Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.

Додано: 28 квітня
Предмет: Трудове навчання, 9 клас
Тест виконано: 3 рази
19 запитань
Запитання 1

Нещасні випадки на виробництві поділяються на:

варіанти відповідей

пов'язані з виробництвом; непов'язані з виробництвом;

непов'язані з виробництвом;побутові

невиробничого характеру;

побутові.

Запитання 2

Комісію з розслідування нещасних випадків на виробництві призначає:

варіанти відповідей

 власник підприємства;

Держпромгірнагляд;

спеціаліст з охорони праці;

 головний інженер.

Запитання 3

Комісію з розслідування нещасних випадків на виробництві очолює:

варіанти відповідей

спеціаліст з охорони праці;

власник підприємства;

Держпромгірнагляд;

головний інженер.

Запитання 4

 Розслідування нещасних випадків на виробництві триває:

варіанти відповідей

3 роб.дні;

 добу;

10 діб;

10 робочих діб.

Запитання 5

Нещасні випадкі по'язані з виробництвом оформляються наступними документами:

варіанти відповідей

Н-5 та Н-1;

Н-5 ;

П-4;

Н-5 та НПВ.

Запитання 6

Нещасні випадки непов’язані з виробництвом оформляються наступними документами:

варіанти відповідей

Н-5 .

Н-5 та Н-1;

П-4;

Запитання 7

Кількість примірників актів розслідування за ф.Н-1:

варіанти відповідей

5

6

в кожному окремому випадку різна кількість;

3

Запитання 8

Кількість примірників актів розслідування за ф.Н-5:

варіанти відповідей

5

6

3

в кожному окремому випадку різна кількість;

Запитання 9

Максимальний термін розслідування нещасних випадків :

варіанти відповідей

один місяць;

один рік;

 10 днів;

в кожному випадку різний термін

Запитання 10

Термін затвердження актів на ф.Н-1

варіанти відповідей

одна доба;

дві доби;

тиждень;

місяць.

Запитання 11

Примірники актів за ф.Н-1 зберігаються:

варіанти відповідей

45 років;

скільки існує підприємство.

 10 років;

20 років;

Запитання 12

 Термін з розслідування може продовжити:

варіанти відповідей

орган, що призначив комісію з розслідування;

спеціаліст з охорони праці;

Держтехнагляд;

 Держпромгірнагляд.

Запитання 13

Якщо наслідки нещасного випадку появились неодразу або потерпілий несвоечасно  звернувся за розслідування, то він має право звернутися за розслідування на протязі якого часу

варіанти відповідей

незалежно від дати настання нещасного випадку.

один рік;

5 років;

10 років;

Запитання 14

На усунення причин нещасного випадку на виробництві дається:

варіанти відповідей

 три доби;

одна доба;

5 діб;

один місяць.

Запитання 15

 До складу комісії з розслідування нещасних випадків на виробництві входять:

варіанти відповідей

спеціаліст з охорони праці або особа призначена наказом,  голова первинної профспілки, представник ФСС;

роботодавець, головний інженер, керівник структурного підрозділу, голова первинної профспілки, представник ФСС;

роботодавець, спеціаліст з охорони праці, керівник структурного підрозділу, голова первинної профспілки, представник ФСС;

роботодавець, головний інженер, керівник структурного підрозділу, голова профспілки;

Запитання 16

Визнаються пов'язаними з виробництвом нещасні випадки:

варіанти відповідей

що сталися з працівниками під час відрядження;

у разі природної смерті або самогубства;

 внаслідок отруєння алкоголем, за наявності відповідного медичного висновку, якщо це не пов'язане із застосуванням таких речовин у виробничих процесах;

 під час застосування зброї не за призначенням.

Запитання 17

Хто повинен розслідувати нещасний випадок, якщо він трапився з працівником, направленим на роботу іншою організацією?

варіанти відповідей

комісія, створена роботодавцем, на виробництві якого трапився нещасний випадок, в склад комісії входить представник підприємства, що направило працівника на роботу;

 комісія, утворена роботодавцем, що направив на роботу, а до складу комісії залучається представник з підприємства, де трапився нещасний випадок;

незалежна комісія;

 територіальне управління Держнаглядохоронпраці.

Запитання 18

Хто повинен розслідувати нещасні випадки на виробництві?

варіанти відповідей

 комісія, створена роботодавцем;

роботодавець;

державний інспектор;

 довірена особа роботодавця.

Запитання 19

 Чи зобов’язаний  роботодавець перевести на іншу роботу працівника, якщо у нього з’явилися ознаки профзахворювання внаслідок дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів?

варіанти відповідей

 зобов’язаний, при наявності медичного висновку;

зобов’язаний, при наявності вакансії;

не зобов’язаний;

зобов”язаний, при узгодженні з профспілковою організацією.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест