Розробка та тестування програмного рішення

Додано: 15 квітня
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 128 разів
12 запитань
Запитання 1

Які задачі належать до задач на змінювання значень елементів масиву?

варіанти відповідей

Знаходження суми додатних елементів масиву

Заміна від’ємних елементів масиву нулем

Визначення найбільшого елемента масиву

Подвоєння значень елементів масиву

Запитання 2

Які задачі належать до задач на пошук у масиві елемента із заданою властивістю?

варіанти відповідей

Знаходження суми додатних елементів масиву

Визначення кількості додатних елементів масиву

Визначення найбільшого елемента масиву

Подвоєння значень елементів масиву

Запитання 3

Дано програму: 

var a: array [1..8] оf Integer; M, k: Integer; 

begin {…} M := a[1]; 

For k := 2 to 8 do If M < a[k] Then M := a[k]; {…}

Скільки разів буде виконаний оператор M := a[k] для масиву (3, 8, 7, 9, 4, 10, 2, 12)?

варіанти відповідей

4

14

1

30

Запитання 4

Який з цих компонентів називається "Прапорець"?

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Д

Запитання 5

Який з цих компонентів називається "Перемикач"?

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Д

Запитання 6

Яка властивість компонента Прапорець відповідає за те вибрано прапорець чи не вибрано?

варіанти відповідей

Width

Checked

Visible

Caption

Запитання 7

На якому малюнку зображено цикл з лічильником?

варіанти відповідей
Запитання 8

Яким буде значення змінної s після виконання такого фрагменту програми?

варіанти відповідей

15

10

20

0

Запитання 9

Як описати цикл із післяумовою умовою в середовищі програмування?

варіанти відповідей

for i := n to k do <команда>;

while <логічний вираз> do <команда>;

repeat <команди>; until <логічний вираз припинення циклу>;

Запитання 10

Базова алгоритмічна структура, призначена для організації багаторазового виконання набору команд це

варіанти відповідей

розгалуження

повторення

слідування

Запитання 11

Які величини можна описати як масив? 

варіанти відповідей

Оцінки учня з інформатики, які він отримав протягом семестру

Список учнів

Корені квадратного рівняння

Тематична оцінка

Запитання 12

Чому дорівнює значення змінної К після виконання фрагмента програми?

var a: array [1..8] of Integer; і, k: Integer; 

begin

for і := 1 to 8 do a[і] := і*3; 

k := a[1]+a[3]; …

варіанти відповідей

27

12

21

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест