Розгортання Української революції. Гетьманат П. Скоропадського

Додано: 5 листопада 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 173 рази
12 запитань
Запитання 1

Гетьманський переворот відбувся

варіанти відповідей

29 серпня 1918 року

29 березня 1918 року

29 квітня 1918 року

29 вересня 1918 року

Запитання 2

Хронологічні рамки існування гетьманату

варіанти відповідей

29 грудня 1917-14 квітня 1918 р

29 квітня 1918 -14 грудня 1919 р

14 квітня 1918 - 29 грудня 1919 р

29 квітня 1918 -14 грудня 1918 р

Запитання 3

Укажіть назву держави гетьмана П. Скоропадського

варіанти відповідей

Україна                   

Українська республіка  

Українська Держава

 Республіка Україна

Запитання 4

Головою Ради Міністрів гетьманського уряду було обрано:

варіанти відповідей

О.Севрюк                

М.Грушевський 

П.Скоропадський

Ф.Лизогуб

Запитання 5

Визначте хронологічну послідовність історичних подій: 

А. Встановлення Української держави

Б. Утворення Директорії

В. Брест – Литовський мирний договір між Центральними державами і УНР

Г. Повернення Центральної Ради до Києва з німецькою адміністрацією

варіанти відповідей

 ВГАБ

 ГАБВ

ВБГА

 БАГВ

Запитання 6

Проаналізуйте зображену картосхему. Вона дає змогу визначити територію

варіанти відповідей

поширення влади Генерального Секретаріату згідно з «Тимчасовою інструкцією...» Тимчасового уряду Росії.

Української Народної Республіки згідно з Третім Універсалом Української Центральної Ради.

Української Соціалістичної Радянської Республіки.

Української Держави гетьмана Павла Скоропадського.

Запитання 7

Верства населення, на яку орієнтувався гетьман:

варіанти відповідей

великі землевласники.

висококваліфіковані робітники.

дрібні підприємці.

незаможні селяни.

Запитання 8

Економічна політика гетьмана П. Скоропадського

варіанти відповідей

сприяла відновленню економіки України як складової частини Російської імперії.

відновила рівноправність економічних відносин із країнами Четверного союзу.

забезпечила вільний розвиток селянського господарства.

захищала інтереси промисловців і великих землевласників.

Запитання 9

Якого договору стосується цитований нижче документ?

«Строго таємно. З огляду на сучасний брак харчових продуктів... мир з Україною мусить бути підписаний якнайскоріше... На випадок, якби Україна попросила військової допомоги проти російських максималістів, то таке прохання можливо задовольнити. За це Україна зобов’язується до якнайскорішої поставки хліба...»

варіанти відповідей

Варшавського договору між Директорією УНР і Польською Республікою.

Мюнхенського договору між Німеччиною й Великобританією, Францією, Італією.

Брест-Литовського договору між УНР, Німеччиною та її союзниками.

Договору між Українською Державою та Великим Військом Донським.

Запитання 10

За якого політичного режиму періоду національно-визвольних змагань початку XX ст. уведено в обіг грошову купюру, зображену на фото?

варіанти відповідей

Директорії УНР

Гетьманату П. Скоропадського

Української Центральної Ради

Української Соціалістичної Радянської Республіки

Запитання 11

Про яке державне утворення йдеться в уривку з історичного джерела: "Характер державної системи... складно визначити.., найправдоподібніше це мала бути конституційна монархія, відмінна від традиційної самодержавної системи в Росії... її характер визначався... українською історичною традицією..."?

варіанти відповідей

Українську Народну Республіку доби Директорії

Українську Народну Республіку доби Центральної Ради

Західноукраїнську Народну Республіку

Українську Державу гетьмана П. Скоропадського

Запитання 12

З даного переліку осіб вкажіть П.Скоропадського

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест