варіанти відповідей

у стеблі

у ризоїдах

у коробочці з кришечкою

у листках

Запитання 5

В життєвому циклі мохів переважає:

варіанти відповідей

статеве покоління (гаметофіт)

нестатеве покоління (спорофіт)

Запитання 6

Який мох зображено на фото:

варіанти відповідей

сфагнум

зозулин льон

маршанція мінлива

Запитання 7

Спорофіт у вищих спорових рослин - це:

варіанти відповідей

грибна спора

нестатеве покоління

статеве покоління

група спор однієї рослини

Запитання 8

Укажіть , якою цифрою на малюнку позначено чоловічий гаметофіт:

варіанти відповідей

3

4

1

2

Запитання 9

Весняний пагін у хвоща польового - це:

варіанти відповідей

гаметофіт

спорофіт

чоловічий заросток

жіночій заросток

Запитання 10

Плаун булавовидний на рисунку позначено цифрою:

варіанти відповідей

4

2

3

1

Запитання 11

На рисунку цифрою 4 позначено:

варіанти відповідей

стебло

листки

спороносні колоски

пагін

Запитання 12

В життєвому циклі:

варіанти відповідей

 переважає гаметофіт;

  

 переважає спорофіт;

 немає пануючого покоління;

немає чергування поколінь.

Запитання 13

Спосіб запилення у голонасінних:

варіанти відповідей

 за допомогою комах;

  

  за допомогою птахів;

  за допомогою вітру;

 властиве самозапилення.

Запитання 14

У голонасінних пилкові зерна та насінні зачатки формуються у:

варіанти відповідей

 спороносних колосках;


 сорусах;

  лусках;

 шишках.

Запитання 15

Хвойні виділяють у повітря:

варіанти відповідей

 фітонциди;

  

фітогормони;

 вітаміни;

 вуглеводи

Запитання 16

До нижчих рослин належить:

варіанти відповідей

Наземні рослини

Водорості

Запитання 17

До якої групи належить улотриск?

варіанти відповідей

Червоних

Бурих

Діамантових

Зелених

Запитання 18

Як називають вегетативне тіло водоростей?

варіанти відповідей

Порфіра

Діатоміт

Слань

Хролофіл

Запитання 19

Сік ,який виділяють рослини називається?

варіанти відповідей

Пилок

Нектар

Спорангій

Гаметофіт

Запитання 20

Органом розмноження квіткових рослин є?

варіанти відповідей

квітка

корінь

пагін

листок

Запитання 21

Рослини у яких є квітка,плоди та насінина називаються?

варіанти відповідей

Голонасінні

Покритонасінні

Квіткові

Водорості

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест