Розв'язування компетентнісних задач

Додано: 3 травня 2020
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 24 рази
14 запитань
Запитання 1

Яке програмне забезпечення можна використовувати на етапі пошуку інформаційних матеріалів?

варіанти відповідей
Запитання 2

Які дані Вам потрібні для здійснення подорожі маршрутом Торецьк-Київ автомобілем?

варіанти відповідей

Довжина маршруту

Прізвище супутника

Витрати бензину на 100 км подорожі

Марка автомобіля

Запитання 3

Подати результати розв’язування задачі відповідно до аудиторії означає

варіанти відповідей

розробити підсумковий документ, у якому відображається хід і результати розв’язування задачі, та презентувати його визначеній аудиторії.

створити презентацію, у якій відображаються результати розв’язування задачі

розробити підсумковий документ, у якому відображаються результати розв’язування задачі

створити презентацію, у якій відображається хід і результати розв’язування задачі, та презентувати її визначеній аудиторії.

Запитання 4

Що означає побудувати інформаційну модель задачі?

варіанти відповідей

Накреслити схему задачі

Підібрати засоби для вирішення поставленої проблеми

Скласти план та опис розв'язування задачі

Визначити послідовність дій, що приведуть до виконання поставленого завдання

Запитання 5

Компетентнісні задачі з інформатики - це


варіанти відповідей

проблемні завдання з різних галузей людської діяльності, які розв'язують засобами ІКТ

коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід

набута у процесі навчання інтегрована здатність особистості, яка складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці

Запитання 6

Результати розв’язування задачі можуть бути подані в таких формах

варіанти відповідей

описова

якісна

повна

графічна

Запитання 7

Учень, у якого сформована інформаційна компетентність, уміє

варіанти відповідей

Ефективно використовувати ІКТ для навчання

Швидко вводити текст з клавіатури

Ефективно ремонтувати обладнання комп’ютера

 Перемагати у різних Інтернет-конкурсах

Запитання 8

Результати розв'язання задачі можуть бути отримані в різних формах

варіанти відповідей

тільки в описовій

тільки в кількісній

кількісній, описовій, графічній та ін.

 

тільки в графічній

Запитання 9

На етапі пошуку інформаційних матеріалів використовуємо. ..

варіанти відповідей

Пошукові системи

Бібліотеки

Добірки посилань

Середовище програмування

Запитання 10

 На етапі побудови інформаційної моделі задачі використовуємо

варіанти відповідей

Текстовий процесор

Графічний редактор

Пошукові системи

Редактор презентацій

Карти знань

Редактор опрацювання мультимедіа

Запитання 11

Позначте етапи розв’язування компетентнісної задачі.

варіанти відповідей

постановка задачі

 вибір методу розв’язування задачі

пошук інформації 

побудова інформаційної моделі

Запитання 12

У якому програмному середовищі можна ефективно реалізувати алгоритм гри

варіанти відповідей

Електронні таблиці

Середовище програмування

Редактори презентацій

Графічні редактори

Запитання 13

До етапів розв'язування компетентнісних задач відпосяться

варіанти відповідей

Подання результатів розв'язування задачі

Будова макету

Побудова інформаційної моделі задачі

Пошук інформаційних матеріалів

Опрацювання даних

Вибір засобів опрацювання даних

Вибір кабінету

Змістовий аналіз формулювання задачі

Запитання 14

Джерела використаної інформації подрібно вказувати?

варіанти відповідей

Так

Ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест