Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України

Додано: 23 січня 2020
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 36 разів
31 запитання
Запитання 1

Що з названого характеризує політику прискорення, проголошену радянським керівництвом у 1985р.?

варіанти відповідей

визнання приватної власності

перехід до ринкової економіки

відмова від директивного планування

збільшення витрат на технічне переоснащення промисловості

Запитання 2

Яка подія відбулася у другій половині 1980-хрр.?

варіанти відповідей

запровадження системи виборів на альтернативній основі

скасування статті 6 Конституції СРСР, розпуск КПРС

схвалення нової Конституції розвинутого соціалізму

утворення Української Гельсінської групи

Запитання 3

Поняття і терміни "перебудова", "гласність", "плюралізм" набули значного поширення в радянській Україні в період:

варіанти відповідей

1945-1953рр.

1953-1964рр.

1964-1985рр.

1985-1991рр.

Запитання 4

Що стало однією з причин економічних перетворень, розпочатих у середині 1980-хрр.?

варіанти відповідей

уповільнення темпів економічного зростання

масові акції протесту- "мітингова демократія"

зростання світових цін на нафту і газ

розпад світової соціалістичної системи

Запитання 5

Що з названого належить до причин переходу радянського керівництва до політики перебудови?

варіанти відповідей

розпад світової соціалістичної системи

"застій", кризові явища в усіх сферах життя суспільства

вимоги міжнародних організацій

масові виступи населення проти режиму

Запитання 6

Політика гласності в роки перебудови сприяла:

варіанти відповідей

зростанню соціальної та національної активності українського суспільства

запрловадження продажу товарів за картками споживача з купонами

зміцненню позицій КПРС як "керівної і спрямовуючої" сили радянського суспільства

загостренню соціально-економічної кризи, стрімкого зростання цін

Запитання 7

У якому році православна церква святкувала тисячоліття хрещення Русі, що поклало початок релігійному відродженню в УРСР та СРСР?

варіанти відповідей

1980р.

1985р.

1988р.

1990р.

Запитання 8

Коли відбулася подія, про яку йдеться в уривку з джерела: "Вибори до ВР УРСР вперше за радянських часів були альтернативними ( на 450 мандатів ВР УРСР претендувало майже 3 тис. кандидатів"?

варіанти відповідей

квітні 1985р.

вересні 1989р.

березні 1990р.

грудні 1991р.

Запитання 9

В якому році сталася тагедія, про яку йдеться в уривку з історичного джерела?

" У ніч з 25 на 26 квітня відбувся вибух на четвертому енегоблоці Чорнобильської АЕС, який зруйнував його....."

варіанти відповідей

1985р.

1986р.

1991р.

1996р.

Запитання 10

Який період з історії характеризує уривок із джерела?

"... Багато зараз незвичного в нашій країні: скажімо, багатомандатні округи з виборів до Рад; мпільні з іноземними фірмами підприємства; самофінансування заводів і фабрик, радгоспів, колгоспов; зняття обмежень з підсобних господарств, .... розщирення кооперативної діяльності; заохочення індивідуальної трудової діяльності у дрібному виробництві і торгівлі.."

варіанти відповідей

період відбудови

період "відлиги"

період застою

період перебудови

Запитання 11

На перших альтернативних виборах до ВР УРСР у березні 1990р. більшість місць здобули кандидати:

варіанти відповідей

Комуністичної партії України

Народного руху України за перебудову

Української республіканської партії

блоку безпартійних

Запитання 12

Яка подія дала поштовх міжнародному визнанню України?

варіанти відповідей

прийняття Декларації про державний суверенітет УРСР

схвалення Акта проголошення незалежності України

проведення Всеукраїнського референдуму на підтвердження Акта проголошення незалежності України

утворення Співдружності Незалежних Держав (СНД)

Запитання 13

Як називалась парламентська опозиція у Верховній Раді УРСР/Верховній Раді України (1990—1994 рр.)?

варіанти відповідей

«Група 239»

Народна Рада

Українська Гельсінська група

Народний рух України

Запитання 14

Запровадження багатопартійної системи в УРСР стало можливим завдяки:

варіанти відповідей

скасуванню статті Конституції УРСР про керівну роль КПУ в суспільстві

установчому з’їзду Народного руху України за перебудову

першим альтернативним виборам до Верховної Ради УРСР

відновленню діяльності Української Гельсінської спілки

Запитання 15

Які наслідки для України мав заколот ДКНС (рос. ГКЧП) у Москві?

варіанти відповідей

усунення В. Щербицького від влади в УРСР

негайний вихід КПУ зі складу КПРС

підписання УРСР нового союзного договору

проголошення незалежності України

Запитання 16

Який зовнішній чинник був вирішальним у здобутті Україною незалежності?

варіанти відповідей

поразка СРСР у «холодній війні»

інтеграційні процеси в Європі

«Оксамитові» революції у Східній Європі

започаткування процесу ракетно-ядерного роззброєння

Запитання 17

На Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. було винесено питання:

варіанти відповідей

Чи вважаєте Ви необхідним збереження СРСР як оновленої федерації республік?

Чи схвалюєте Ви Угоду про створення Співдружності Незалежних Держав?

Чи погоджуєтеся Ви із забороною КПРС і націоналізацією її власності?

Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?

Запитання 18

Яке явище економічного життя було притаманне розвитку економіки УРСР у період перебудови?

варіанти відповідей

хронічний дефіцит, ажіотажний попит

стрімке зростання сільськогосподарського виробництва

гіперінфляція, грошова реформа

широка приватизація державних підприємств

Запитання 19

Який документ так формулював право України на незалежність?

«Виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла над Україною у зв’язку з державним переворотом в СРСР..., продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами...»

варіанти відповідей

Декларація про державний суверенітет УРСР

Закон про економічну самостійність УРСР

Акт проголошення незалежності України

Указ Президії Верховної Ради України «Про заборону діяльності Компартії України»

Запитання 20

У якому році з’явилась така заява Ради у справі релігії при Раді міністрів УРСР: «...при умові беззастережного дотримання Конституції... греко-католики можуть користуватися усіма правами, встановленими для релігійних об’єднань...»?

варіанти відповідей

1985 р.

1987 р.

1989 р.

1991 р

Запитання 21

У якому уривку з історичного джерела охарактеризовані окремі аспекти соціально-економічного розвитку України в період перебудови?

варіанти відповідей

«В Україні понад мільйон осіб, винних у порушенні антиалкогольного законодавства, зазнали адміністративних стягнень. У Закарпатті та в Криму знищили виноградники унікальних сортів»

«Продукція соціалістичної індустрії України зросла удвічі. Почали діяти нові підприємства (Запорізький комбінат, Новокраматорський машинобудівний завод, Криворізький металургійний завод)...»

«Характерним для цього періоду було суттєве зниження плану заготівель зерна, підвищення у 1,5—2 рази цін на сільськогосподарську продукцію, збільшення капіталовкладень у сільське господарство...»

«За оцінками експертів у вітчизняному виробництві частка тіньового сектору фактично зрівнялась із часткою офіційною. Це явище супроводжувалося зростанням обсягу нелегального вивозу капіталу...»

Запитання 22

Про якого керівника СРСР йдеться в уривку з джерела?

«Навіть найкрутіші його реформи — створення раднаргоспів, ліквідація багатьох міністерств і відомств — мали верхівковий характер. Вони виходили з того, щоб зробити управління більш раціональним, наблизити його до об’єктів — підприємств, колгоспів, радгоспів, наукових установ. Але вони, ці реформи, не зачіпали суті виробничих відносин, не претендували на те, щоб поставити самого виробника — робітника, селянина, інтелігента — у нові умови праці: надати йому ініціативу, самостійність, вибір, можливість прямого зв’язку зі споживачем. І тим самим розкріпачити економіку, послабити... задушливий її прес державної опіки».

варіанти відповідей

Й. Сталіна

М. Хрущова

Л. Брежнєва

М. Горбачова

Запитання 23

Укажіть, який період характеризує наведений уривок із джерела.«... Майже всі вимоги, видані “на-гора” страйкуючими, що стосуються, здавалося б, найповсякденніших умов праці й побуту шахтарів, вимоги, які за традицією іменуються економічними, насправді прямо виходять на політику. Всі вони сконцентровані на одному: проголошену економічну реформу треба проводити в життя, нехай, нарешті, стануть реальністю самостійність підприємств, самоврядування трудових колективів, самофінансування і госпрозрахунок».

варіанти відповідей

відбудови

«відлиги»

застою

перебудови

Запитання 24

Прочитайте уривок із документа і виконайте завдання.«Кримський обком партії просить Вас вийти з клопотанням до ЦК КПРС про заборону всім адміністративно висланим... повертатися і проживати на територія Кримської області.

У зв’язку з тим, що звільненим зі спецпоселень особам дозволяється проживати в будь-якій області СРСР без обмежень, деякі з них приїжджають у Крим і вимагають повернення відібраних у них під час виселення з Криму будівель і відшкодування вартості вилученого майна...»

У джерелі йдеться про:

варіанти відповідей

наслідки реабілітації

масштаби депортації

причини депортації

передумови реабілітації

Запитання 25

Яке судження про економічний розвиток УРСР у другій половині 1980-х рр. підтверджує наведена діаграма?Частка УРСР у загальносоюзному промисловому виробництві (у %, станом на 1989 р.)


варіанти відповідей

упродовж 1980-х рр. в економіці УРСР зберігалася тенденція щодо переважання виробництва товарів групи «А»

у другій половині 1980-х рр. економіка УРСР була найменш матеріало- та енергозатратною, ніж економіка СРСР у цілому

у середині 1980-х рр. в економічній сфері партійно-державне керівництво УРСР обрало стратегію прискорення

якість товарів вітчизняної легкої промисловості в 1980-х рр. була низькою, тому великим попитом у населення користувалися імпортні товари

Запитання 26

Які події суспільно-політичного життя стали причиною реакції партійно-державного керівництва СРСР часів перебудови, яку зображено на карикатурі?

варіанти відповідей

страйки робітників

національні рухи

економічні проблеми

зовнішньополітичні виклики

Запитання 27

Який напрямок внутрішньої політики радянської України доби перебудови ілюструє плакат?

варіанти відповідей

запровадження госпрозрахунку на підприємствах

приватизація засобів виробництва

завершення грошової реформи

уведення зрівняльної заробітної плати

Запитання 28

Яке явище суспільного життя України 1980—1990-х рр. відображає карикатура?

варіанти відповідей

розчарування в старих ідеологічних догмах та повернення до традиційних цінностей

погіршення матеріального добробуту та спроби покращити його за рахунок церкви

залучення владою церкви до вирішення гострих соціальних проблем суспільства

намагання церкви зупинити зубожіння населення та соціальну диференціацію

Запитання 29

У якому році розповсюджувалися зображені агітаційні листівки?

варіанти відповідей

1985 р.

1989 р.

1990 р.

1991 р.

Запитання 30

Які з названих понять характеризують період перебудови в СРСР?

варіанти відповідей

«парад суверенітетів»

«шокова терапія»

гласність

масова приватизація

політичний плюралізм

розвинутий соціалізм

самвидав

Запитання 31

Які події відбулися в 1985—1991 рр.?

варіанти відповідей

прийняття Продовольчої програми

усунення В. Щербицького від влади

відновлення діяльності Української Гельсінської групи (спілки)

прийняття Закону про мови в УРСР

схвалення нової Конституції УРСР

реформи О. Косигіна

розгром дисидентського руху

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест