Роль електронних медійних засобів в житті людини

окнар-9 информатика

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 57 разів
12 запитань
Запитання 1

Основними інформаційними процесами є...

варіанти відповідей

пошук

передавання

опрацювання

захист

Запитання 2

Першим етапом розвитку інформації було...

варіанти відповідей

Поява писемності, уможливила передачу інформації від покоління до покоління

Винахід процесу друку

Винахід телеграфу, телефону, радіо, телебачення, що дозволило оперативно, у великих обсягах передавати і накопичувати інформацію, передавати звукові та візуальні образи на відстані

Революція (70-ті роки XX ст.) зумовлена винаходом мікропроцесорної технології і персонального комп´ютера. «Апогеєм» цієї революції стала всесвітня мережа Інтернет, що уможливило інформаційний обмін в глобальних масштабах

Запитання 3

Основними показниками інформації є...

варіанти відповідей

повнота

актуальність

зрозумілість

корисність

поширеність

Запитання 4

Перевагами преси, як основного інформаційного джерела є...

варіанти відповідей

швидке ознайомлення з усім масивом матеріалів, що увійшли в номер

дорожнеча, дуже висока ціна підписки на періодичні видання

відсутність безпосередньої інтерактивності

перерваність потоку інформації

Запитання 5

Недоліками преси, як основного інформаційного джерела є...

варіанти відповідей

відсутність потреби для сприймання яких-небудь додаткових технічних засобів

можливість відкладеного читання: будь-де, будь-коли

неможливість ознайомитися з інформацією для людей з фізичними недоліками (сліпих)

сприйняття інформації в індивідуальному темпі

Запитання 6

Перевагами радіомовлення, як основного інформаційного джерела є...

варіанти відповідей

неможливість відкласти прослуховування на більш зручний час, зробити його швидшим чи повільнішим

передача інформації на рівні образів

технічні неполадки в ефірі

не можна слухати кілька передач чи програм

Запитання 7

Недоліками радіомовлення, як основного інформаційного джерела є...

варіанти відповідей

прозорість інформації

відносно невелика вартість

відсутність зорових образів

ненав'язливість рекламних повідомлень

Запитання 8

Недоліками телебачення, як основного інформаційного джерела є...

варіанти відповідей

ефект присутності глядача на місці події

оперативність

наявність відеоряду

перевантаженість інформацією

Запитання 9

Перевагами телебачення, як основного інформаційного джерела є...

варіанти відповідей

неможливість вибору інформації під час однієї передачі

поєднання переваг радіо й преси, звуко- й відеоінформації чим досягає синтетичності, діючи на два головні людські відчуття: зору й слуху

неможливість повернення до інформації в зручно час

необхідність в технічному забезпеченні

Запитання 10

Потужна сила впливу на свідомість людей,  засіб оперативного донесення інформації в різні куточки світу, найбільш ефективний засіб впливу на емоції людини, здатний переконувати реципієнта щонайкраще - це...

варіанти відповідей

Інтернет

Телебачення

Радіо

Засоби масової інформації

Запитання 11

Перевагами Інтернету, як основного інформаційного джерела є...

варіанти відповідей

далеко не кожен має доступ

двостороннє спілкування між журналістом та аудиторією

не контрольовані і не передбачувані дії користувачів

інтерактивність

Запитання 12

Недоліками Інтернету, як основного інформаційного джерела є...

варіанти відповідей

гіпертекстуальність

оперативність

далеко не кожен має доступ

проблема авторського права

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест