6 травня о 18:00Вебінар: Література: секрети організації ефективних підсумкових уроків вивчення творчості письменника

Різноманітність рослин 1

Додано: 16 квітня
Предмет: Біологія, 6 клас
Тест виконано: 14 разів
36 запитань
Запитання 1

Основна одиниця систематики це:

варіанти відповідей

Таксон

Імперія

Рід

Царство

Вид

Запитання 2

Кожному видові організмів учені дають єдину наукову назву, зрозумілу дослідникам усього світу. Вона складається із :

варіанти відповідей

двох слів англійскою мовою

двох слів латинською мовою

одного слова

двух слів с георграфічной ознакою

Запитання 3

Як називають ліс, у якому ростуть лише сосни та ялинки ?

варіанти відповідей

змішаний

хвойний

колючий

листяний

Запитання 4

Бузок, калина, шипшина належать до:

варіанти відповідей

дерев

трав'янистих рослин

чагарників

чагарничків

Запитання 5

Усі компоненти навколишнього середовища, які впливають на живий організм рослин називають

варіанти відповідей

абіотичним фактором

біотичним фактором

екологічним фактором

антропічним фактором

Запитання 6

Бульби картоплі - це видозмінені:

варіанти відповідей

пагони

корені

листя

плоди

Запитання 7

Знайди зайву рослину

варіанти відповідей

Яблуня

 Слива

Груша

 Черешня

Огірок

Запитання 8

За забезпеченістю водою рослини поділяють на:

варіанти відповідей

світлолюбні, тіньовитривалі, тіньолюбні

посухостійкі, помірно вологолюбні, вологолюбні, водні

холодовитривалі, теплолюбні

всі, вищеперелічені

Запитання 9

7. Визначте ознаку притаманну лише покритонасінним:

      

варіанти відповідей

  здатні утворювати насіння;

здатні формувати плоди; 

 мають лише мичкувату кореневу систему;

здатні до фотосинтезу.

Запитання 10

11.Серед угрупувань виберіть природні рослинні угрупування

варіанти відповідей

Степ

Парк

Баштан

Поле

Запитання 11

Укажіть спосіб вегетативного розмноження хвоща польового

варіанти відповідей

 кореневищем

вусами

цибулинами

листками

Запитання 12

Зерновою культурою є

варіанти відповідей

 Капуста

 Конюшина

Огірок

 Жито

Запитання 13

За допомогою чого водорості прикріплюються до поверхонь

варіанти відповідей

коренів

панцира, який складається з двох половинок

ризоїдів

Запитання 14

За допомогою яких структур здатні розмножуватися мохи, хвощі, плауни?

варіанти відповідей

квітки  

плодів  

насіння 

спор

Запитання 15

Зазначте чинник, за участі якого переважно відбувається запилення в голонасінних

варіанти відповідей

вітер

вода

комахи

птахи

Запитання 16

Серед запропонованих рослин обери тіньолюбну

варіанти відповідей
Запитання 17

Рослина на фото належить до ...

варіанти відповідей

водних рослин

напівводних рослин

вологолюбних рослин

посухостійких рослин

Запитання 18

Плодовою культурою є

варіанти відповідей

Смородина

Суниця

 Агрус

Слива

Запитання 19

Певна сукупність взаємоповязаних видів рослин, які мешкають на однорідній за умовами ділянці міцевості, називають

варіанти відповідей

рослинним угрупуванням

систематизацією

 життєвою формою

екологичним угрупуванням

Запитання 20

За допомогою яких ознак можна визначити життєву форму рослини?

варіанти відповідей

 за зовнішньою будовою рослини

за тривалістю життя рослини

за кольором квітів

за насінням

Запитання 21

Що таке шишка?

варіанти відповідей

це орган насінного розмноженням квіткових рослин

це видозмінений вкорочений пагін голонасінних, який утворює пилкові мішки або насінні зачатки

це вкритий покривом-шкірочкою зародок рослини із необхідним для його розвитку запасом речовин

це насіння хвойних рослин другого покоління

Запитання 22

Ульва належить до

варіанти відповідей

 Мохоподібних

 Водоростей

Папоротеподібних

Покритонасінних

Запитання 23

Серед дводольних рослин є

варіанти відповідей

Тільки трав'янисті

 Тільки кущі

Тільки дерева

І дерева, і кущі, і трави

Запитання 24

Нестатеве розмноження папоротей здійснюється

варіанти відповідей

спорами

 гаметами

зооспорами

ізогаметами

Запитання 25

Особина нестатевого покоління називається:


варіанти відповідей

 Гаметофіт 

Спорофіт

Заросток  

Коробочка 

Запитання 26

Скупчення спорангіїв у папоротей спостерігаються на:

варіанти відповідей

 верхній стороні листків

кореневищах

нижній стороні листків 

заростку

Запитання 27

Чим відрізняються вищі спорові рослини від водоростей:

варіанти відповідей

Вони мають тканини.

Серед них нема одноклітинних організмів.

Вони мають тіло, що ділиться на органи.

Всі відповіді вірні.

Запитання 28

Спорофіт яких рослин почленований на вузли та міжвузля, але позбавлений листочків

варіанти відповідей

плауни

папороті

хвощі

мохи

Запитання 29

Широколистяні ліси утворюють

варіанти відповідей

дуб, бук, клен

яловець, серека, ліщина

сосна, калина , дуб

Запитання 30

Угруповання у якому переважають посухостійкі рослини це...

варіанти відповідей

 степ

ліс

лука

 болото

Запитання 31

Як називаються органи у яких утворюються спори?

варіанти відповідей

ризоїди 

спорангії 

талом 

квітка

Запитання 32

Тіло водоростей називається:

варіанти відповідей

пагін 

клітина

нитка 

слань 

Запитання 33

Покритонасінні відрізняються від голонасінних:

варіанти відповідей

здатні до подвійного запліднення 

здатні утворювати пилкові зерна

здатні утворювати насіння 

здатні довго жити

Запитання 34

Вкажіть, на які класи поділяють квіткові рослини:

варіанти відповідей

однодольні, тридольні;

дводольні, тридольні;

однодольні, дводольні;

 однодольні

Запитання 35

Виберіть теплолюбні сільськогосподарські рослини

варіанти відповідей
Запитання 36

Серед запропонованих екологічних чинників обери той, який належить до чинників живої природи (біотичних)

варіанти відповідей

вологість повітря

запилення квіток комахами

вирубка лісів

освітленість

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест