Вступ

Додано: 13 вересня 2022
Предмет: Біологія, 6 клас
Тест виконано: 70 разів
12 запитань
Запитання 1

Виберіть характерну ознаку грибів:

варіанти відповідей

Живляться готовими органічними речовинами

Обмежений ріст

Фотосинтез

Активний рух

Запитання 2

Виберіть характерну ознаку тварин:

варіанти відповідей

Активний рух

Фотосинтез

Пасивний рух

Необмежений ріст

Запитання 3

Захворювання на COVID-19 спричинене:

варіанти відповідей

Бактеріями

Цвілевими грибами

 Вірусом

Одноклітинними паразитами

Запитання 4

Укажіть метод, за допомогою якого виявляють риси подібності та відмінності між організмами:

варіанти відповідей

Порівняльний

Спостереження

Експеримент

Моніторинг

Запитання 5

Які організми не мають клітинної будови?

варіанти відповідей

бактерії

гриби

віруси

тварини

Запитання 6

Тварини відрізняються від рослин тим, що...

варіанти відповідей

живляться гетеротрофно     

розмножуються

мають клітинну будову

ростуть

Запитання 7

Виберіть характерну ознаку рослин

варіанти відповідей

розмноження

фотосинтез

дихання

активний рух

Запитання 8

Укажіть метод дослідження яким користувався Арістотель:

варіанти відповідей

спостереження та опис

польовий експеримент

мікроскопія

лабораторний експеримент

Запитання 9

Наука, що використовує особливості будови живої природи для втілення в промисловості, архітектурі...

варіанти відповідей

біологія

біоніка

біотехнологія

біохімія

Запитання 10

Виберіть організми, клітини яких не мають ядра

варіанти відповідей

Рослини

Тварини

Гриби

Бактерії

Запитання 11

Фотосинтез- це процес утворення...

варіанти відповідей

вуглекислого газу та неорганічних речовин

кисню та органічних речовин

повітря та органічних речовин

енергії та світла

Запитання 12

Мукор, що утворює плісняву на продуктах харчування відноситься до...

варіанти відповідей

рослин

грибів

бактерій

вірусів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест