Роман 19 ст. Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці

Контрольна робота

Додано: 30 серпня 2020
Предмет: Зарубіжна література, 10 клас
Тест виконано: 50 разів
28 запитань
Запитання 1

Роман "Червоне і чорне" написав

варіанти відповідей

Стендаль

Достоєвський

Флобер

Діккенс

Запитання 2

До історії світової літератури О.Уайльд увійшов як представник

варіанти відповідей

романтизму

реалізму

натуралізму

естетизму

Запитання 3

Прекрасний витвір мистецтва художника Безіла Голворда увібрав

варіанти відповідей

красу навколишнього світу

красу коханої Доріана Грея

душу митця, здатну впливати на інших

погляди лорда Генрі

Запитання 4

Доріан Грей поринув у вир насолод завдяки

варіанти відповідей

Безілу Голворду

лорду Генрі

Сібіл Вейн

Джеймсу Вейну

Запитання 5

Ідеалом у житті Жульєна Сореля був

варіанти відповідей

батько

священник

маркіз де Ламоль

Наполеон

Запитання 6

Чому Жульєн Сорель відмовився від захисту на суді?

варіанти відповідей

Не сподівався на справедливість.

Хотів померти.

Чесний і мав нести покарання.

Через неможливість віддати перевагу одній із жінок.

Запитання 7

Течії раннього модернізму сформувалися

варіанти відповідей

наприкінці 19- на початку 20 ст.

у середині 19 ст.

на початку 20 ст.

на початку 19 ст.

Запитання 8

Течія модернізму, що характеризується, зокрема, витонченим відтворенням мінливих миттєвих відчуттів і переживань називається

варіанти відповідей

неоромантизм

естетизм

імпресіонізм

символізм

Запитання 9

Автор збірки "Квіти зла" -

варіанти відповідей

Рембо

Бодлер

Верлен

Метерлінк

Запитання 10

Ліричний герой Бодлера -

варіанти відповідей

вічний бунтівник

покірна долі людина

справжній естет

великий оптиміст

Запитання 11

Шарль Бодлер винайшов своєрідний закон

варіанти відповідей

добору рим

відповідностей

стилістики

звукопису

Запитання 12

Поль Верлен - творець

варіанти відповідей

інтер'єру суспільства

ландшафту долі

пейзажу душі

музики серця

Запитання 13

Представники символізму -

варіанти відповідей

М.Вороний, С.Малларме, А.Рембо

О.Пушкін, С.Малларме, П.Верлен

Ф.Шиллер, Р.М.Рільке, А.Рембо

Запитання 14

Вийду надвір -

Вихровий вир

В полі млистім

Крутить, жене,

Носить,мене

З жовклим листям.Це рядки із вірша

варіанти відповідей

П.Верлена

А.Рембо

С.Малларме

М.Метерлінка

Запитання 15

"А решта все література!" - переконаний

варіанти відповідей

А.Рембо

О.Уайльд

П.Верлен

С.Малларме

Запитання 16

На думку А.Рембо, поет має бути

варіанти відповідей

пророком

ясновидцем

телепатом

астрологом

Запитання 17

Ліричного героя вірша "Моя циганерія" А.Рембо на його нелегких шляхах супроводжує

варіанти відповідей

кохана

мати

учителька

муза

Запитання 18

Поезія "Голосівки" А.Рембо побудована як

варіанти відповідей

низка асоціацій ліричного героя

як антитеза поглядів

як ода коханню

як давньогрецька елегія

Запитання 19

У ліриці А.Рембо органічно поєднані елементи

варіанти відповідей

реалізму і символізму

романтизму і імпресіонізму

символізму і імпресіонізму

неоромантизму і символізму

Запитання 20

У романі "Портрет Доріана Грея" О.Уайльда найповніше виявився естетичний ідеал письменника:

варіанти відповідей

абсолютизація творчості та творчої особистості

протиставлення внутрішнього світу людини грубій, знедуховленій дійсності

усвіломлення цінності людського життя

проголошення насолоди як сенсу буття

Запитання 21

Головна проблема роману "Портрет Доріана Грея" -

варіанти відповідей

відповідальності за вчинок

зіставлення естетичних норм з етичними законами суспільства

ролі мистецтва у житті людини

проблема кохання

Запитання 22

Портрет, написаний Безілом Голвордом, - символ

варіанти відповідей

справжнього мистецтва,яке виявляє не тільки зовнішнє, а й глибоко приховане

невмирущості краси мистецтва

таланту художника

душі Доріана Грея

оптимістичного світогляду митця

Запитання 23

У романі Стендаля "Червоне і чорне" зображено різні соціальні типи доби -

варіанти відповідей

аристократи

буржуа

селяни

чиновники

священники

актори

Запитання 24

Назвіть пріоритети Жульєна Сореля

варіанти відповідей

"уміння кохати"

"уміння жити"

"вийти в люди"

"мистецтво жити в Парижі"

"мистецтво обманювати"

Запитання 25

Стендаль очима своїх персонажів бачить у Жульєні Сорелі риси

варіанти відповідей

Наполеона

Дантона

Одіссея

Тартюфа

Дон Жуана

Трістана

Запитання 26

Життя Жульєна Сореля пов'язане з містами :

варіанти відповідей

Вер'єр

Ліон

Безансон

Париж

Страсбург

Лондон

Запитання 27

А.Рембо розвинув жанр

варіанти відповідей

оди

сонета

елегії

послання

Запитання 28

Хто автор слів про А.Рембо:


Хлопчик прийшов із Шарлевілю,

Мученик вернувся в Шарлевіль?

варіанти відповідей

Д.Павличко

М.Вороний

Л.Костенко

П.Верлен

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест