Розселення. Демографічні процеси населення світу та України

Додано: 8 квітня 2020
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 56 разів
11 запитань
Запитання 1

Наука ,що вивчає населення та закономірності його змін , називається

варіанти відповідей

географія

соціологія

демографія

Запитання 2

Країна-лідер за природним приростом у світі

варіанти відповідей

Україна

Нігер

Китай

Запитання 3

Сукупність процесів народжуваності,смертності та природного приросту,що забезпечують безперервне відновлення й зміну людських поколінь - це

варіанти відповідей

природній приріст

природний рух

механічний рух

Запитання 4

Скільки фаз характерних для переходу від традиційного до раціонального типу відтворення

варіанти відповідей

4

3

2

1

Запитання 5

Протягом 1989-2014рр. середня кількість дітей на одну жінку в Україні становила:

варіанти відповідей

1 дитина

2 дитини

менше 2 дітей

більше 2 дітей

Запитання 6

Першим дослідником населення України вважають

варіанти відповідей

В.Докучаєв

С.Рудницький

П.Чубинський

Запитання 7

Переміщення населення через адміністративні чи державні кордони -це

варіанти відповідей

еміграція

іміграція

міграція

Запитання 8

Чи правильне твердження про те що у світі хлопчиків народжується більше ніж дівчаток

варіанти відповідей

ні

так

незнаю

Запитання 9

Вставте пропущений вік ."Старіння" населення проявляється в тому, що частка людей понад ... років більша ніж середній вік у країні.

варіанти відповідей

40

50

60

70

Запитання 10

Розрахуйте густоту населення України станом на 01.01.2020р.Якщо кількість населення становила 41902416чол.

варіанти відповідей

60.1

69.41

73.75

Запитання 11

Збільшення міського населення та розвиток міст називається

варіанти відповідей

міграцією

розселенням

урбанізацією

населеним пунктом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест