Розмноження

Додано: 1 листопада 2020
Предмет:
14 запитань
Запитання 1

Онтогенез- це розвиток організмів:варіанти відповідей

після народження

зародковий

індивідуальний

історичний

Запитання 2

Запліднення- це:варіанти відповідей

утворення нового організму

відновлення диплоїдного набору хромосом нового організму

утворення організму з материнською генетичною програмою

відновлення багатоклітинності

Запитання 3

Зигота утворюється під час:варіанти відповідей

утворення гамет

поділу клітин

злиття гамет

мейозу

Запитання 4

У сперматозоїді ядро мяститься у:


варіанти відповідей

шийці

головці

хвості

ядра немає

Запитання 5

Під час гаметогенезу відбувається поділваріанти відповідей

мітоз

редукційний (мейоз)

непрямий

прямий

Запитання 6

Амеба розмножується:варіанти відповідей

нестатево

поділом

спорами

статево

Запитання 7

Зменшення кількості хромосом внаслідок гаметогенезу називають:варіанти відповідей

реплікацією

регенерацією

редукцією

кросинговером

Запитання 8

Набір хромосом заплідненої яйцеклітини, якщо до неї потрапило 3 сперматозоїди, буде:варіанти відповідей

гаплоїдним

диплоїдним

триплоїдним

тетраплоїдним

Запитання 9

Овогенез і сперматогенез відрізняються:варіанти відповідей

кількістю утворених гамет

поділом клітин

набором органел в клітині

розміщенням ядра в клітинах

набором хромосом в клітині

Запитання 10

Обмежувальним фактором у розмноженні спорових рослин є:варіанти відповідей

повітря

світло

вода

грунт

Запитання 11

Соматичні клітини беруть участь у:варіанти відповідей

мейозі

партеногенезі

заплідненні

вегетативному розмноженні

Запитання 12

Вегетативне розмноження з допомогою вусиків характерне для:

варіанти відповідей

гороху

суниці

картоплі

цибулі

Запитання 13

Внаслідок овогенезу утворюються:

варіанти відповідей

овоцити

овогонії

напрямні тільця

яйцеклітина

Запитання 14

Розвиток кількох зародків з однієї заплідненої яйцеклітини:

варіанти відповідей

брунькування

поліембріонія

поділ

партеногенез

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест