Самостійна робота

Додано: 8 квітня
Предмет: Правознавство, 9 клас
Тест виконано: 50 разів
20 запитань
Запитання 1

Оберіть правильну відповідь - твердження, позначену літерою під запитанням: Твердження «Громадянин України має право самостійно укладати трудовий договір з будь-якого віку, але не молодше 18 років»

варіанти відповідей

вірне

невірне

Запитання 2

Чи обов’язково проходять медичний огляд у разі прийняття на роботу особи, молодші 18 років? 

варіанти відповідей

так 

 ні

Запитання 3

Твердження, що трудові правовідносини можуть виникати тільки на державних підприємствах, в установах, організаціях: 

варіанти відповідей

вірне 

невірне

Запитання 4

Твердження, що трудові правовідносини можуть виникати на підприємствах, в установах, організаціях будь якої форми власності та виду діяльності:  

варіанти відповідей

вірне

невірне

Запитання 5

Визначення поняття трудового права включає:

варіанти відповідей

Поєднання суспільних, колективних і особистих інтересів працівників 

Сукупність відносин, які регулюються правовими нормами

Систему правових норм, що регулюють сукупність трудових та інших тісно пов'язених з ними відносин

Визначення суб’єктів та їх компетенцію

Запитання 6

Трудові правовідносини можуть виникати:

варіанти відповідей

Між особою, що виконує роботу та особою яка її надає

В утвореннях зі змішаною формою кооперації

Тільки між фізичною та юридичною особою

На підприємствах , в установах та організаціях

Запитання 7

Повна трудова правосуб’єктність громадянина виникає з досягненням: 

варіанти відповідей

14 років

16 років

18 років

21 року

Запитання 8

Не можуть бути суб’єктами трудового права особи:

варіанти відповідей

які не мають спеціальної освіти

які повернулися із міст позбавлення волі

неповнолітні

недієздатні

Запитання 9

Кодекс законів про працю було прийнято у: 

варіанти відповідей

1971 році

1991 році

2001 році

 1996 році

Запитання 10

Види суб’єктів трудового права:

варіанти відповідей

 працівники ( робітники та службовці)

власник підприємства (адміністрація) 

трудові колективи

громадські організації

 будь-яка юридична особа

Запитання 11

Конституція України, як основне джерело трудового права була прийнята: 

варіанти відповідей

24 серпня 1991 року

23 червня 1994 року

28 червня 1996 року

 1 травня 1998 року

Запитання 12

Для працівників віком від 15 до 16 років тривалість робочого часу на тиждень становить: 

варіанти відповідей

40 годин

 24 години

36 годин

 38 годин

Запитання 13

Трудовий договір укладається у формі: 

варіанти відповідей

як правило, у письмовій

переважно в усній

 залежить від домовленості сторін

 в окремих випадках обов’язково в письмовій

Запитання 14

Є такі види робочого тижня:

варіанти відповідей

шестиденний і п’ятиденний

скорочений і неповний

нормований і ненормований

нормальний і неповний

Запитання 15

Тривалість щоденного безперервного відпочинку повинна бути : 

варіанти відповідей

не менш ніж 42 години

не менш 40 годин 

не менш 36 годин

не менш 30 годин

Запитання 16

Випробування не може бути встановлено:

варіанти відповідей

для жінок, які мають дітей до 15 років

для осіб звільнених з Збройних Сил України

для молодих спеціалістів після закінчення навчальних закладів

для неповнолітніх

Запитання 17

Законодавством України встановлено такі святкові та неробочі дні: 

варіанти відповідей

1 січня 

 8 березня

2 січня

31 грудня

1 травня

2 травня

9 травня

28 червня

Запитання 18

Види робочого тижня:

варіанти відповідей

шестиденний

п’ятиденний

скорочений

неповний

нормований

ненормований

Запитання 19

Обов’язкові умови трудового договору: 

варіанти відповідей

строк

випробування

оплата праці

місце роботи

трудова функція

час відпочинку 

Запитання 20

Строк випробування не може перевищувати: 

варіанти відповідей

один місяць

 два місяці

три місяці

 шість місяців

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест