Ґрунти

Додано: 13 квітня 2020
Предмет: Географія, 6 клас
Тест виконано: 18 разів
10 запитань
Запитання 1

Основна властивість ґрунтів:

варіанти відповідей

густина

родючість

колір

структура

Запитання 2

Вміст гумусу позначають у:

варіанти відповідей

°

%

Запитання 3

Для утворення ґрунту завтовшки 1- 2 см потрібно:

варіанти відповідей

600 років

300 років

500 років

Запитання 4

Найродючішим ґрунтом є:

варіанти відповідей

червоно - жовті

чорноземи

тундрові глейові

бурі лісові

Запитання 5

Сформувалися в умовах холодного клімату і постійного перезволоження ґрунти:

варіанти відповідей

чорноземи

сіроземи

бурі лісові

тундрові глейові

Запитання 6

Угіддя цих ґрунтів переважно використовують, як пасовища:

варіанти відповідей

чорноземи

підзолисті

сіроземи

червоно - жовті

Запитання 7

Який із названих процесів негативно впливає на ґрунти:

варіанти відповідей

випасання худоби

внесення великої кількості мінеральних добрив

вирубування лісів

зищення трав'яної рослинності

Запитання 8

На півдні України створили лісозахисні смуги для того, щоб:

варіанти відповідей

не видувася ґрунт

не розмивався ґрунт

не утворювалися яри

не висихав ґрунт

Запитання 9

Ґрунт, забарвлення якому надає Ферум та Алюміній:

варіанти відповідей

чорнозем

червоно - жовтий

підзолистий

бурий лісовий

Запитання 10

На яких ґрунтах найкраще ростуть виноград, яблука:

варіанти відповідей

червоно - жовтих

чорноземах

тундрово глейових

бурих лісових

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест