1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України (1985 – 1991 рр.)

Додано: 9 травня 2019
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 82 рази
35 запитань
Запитання 1

У який період розгорнувся процес, відображений в уривку з документа: "...Рада Міністрів УРСР зобов’язала виконкоми місцевих Рад народних депутатів Кримської області вжити додаткових заходів для своєчасного надання в установленому порядку кримським татарам, які повертаються, земельних ділянок для будівництва житлових будинків..."?

варіанти відповідей

"відбудови"

"відлиги"

"застою"

"перебудови"

Запитання 2

Коли в Українській РСР започатковано політику, на ідеологічній складовій якої акцентує увагу зображена карикатура?

варіанти відповідей

квітень 1985 р.

вересень 1989 р.

березень 1990 р.

липень 1991 р.

Запитання 3

Зображений на фото документ, що видавався місцевими радами в Україні, свідчить про

варіанти відповідей

розквіт епохи «застою».

запровадження політики «гласності».

провал політики «перебудови».

занепад «самвидаву».

Запитання 4

Який з цитованих документів відноситься до періоду розпаду Радянського Союзу та відродження незалежності України (1985–1991 рр.)?

варіанти відповідей

«…Перший секретар ЦК КПУ М. Підгорний докоряв Драчеві, Дзюбі та Вінграновському, що їхні твори використовують українські буржуазні націоналісти за кордоном…»

«…Головною метою діяльності Рух визначає: побудову в Україні демократичного суспільства.., відродження української нації; Рух діє в межах Конституції УРСР…»

«На ряді творів, видрукованих у журналі [«Вітчизна»], позначилась національна обмеженість: автори змальовують український народ ізольовано, у відриві від інших радянських народів, зокрема від великого російського народу…»

«Протягом останніх кількох років у СРСР проводяться політичні репресії над молодими людьми із середовища творчої та наукової інтелігенції… В Україні… симптоми сталінізму виявляються ще виразніше і брутальніше…»

Запитання 5

Який з цитованих документів відноситься до періоду розпаду Радянського Союзу та відродження незалежності України (1985–1991 рр.)?

варіанти відповідей

«Основна частина підприємств місцевого значення перейшла з відання союзних міністерств у підпорядкування обласних рад депутатів. Місцеві органи влади одержали широкі права у вирішенні матеріально-фінансових питань…».

«Економічне протистояння, що виникло внаслідок внесення митною службою Росії усіх українських імпортерів до переліку «ризикованих», призвело до блокади поставок товарів з України до Росії…»

Понад мільйон осіб, винних у порушенні антиалкогольного законодавства, зазнали адміністративних стягнень. У Закарпатті та в Криму знищили виноградники унікальних сортів…»

«Продовольча програма виходить із необхідності скоротити імпорт продовольства з капіталістичних країн, оскільки деякі держави прагнуть перетворити продаж зерна на засіб політичного тиску…»

Запитання 6

Загальноукраїнський страйк як форму соціально-політичного протесту в Українській РСР влітку 1989 р. започаткували

варіанти відповідей

шахтарі.

учителі.

металурги.

лікарі.

Запитання 7

Яке фото слід використовувати для ілюстрації подій Революції на граніті?

варіанти відповідей
Запитання 8

Прочитайте уривок із резолюції одного з мітингів українських студентів і виконайте завдання.

«Ми, студенти київських вузів, які зібралися до наметового містечка на підтримку голодуючих студентів.., вважаємо необхідним прийняття вимог голодуючих, а саме: 1. Відставка Голови Ради Міністрів В. Масола. 2. Націоналізація майна КПРС та ВЛКСМ на території України. 3. Прийняття рішення про службу юнаків у війську тільки в межах України…».

У документі відображено вимоги протестувальників під час

варіанти відповідей

«Помаранчевої революції».

«культурної революції».

«Революції на граніті».

«Революції гідності».

Запитання 9

Акція Народного руху України «Українська хвиля» (1990 р.) – утворення «живого ланцюга» від Львова до Києва – присвячувалася

варіанти відповідей

прийняттю Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України.

відзначенню річниці проголошення Директорією УНР Універсалу про возз’єднання УНР та ЗУНР.

підтримці головних політичних вимог, висунутих учасниками шахтарського страйку.

проведенню перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР.

Запитання 10

Як називалась парламентська опозиція у Верховній Раді УРСР (Верховній Раді України 1-го скликання, 1990-1994 рр.)

варіанти відповідей

«Група 239»

Народна Рада

Українська Гельсінська група

Народний рух України

Запитання 11

Які терміни слід використовувати для характеристики періоду розпаду СРСР та відродження незалежності України (1985-1991 рр.)

варіанти відповідей

«саморозпуск» Української греко-католицької церкви (УГКЦ)

утворення Народного комісаріату закордонних справ УРСР

входження Кримської області до складу УРСР

прийняття останньої Конституції УРСР

проведення альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР

Запитання 12

Які наслідки для України мав заколот ГКЧП (ДКНС) у Москві?

варіанти відповідей

негайний вихід КПУ зі складу КПРС.

підписання УРСР нового союзного договору.

проголошення незалежності України

усунення В. Щербицького від влади в УРСР.

Запитання 13

Коли Акт проголошення незалежності України здобув загальнонародне схвалення?

варіанти відповідей

24 серпня 1991 р.

1 грудня 1991 р.

6 грудня 1991 р.

12 лютого 1992 р.

Запитання 14

У якому році розповсюджувалася зображена агітаційна листівка?

варіанти відповідей

1985 р.

1989 р.

1990 р.

1991 р.

Запитання 15

Яки термін слід використовувати для характеристики періоду розпаду СРСР та відродження незалежності України (1985-1991 рр.)

варіанти відповідей

«розвинений соціалізм»

«політична реабілітація»

«гласність»

«відбудова»

Запитання 16

Укажіть факти біографії видатного політика, зображеного на фото.9трипраиьніідпоіді0

варіанти відповідей

Обіймав посаду голови Народного Руху України

Один із засновників Української Гельсінської спілки

Автор книги «Україно наша Радянська»

Заснував «самвидавський» часопис «Український вісник»

Позбавлений радянського громадянства та був висланий за кордон

Обраний Президентом України в 1991 р.

Брав участь у роботі Української робітничо-селянської спілки

Запитання 17

Зображена карикатура акцентує увагу на суперечливих наслідках реалізації

варіанти відповідей

«надпрограм» М. Хрущова.

економічної реформи О. Косигіна.

продовольчої програми Л. Брежнєва.

політики «перебудови» М. Горбачова.

Запитання 18

Який з цитованих документів відноситься до періоду розпаду Радянського Союзу та відродження незалежності України (1985–1991 рр.)?

варіанти відповідей

«Вихід на політичну арену значної кількості нових суспільних формувань змінив сам характер виборів, зробивши основний акцент на їх альтернативності (на 450 мандатів у Верховну Раду УРСР претендувало майже три тисячі кандидатів)…»

«Стійкість і мужність української армії, підтримка армії з боку українського народу стали основними чинниками, які, поряд із тиском Заходу, змушували Росію йти на «заморожування» агресії...»

«Враховуючи, що існуючі обмеження в становищі перебуваючих на спецпоселенні виселених кримських татар …у подальшому не є необхідними, Президія Верховної Ради СРСР ухвалює: …звільнити з-під адміністративного нагляду кримських татар…»

«…У СРСР побудовано розвинене соціалістичне суспільство. На цьому етапі… все повніше розкриваються… переваги соціалістичного способу життя… Це суспільство зрілих соціалістичних суспільних відносин, у якому… склалася нова історична спільність – радянський народ…»

Запитання 19

Наведені джерела доречно використовувати, створюючи презентацію на тему:

варіанти відповідей

«Активізація дисидентського руху в Україні».

«Початок державотворчих процесів в Україні».

«Формування багатопартійної системи в Україні».

«Повернення історичної пам’яті народу України».

Запитання 20

Яка з цих подій відбулася у 1990 р.

варіанти відповідей

Ухвалення Декларації про державний суверенітет України

Затвердження Програми Народного Руху України за перебудову

Видання Постанови Верховної Ради України «Про Державний прапор України»

Прийняття Закону Української РСР «Про відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки»

Запитання 21

Яка подія стала наслідком проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР

варіанти відповідей

обрання Президентом України Л.Кравчука

створення передумов до виходу держави з економічної кризи

виникнення парламентської опозиції

припинення існування Союзу Радянських Соціалістичних Республік

Запитання 22

Прочитайте уривок документа та вкажіть період в історії України, до якого він належить.

«...Майже всі вимоги, видані «на-гора» страйкуючими, що стосуються, здавалося б, самих повсякденних умов праці й побуту шахтарів, які за традицією іменуються економічними, насправді прямо виходять на політику. Усі вони сконцентровані на одному: проголошену економічну реформу треба проводити в життя, нехай, нарешті, стануть реальністю самостійність підприємств, самоврядування трудових колективів, самофінансування та госпрозрахунок».

варіанти відповідей

«відбудова»

«відлига»

«застій»

«перебудова»

Запитання 23

Уривок з історичного джерела «Соціалістичне самоврядування реалізується в умовах широкої гласності шляхом участі всього колективу та його громадських організацій у виробленні найважливіших рішень і контролі за їх виконанням, виборності керівників та єдиноначальності в управлінні підприємством…» доречно використовувати, характеризуючи суспільне життя України доби

варіанти відповідей

«відлиги».

«застою».

«перебудови».

«незалежності».

Запитання 24

Прочитайте уривок історичного документа та виконайте завдання.

«...Сам факт проведення з’їзду – серйозна поразка [компартійного] апарату. Тривалий час Україна була республікою «застою» й, нарешті, вона сказала своє вагоме слово. Було враховано помилки інших республік, і ми прийшли до з’їзду без катаклізмів... З’їзд став силою, що консолідувала людей різних поколінь, політичних поглядів, багатьох організацій».

У якому році відбулась описана подія?

варіанти відповідей

1988 р.

1989 р.

1990 р.

1991 р.

Запитання 25

Що стало результатом описаної в уривку події?

«...Сам факт проведення з’їзду – серйозна поразка [компартійного] апарату. Тривалий час Україна була республікою «застою» й, нарешті, вона сказала своє вагоме слово. Було враховано помилки інших республік, і ми прийшли до з’їзду без катаклізмів... З’їзд став силою, що консолідувала людей різних поколінь, політичних поглядів, багатьох організацій».

варіанти відповідей

відновлення діяльності Української Гельсінської групи

відкриття клубу творчої молоді «Супутник»

створення Народного руху України за перебудову

легалізація Української робітничо-селянської спілки

Запитання 26

Подія, описана в джерелі,

«...Сам факт проведення з’їзду – серйозна поразка [компартійного] апарату. Тривалий час Україна була республікою «застою» й, нарешті, вона сказала своє вагоме слово. Було враховано помилки інших республік, і ми прийшли до з’їзду без катаклізмів... З’їзд став силою, що консолідувала людей різних поколінь, політичних поглядів, багатьох організацій».

варіанти відповідей

засвідчила факт розпаду Радянського Союзу.

сприяла початку люстрації корумпованої влади.

започаткувала процес розроблення нової Конституції.

була складовою процесу формування багатопартійності.

Запитання 27

Які з подій, зображених на фото, відбулися в період 1985-1991 рр.? (2 відповіді)

варіанти відповідей
Запитання 28

Які з подій, зображених на фото, відбулися в період 1985-1991 рр.? (2 відповіді)

варіанти відповідей
Запитання 29

Прочитайте уривок з документа та виконайте завдання.

«…Багато зараз незвичного в нашій країні: скажімо, багатомандатні округи з виборів до Рад; спільні з іноземними фірмами підприємства; самофінансування заводів та фабрик, радгоспів і колгоспів; зняття обмежень з підсобних господарств, ...розширення кооперативної діяльності; заохочення індивідуальної трудової діяльності в дрібному виробництві й торгівлі…»

Зазначені в документі зміни названо «незвичними», оскільки вони

варіанти відповідей

йшли в розріз з комуністичною теорією.

утверджували однопартійну систему.

створювали ілюзію економічного процвітання.

були запроваджені як тимчасові.

Запитання 30

«…Багато зараз незвичного в нашій країні: скажімо, багатомандатні округи з виборів до Рад; спільні з іноземними фірмами підприємства; самофінансування заводів та фабрик, радгоспів і колгоспів; зняття обмежень з підсобних господарств, ...розширення кооперативної діяльності; заохочення індивідуальної трудової діяльності в дрібному виробництві й торгівлі…»

Заходи, указані в цитованому документі, упроваджували з метою


варіанти відповідей

подолання кризових явищ у радянській економіці.

формування потужного державного сектора економіки.

відновлення адміністративних методів управління.

утвердження екстенсивних методів господарювання.

Запитання 31

Яка територія Української РСР у лютому 1991 р. отримала статус автономії?

варіанти відповідей

Крим

Закарпаття

Донбас

Буковина

Запитання 32

ПОСТАНОВА

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про військові формування на Україні

Верховна Рада України постановляє:

1. Підпорядкувати всі військові формування, дислоковані на території республіки, Верховній Раді України.

2. Утворити Міністерство оборони України.

3. Урядові України приступити до створення Збройних Сил України, республіканської гвардії та підрозділу охорони Верховної Ради, Кабінету Міністрів і Національного банку України.

Верховна Рада України підпорядковувала собі всі військові формування на території республіки, оскільки

варіанти відповідей

була на той час єдиним легітимним вищим органом влади.

існувала небезпека встановлення військової диктатури.

утвердилася парламентська форма правління.

існувала необхідність переозброєння військових формувань.

Запитання 33

ПОСТАНОВА

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про військові формування на Україні

Верховна Рада України постановляє:

1. Підпорядкувати всі військові формування, дислоковані на території республіки, Верховній Раді України.

2. Утворити Міністерство оборони України.

3. Урядові України приступити до створення Збройних Сил України, республіканської гвардії та підрозділу охорони Верховної Ради, Кабінету Міністрів і Національного банку України.

Ухвалення цитованого документа свідчить про початок в Україні процесів

варіанти відповідей

люстрації

мілітаризації

декомунізації

державотворення

Запитання 34

В уривку джерела: «Кравчук привіз нам з Біловезької Пущі, якщо вдуматися, відпускну грамоту від Росії. Документ, підписаний ним,.. відмінив, у широкому історичному сенсі, усе, що колись прив'язувало Україну до Росії. Ці акти хоч і давно належали минулому, але зберігали для когось символічне значення» надано оцінку

варіанти відповідей

припиненню існування Радянського Союзу.

підписанню Будапештського меморандуму.

вступу України до Організації Об'єднаних Націй.

укладенню Договору про дружбу, співробітництво й партнерство між Україною та Росією.

Запитання 35

Яка з нижче зазначених подій відбулася 34 роки тому?

варіанти відповідей

вибух на Чорнобильській АЕС

створення Народного руху України за перебудову

перші альтернативні вибори до Верховної Ради УРСР

ухвалення Декларації про державний суверенітет України

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест