18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Розселення, етнічний та релігійний склад населення, зайнятість.

Додано: 22 квітня 2020
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 10 разів
18 запитань
Запитання 1

Регіонами найбільшої густоти населення є?

варіанти відповідей

  Центральна Європа, Тихоокеанське і Атлантичне узбережжя США

  Східна Європа, Тихоокеанське і Атлантичне узбережжя США

Західна Європа, Східна і Південна Азія

Східна і Південна Азія, Східна Європа

Запитання 2

Щоб визначити густоту населення потрібно: 

варіанти відповідей

площу території поділити на кількість населення яке живе на цій території


  площу території помножити на кількість населення яке живе на цій території

 кількість населення поділити на площу території на якій воно проживає

кількість населення помножити на площу території на якій воно проживає

Запитання 3

Найменш заселеною ділянкою суходолу є:


 

варіанти відповідей

Долина Нілу

Долина Дніпра

Велика Китайська рівнина

 Індо-Гангська низовина

Запитання 4

В якій із областей сільське населення домінує над міським?

варіанти відповідей

Одеській

Івано-Франківській

Дніпровській

Київській

Запитання 5

Скупчення міських поселень, об’єднаних інтенсивними виробничими, транспортними, культурно-побутовими та іншими зв’язками.

варіанти відповідей

Мегополіси

Урбанізація

Агломерація

Субурбанізація

Запитання 6

Історична спільність людей, що складається в процесі формування її території, сталих господарських зв’язків, мови й особливостей культури.

варіанти відповідей

Етнос

Нація

Народність

Національність

Запитання 7

Мовна сім'я - це;

варіанти відповідей

Мова, на якій спілкується родина

Історична спільність по мові людей

Вища форма етнічної спільності

 Спорідненість мов народів світу

Запитання 8

В Україні у міських населених пунктах проживає більше, ніж: 

варіанти відповідей

55%

49%

89%

69%

Запитання 9

Населенний пункт, який має 10 тисяч жителів і більше, що зайняті переважно не сільськогосподарською діяльністю називається

варіанти відповідей

Містом

Селищем

Селище міського типу

Хутором

Запитання 10

Рівень урбанізації в країні визначається:

варіанти відповідей

за кількістю мешканців міст у розрахунку на одиницю площі країни


як співвідношення кількості міських і сільських населених пунктів

 як величина внутрішніх міграцій із сіл до міст і селищ міського типу

 за часткою міських жителів у загальній кількості населення

Запитання 11

Відплив міського населення в передмістя, що супроводжується зростанням і розвитком приміської зони, має назву: 


варіанти відповідей

 урбанізації

  рурурбанізації

  псевдоурбанізації

  субурбанізації

Запитання 12

Босваш, Лон-Лів, Токайдо, Блакитний банан - це


варіанти відповідей

  світові міста

  мегалополіси

  міста-мільйонники

  агломерації

Запитання 13

Стійке соціальне об`єднання людей, що виникло історично, в процесі формування її території


 

варіанти відповідей

 Мовна сім`я

  Етнографія

 Етнос

  Нація

Запитання 14

Частина нації, яка відрізняється від неї рисами побутової та духовної культури є:

 

  

варіанти відповідей

Національними меншинами

 Етнографічною групою

Нацією

  Мовною сім`єю

Запитання 15

Виберіть з переліку багатонаціональні країни. (Декілька відповідей)


  

 

варіанти відповідей

 Росія

Японія

  Індія

Німеччина

Запитання 16

Найбільш розповсюдженою світовою релігією (понад 2,3 млрд. осіб) є:


 

варіанти відповідей

  іслам

 християнство

буддизм

 синтоїзм

Запитання 17

До економічно активного населення відносяться:


  

варіанти відповідей

 зайняте населення та безробітні;

особи, що мають постійне робоче місце;

зайняте населення, безробітні та військові;

  немає вірної відповіді.

Запитання 18

До економічно неактивного населення відносять:

варіанти відповідей

Особи, які у визначний період не працюють і не шукають роботу

частина населення, що тим часово не зайнята суспільно корисною працею

Особи, які у визначний період не працюють, але шукають роботу

примусова залученість людей до трудової діяльності;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест