Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

робота медсестри в приймальному відділенні

Додано: 23 червня
Предмет: Природничі науки, 2 клас
Тест виконано: 8 разів
20 запитань
Запитання 1

Медична сестра визначає властивості пульсу. Яку судину зручніше використати для дослідження?

варіанти відповідей

Променеву артерію

Аорту

Сонну артерію

Скроневу артерію

Стегнову артерію

Запитання 2

Медсестра проводить санітарну обробку пацієнта з педикульозом вагітній жінці. Який протипедикульозний засіб можна використати в даній ситуації?

варіанти відповідей

5% борну кислоту

Перманганат калію

Оксид водню

Карбофос

Гідрокарбонат натрію 

Запитання 3

До фізичних методів дезінфекції не належить:

варіанти відповідей

Застосування 0,02% розчину хлорантоїну

Використання пиловсмоктувача

Використання високої температури

Пастеризація

Використання УФ-променів 

Запитання 4

За теорією А. Маслоу існує 5 рівнів людських потреб. ІІІ рівень – соціальні потреби. Яка людська потреба належить до цього рівня?

варіанти відповідей

Родина

Одяг

Самовираження

Їжа

Повітря 

Запитання 5

Медична сестра приймального відділення проводить вимірювання обводу грудної клітки. Орієнтиром для накладання стрічки буде:

варіанти відповідей

Нижній край лопатки

І поперековий хребець

Реберна дуга

Верхній край лопатки

Ості клубової кістки

Запитання 6

Хворого з підозрою на інфаркт міокарда госпіталізовують у кардіологічний стаціонар. Який метод санітарної обробки можна використати в даному випадку?

варіанти відповідей

Не проводити санітарну обробку

Душ

Ванну

Обтирання шкіри

Використати будь-який метод 

Запитання 7

В приймальному відділенні медсестра виявила у пацієнта Р., 23 р., що добові коливання температури тіла становить 3-4°С. Який тип температурної кривої спостерігається в даному випадку?

варіанти відповідей

Гектична

Неправильна

Ремітуюча

Хвилеподібна

Інтермітуюча 

Запитання 8

Медична сестра здійснює медсестринський процес. На якому етапі проходить збір необхідної інформації про пацієнта?

варіанти відповідей

І етапі

ІІ етапі

ІІІ етапі

ІV етапі

V етапі 

Запитання 9

Діяльність медичної сестри розглядається як медсестринський процес. Яка мета першого етапу медсестринського процесу?

варіанти відповідей

Оцінити загальний стан пацієнта

Спланувати обсяг сестринських втручань

Реалізувати сплановані втручання

Навчити пацієнта самодогляду

Оцінити ефективність догляду 

Запитання 10

Медична сестра проводить дезінфекцію медичного інструментарію одноразового використання 0,2% розчином дезактину. На який час потрібно занурити інструменти після їх використання?

варіанти відповідей

60 хв.

30 хв.

45 хв.

20 хв.

15 хв. 

Запитання 11

Медична сестра здійснює свою професійну діяльність. Який наказ МОЗ України регламентує її діяльність, направлену на профілактику зараження СНІДом у лікувальному закладі?

варіанти відповідей

120

408

450

223

38

Запитання 12

Уацієнта п 54 років гостра респіраторна вірусна інфекція. Яких заходів безпеки повинна дотримуватись медсестра при контакті з пацієнтом?

варіанти відповідей

Носити марлеву пов‟язку

Одягти гумові рукавички

Носити захисні окуляри

Одягти фартух

Користуватися протичумним костюмом 

Запитання 13

У приймальне відділення машиною швидкої допомоги доставлений пацієнт з шлунково-кишковою кровотечею (три години тому було блювання у виді “кавової гущі”). Суб‟єктивно відчуває себе задовільно, може рухатись самостійно. Як транспортувати пацієнта у відділення стаціонару?

варіанти відповідей

На каталці

Самостійно в супроводі медичної сестри

Самостійно без супроводу

На кріслі-каталці

На ношах двома санітарами

Запитання 14

Медична сестра приймального відділення проводила медсестринське обстеження пацієнтки із хронічним колітом, яке дало можливість виявити проблеми пацієнта: метеоризм, закрепи, зниження апетиту. До якої категорії потрібно віднести ці проблеми?

варіанти відповідей

Фізіологічні

Психологічні

Соціальні

Потенційні

Вторинні 

Запитання 15

Чоловік, 60 років, звернувся до дільничного лікаря на прийом з приводу скарг на головний біль, запаморочення, шум у голові, загальну слабкість. При обстеженні: АТ - 180/95 мм рт.ст. Як називається такий показник артеріального тиску?

варіанти відповідей

Артеріальна гіпертензія

Артеріальна гіпотензія

Гіпертермія

Тахікардія

Брадикардія

Запитання 16

У приймальному відділенні при обстеженні пацієнта К., 55 років, медична сестра оцінювала властивості пульсу і виявили, що він є нерегулярним (неритмічним). Як оцінити такі зміни пульсу?

варіанти відповідей

Аритмія B

Брадикардія

Гіпертензія

Гіпотензія

Тахікардія

Запитання 17

Медична сестра після вимірювання температури тіла хворому Н. продезінфікувала термометр у розчині 0,1% дезоксону. Протягом якого часу дезінфікуються медичні термометри після використання в даному розчині?

варіанти відповідей

15 хв.

60 хв.

30 хв.

90 хв.

10 хв. 

Запитання 18

Вкажіть потребу першого рівня за моделлю В. Хендерсон?

варіанти відповідей

Нормально дихати

Підтримувати температуру тіла

Дбати про свою безпеку

Спілкуватися з іншими людьми

Регулювати фізіологічні відправлення 

Запитання 19

Лікар призначив взяти у пацієнта - учасника дорожньо-транспортної аварії кров для дослідження на наявність алкоголю. Який розчин використає медсестра для знезараження шкіри пацієнта:

варіанти відповідей

3% розчин пероксиду водню

0,5% розчин хлораміну

70% розчин етилового спирту

96% розчин етилового спирту

Розчин стериліуму

Запитання 20

Медична сестра досліджує пульс пацієнта, у якого визначено високий артеріальний тиск. Вона з‟ясувала, що пульс твердий. Це свідчить про порушення такої властивості пульсу:

варіанти відповідей

Напруження

Ритм

Частота

Наповнення

Дефіцит 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест