Загальний річний тест_інформатика_10_2020

Додано: 13 травня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 34 рази
17 запитань
Запитання 1

Назвіть основні види інформації

варіанти відповідей

Графічна, звукова, відеоінформація

Графічна, звукова, текстова

Графічна, звукова, жестова

Запитання 2

Моделювання - це

варіанти відповідей

процес створення моделі певного об'єкта засобами комп'ютерної техніки

процес створення моделі певного об'єкта з усіма можливими його параметрами та характеристиками

процес створення моделі певного об'єкта, необхідного для життя людини

Запитання 3

MS Excel - це

варіанти відповідей

программа, яка дозволяє: працювати з числовими даними в електронних таблицях, створювати діаграми

программа, яка дозволяє: працювати з текстовими даними в електронних таблицях, створювати формули

программа, яка дозволяє: опрацьовувати як числові так і текстові дані в електронних таблицях, створювати графіки

Запитання 4

Вкажіть правильний запис звичайної формули в MS Excel (зліва - звичайна формула, а справа - формула в Excel)

варіанти відповідей
Запитання 5

База даних - це

варіанти відповідей

впорядкований набір даних, в якому присутні формули та графіки

впорядкований набір даних, в якому присутні зв'язки цих даних з Інтернетом

впорядкований набір даних, в якому присутні зв'язки між цими даними

Запитання 6

Вкажіть системи управління базами даних (СКБД)

варіанти відповідей

Microsoft Office Access, Libre Office Base

Microsoft Office PowerPoint, Libre Office Base

Microsoft Office Access, Libre Office Calc

Запитання 7

Веб-сторінка - це

варіанти відповідей

інформаційний ресурс, який знаходиться в комп'ютері та містить різну інформацію: текстову, звукову, графічну, комбіновану

інформаційний ресурс, який знаходиться в мережі Інтернет та містить різну інформацію: текстову, звукову, графічну, комбіновану

інформаційний ресурс, який знаходиться в мережі Інтернет та містить: папки, файли, фото, тощо

Запитання 8

Сайт - це

варіанти відповідей

сукупність веб-сторінок, з'єднаних спільною темою та відкривається браузером

сукупність веб-сторінок, з'єднаних між собою та відкривається мишкою

сукупність веб-сторінок, з'єднаних однією темою та будь-якою програмою

Запитання 9

Що таке розширення файлу?

варіанти відповідей

Розширення файлу - це об'єкт, який пояснює операційній системі де знаходиться даний файл

Розширення файлу - це об'єкт, за допомогою якого можливо відкрить даний файл

Розширення файлу - це об'єкт, який пояснює операційній системі якою програмою відкрить даний файл

Запитання 10

Що таке мова HTML?

варіанти відповідей

Мова HTML - це стандартна мова, яка дозволяє створювати текст та відправляти його на сервіс youtube.com

Мова HTML - це стандартна мова гіпертекстової розмітки документа

Мова HTML - це стандартна мова гіпертекстової розмітки в файлах операційної системи

Запитання 11

Як зберегти файл MS Access?

варіанти відповідей

1. Файл - Зберегти як - Ім'я файлу - Місце збереження

2. Кнопка закрить - вибираємо зберегти - Ім'я файлу - Місце збереження

1. Мій комп'ютер - Диск D - Місце збереження

2. Кнопка закрить - вибираємо зберегти - Ім'я файлу - Місце збереження

1. Меню Пуск - Пошук - Ім'я файлу - Місце збереження

2. Кнопка закрить - вибираємо зберегти - Ім'я файлу - Місце збереження

Запитання 12

Як просто побудувать діаграму по двух стовпцях в MS Excel?

варіанти відповідей

Занести дані до таблиці - Вставка - Вибрать діаграму - Створить

Виділить дані - Вставка - Вибрать діаграму - ОК

Занести дані до таблиці - Виділить дані - Вставка - Вибрать діаграму

Запитання 13

Навіщо потрібні: Google Drive, Yandex диск

варіанти відповідей

для збереження даних в комп'ютері та подальшого доступу до них

для збереження даних в Інтернеті та подальшого доступу до них

для збереження даних на флеш-карті та подальшого доступу до них

Запитання 14

Вкажіть безкоштовний сервіс для створення блогів, сайтів

варіанти відповідей

google.com

blogspot.com

twitter.com

Запитання 15

Основні розширення веб-сторінок:

варіанти відповідей

.html, .php, .js

.docx, .php, .exe

.php, .txt, .html

Запитання 16

Кодування - це

варіанти відповідей

приведення інформації до вигляду, який незрозумілий для людини або комп'ютера у вигляді символів, тощо

представлення інформації в незрозумілій формі лише для комп'ютера

приведення інформації до форми, яка потрібна в конкретній ситуації

Запитання 17

Алфавіт двійкової системи числення:

варіанти відповідей

0,1,2,3,4,5,6,7,8

0,1

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест