Романтизм

Додано: 19 листопада 2020
Предмет: Зарубіжна література, 9 клас
Тест виконано: 1 раз
24 запитання
Запитання 1

Романтизм зародився на межі: 

варіанти відповідей

XVI—XVII ст.;                   

XVII—XVIII ст.

ХІХ—XХ ст.

XVIII—XIX ст; 

Запитання 2

Яка політична подія спричинила появу нового художнього напряму – романтизму?

варіанти відповідей

англійська буржуазна революція

наполеонівські війни

Велика французька революція

повстання луддитів

Запитання 3

Представником романтизму НЕ є:


варіанти відповідей

Г. Гейне  

Ф. Шиллер

Дж. Байрон

В. Скотт

Запитання 4

Назву збірки «Книга пісень» Гейне запозичив у:


варіанти відповідей

Данте

Шиллера

 Шекспіра

Петрарки

Запитання 5

Найромантичніша частина “Книги пісень” – це:

варіанти відповідей

“Юнацькі страждання”

“Ліричне інтермецо”

“Знову на Батьківщині” 

«Північне море»

Запитання 6

В чому переконаний ліричний герой збірки «Книга пісень»?

варіанти відповідей

що без любові немає щастя

що людина і природа – одне ціле»

що без батьківщини важко прожити

що найвища цінність – це життя

Запитання 7

Легенда про красуню Лорелей стала основою вірша:

варіанти відповідей

«Не знаю, що стало зо мною...»

«Коли розлучаються двоє...»

 «Вечірні промені ясні...»

Запитання 8

Який засіб використовує Г.Гейне в описі “Кедр одинокий… дрімає і мріє вві сні”:

варіанти відповідей

Епітети

метафори

уособлення

метонімія

Запитання 9

Мазепа з однойменної поеми Дж. Байрона розповів шведському королю про:


варіанти відповідей

покарання за кохання

першу виграну велику битву

двобій із польським магнатом

падіння з коня на змаганнях

Запитання 10

Який музичний інструмент з’являється у вірші «Мій дух як ніч…»?

варіанти відповідей

ліра

скрипка

арфа

орган

Запитання 11

Позначте жанр твору Байрона «Мазепа»:


варіанти відповідей

сонет

поема

балада

елегія

Запитання 12

Які філософські висновки зробив Мазепа наприкінці своєї оповіді?

варіанти відповідей

Про короткоплинність життя

Про зв'язок людини і природи

Про незбагненність людської долі

Запитання 13

Для романтизму характерні такі ознаки:


варіанти відповідей

суворі правила

зверхнє ставлення

незвичайні герої діють у незвичайних обставинах

Запитання 14

Представником німецького романтизму був:


варіанти відповідей

Байрон

Шиллер

 Гейне

Петрарка

Запитання 15

На створення збірки «Книга пісень» Гейне надихнуло кохання до:

варіанти відповідей

Терези

 Амалії

Матильди

Фредеріки

Запитання 16

В оригіналі вірша Г. Гейне «На півночі кедр одинокий...» постають поетичні образи:


варіанти відповідей

сосни й пальми

 кедра й пальми

 кедра й смереки

ялини й дуба

Запитання 17

Фольклорний мотив кохання як страшної сили розкрито у творі:


варіанти відповідей

Дж. Байрона «Мій дух як ніч...»

Дж. Байрона «Хотів би жити знов у горах...»

Г. Гейне «Не знаю, що стало зо мною...»

Г. Гейне «На півночі кедр одинокий...»

Запитання 18

Які художні засоби автор використовує в рядках:

“Веди мене на хмурі скелі,

Де стоне грізний океан”


варіанти відповідей

епітети і метафори

порівняння і уособлення

антитезу і епітети

порівняння і епітети

Запитання 19

«Байронічним» називають:

варіанти відповідей

 героя, розчарованого у принадах світу

героя-тираноборця

героя-коханця

герой-дослідник, який здатний змінити світ

Запитання 20

Байрон зображує головного героя в поемі «Мазепа» як:

варіанти відповідей

історичну постать

 романтичного героя

героя фольклорних творів

зрадника

Запитання 21

Байрон брав участь у національно-визвольній боротьбі:

варіанти відповідей

поляків

іспанців

греків

українців

Запитання 22

Поема «Мазепа» побудована у формі спогадів:

варіанти відповідей

Мазепи про кохання до панни Терези

Карла XII про Полтавську битву

невідомого польського шляхтича про Мазепу при дворі короля Яна Казиміра

панни Терези про кохання до Мазепи

Запитання 23

Головним авторським завданням у поемі Джорджа Байрона «Мазепа» було зображення


варіанти відповідей

історичної правди

стосунків між двома володарями

стосунків між закоханими

внутрішнього стану героя, його почуттів і переживань

Запитання 24

Виберіть риси притаманні романтичному герою:

варіанти відповідей

має залізну волю 

має незламний характер

 самотній

 індивідуалізм

бунтівник

 розумний

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест