19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Ґрунти і ґрунтові ресурси України (ЗНО. Географія).

Додано: 11 січня
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 1 раз
16 запитань
Запитання 1

Які ґрунти на території України є азональними?

варіанти відповідей

А дерново-підзолисті

Б каштанові

В чорноземні

Г лучні

Запитання 2

На діаграмі відображено структуру сільськогосподарських угідь України. Якою буквою позначено частку ріллі?

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 3

Установіть відповідність між видами ґрунтів окремих регіонів України і домінуючими процесами, що спричиняють їхню деградацію.

1 дерново-підзолисті ґрунти Волині

2 чорноземи Донеччини

3 сірі лісові ґрунти Поділля

4 каштанові ґрунти Таврії

А вторинне засолення

Б утворення ярів

В насипання териконів

Г радіаційне забруднення

Д заболочення

варіанти відповідей

1В, 2Д, 3А, 4Б

1Д, 2В, 3Б, 4А

1Д, 2В, 3А, 4Б

1А, 2В, 3Д, 4Б

Запитання 4

Визначте умови формування типових чорноземів на території України.

1 материнська порода — леси

2 близьке залягання ґрунтових вод

3 теплий і вологий клімат протягом року

4 інтенсивне промивання ґрунту атмосферними опадами

5 промерзання ґрунту взимку і висушування влітку

6 злаково-різнотравна рослинність

7 поєднання різних типів ландшафтів

варіанти відповідей

2, 3, 4

1, 2, 5

1, 5, 6

1, 5, 7

Запитання 5

Землі, порушені в процесі видобування корисних копалин, необхідно передусім

варіанти відповідей

А осушувати.

.

Б вапнувати.

В розорювати.

Г рекультивувати

Запитання 6

Після стрімкого зростання продуктивності зрошуваних артезіанськими водами земель поступове зниження їхньої родючості спричинюється процесом

варіанти відповідей

А заболочення.

Б підтоплення.

В вторинного засолення.

Г карстоутворення.

Запитання 7

Які два зональних типи ґрунтів сформувалися в межах лісостепу України?

варіанти відповідей

А підзолисті й дерново-підзолисті

Б сірі лісові й чорноземи типові

В бурі лісові й чорноземи південні

Г лучні й каштанові

Запитання 8

Який компонент природного комплексу дає можливість з високою імовірністю визначити тип ґрунту на цілинній ділянці, не закладаючи ґрунтовий розріз?

варіанти відповідей

А рівнинний погорбований рельєф

Б широка балка з пологими схилами

В злакове різнотрав’я з переважанням ковили

Г невелика видова різноманітність тварин

Запитання 9

Установіть відповідність між типом ґрунту та рослинним угрупованням, що є ґрунтотворним чинником для кожного типу.

1 сірі лісові

2 чорноземи типові

3 каштанові

4 дерново-підзолисті

А діброви

Б соснові бори

В лучні степи

Г мішані дубово-соснові ліси

Д типчаково-полинові степи

варіанти відповідей

1В, 2А, 3Г, 4Д

1А, 2Д, 3В, 4Б

1А, 2В, 3Д, 4Г

1Б, 2В, 3А, 4Д

Запитання 10

Чому в чорноземах степу вміст гумусу більший, ніж у ґрунтах лісової зони?

варіанти відповідей

А чорноземи степової зони зазнали водної та вітрової ерозії

Б у степовій зоні менша кількість відмерлих органічних решток

В у зоні степів вимивання гумусу стримується дефіцитом вологи

Г ґрунти степів формувалися в умовах сезонних змін температури повітря.

Запитання 11

Проаналізуйте відображену на діаграмі структуру ґрунтів в одному з регіонів України. Змоделюйте комплекс найбільш доцільних заходів, спрямованих на збереження та поліпшення родючості земельних угідь у цьому регіоні.

1 модернізація зрошувальних систем

2 осушення заболочених ділянок

3 природне відновлення дібров

4 насадження лісосмуг

5 вапнування кислих ґрунтів

6 гіпсування солонців

7 рекультивація торфовищ

варіанти відповідей

1, 2, 3

1, 4, 6

1, 6, 7

1, 4, 5

Запитання 12

Інформація про який компонент природного комплексу дає змогу з високою ймовірністю визначити тип ґрунту на цілинній ділянці?

варіанти відповідей

А рельєф: плоскохвилястий, місцями погорбований

Б поверхневі води: мала річка з ознаками обміління

В природна рослинність: злаки (ковила, типчак)

Г тваринний світ: по кілька видів гризунів і птахів

Запитання 13

За 100 років уміст гумусу в ґрунтах України зменшився майже на третину. Щоб зупинити цей процес, необхідно вжити таких заходів:

1 здійснювати моніторинг стану ґрунтів

2 зменшувати обсяги внесення органічних добрив

3 дотримуватися сівозмін

4 упроваджувати протиерозійні засоби обробітку земель

5 вирощувати на кожному полі лише одну культуру впродовж кількох років

6 сіяти технічні культури (ріпак, соняшник тощо) замість зернових

7 заборонити зрошення орних земель

варіанти відповідей

1, 2, 3

1, 5, 6

1, 3, 4

1, 4, 7

Запитання 14

Порівняйте умови формування чорноземних і каштанових ґрунтів на території України. Що спричинило менший уміст гумусу в каштанових ґрунтах порівняно з чорноземами?

варіанти відповідей

А менша величина сумарної сонячної енергії

Б менший показник випаровування

В менше водоносних горизонтів

Г менша кількість рослинних решток

Запитання 15

Який спосіб збереження земельних угідь доцільно запровадити на схилі, де розростається яр?

варіанти відповідей

А вапнування полів для зменшення кислотності ґрунту

Б осушення схилу й призупинення торфонакопичення

В насадження дерев і кущів для стримування водної ерозії

Г упровадження глибокої оранки для виведення бур'янів

Запитання 16

Які типи ґрунтів характерні для півдня Причорноморської низовини й частини степового Криму?

варіанти відповідей

чорноземи південні

каштанові

коричневі

солончаки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест