Контрольна робота "Екосистема. Ланцюги живлення. Екологічні фактори."

Додано: 26 квітня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 939 разів
26 запитань
Запитання 1

Із запропонованих факторів оберіть абіотичні

варіанти відповідей

атмосферний тиск

солоність води

паразитичні черви в організмі

хижак для жертви

кліщі

розорювання луків

температура

сонячна радіація

Запитання 2

Із запропонованих факторів оберіть біотичні

варіанти відповідей

рослини паразити

солоність води

паразитичні черви в організмі

хижак для жертви

кліщі

розорювання луків

температура

сонячна радіація

Запитання 3

Із запропонованих факторів оберіть антропогенні

варіанти відповідей

викид вуглекислого газу автомобілями

солоність води

знищення тварин на полюваннях

хижак для жертви

кліщі

розорювання луків

температура

спалювання сухої трави

Запитання 4

Найбільш складним , з найбільш різноманітними екологічними чинниками, є середовище існування живих організмів

варіанти відповідей

наземно-повітряне

грунт

водне

гостальне

Запитання 5

Оберіть штучні екосистеми

варіанти відповідей

поле

город

ліс

ставок

акваріум

коралові рифи

клумба

гори

Запитання 6

Оберіть природні екосистеми

варіанти відповідей

поле

город

ліс

ставок

акваріум

коралові рифи

клумба

гори

Запитання 7

Які структкри розрізняють в екосистемах?

варіанти відповідей

просторова

трофічна

економічна

вікова

видова

Запитання 8

З даних організмів виберіть продуцентів

варіанти відповідей

жито

лисиця

кріт

береза

кукурудза

миша полівка

яструб

фітопланктон

Запитання 9

Якщо з даних організмів можна було б утворити ланцюг живлення, то консументом 2 порядку в ному був би

варіанти відповідей

пшениця

миша полівка

змія

яструб

Запитання 10

Якщо з даних організмів можна було б утворити ланцюг живлення, то консументом 1 порядку в ному був би

варіанти відповідей

фітопланктон

нехижі риби

хижі риби

тюлень

Запитання 11

Якщо з даних організмів можна було б утворити ланцюг живлення, то консументом 3 порядку в ному був би

варіанти відповідей

фітопланктон

нехижа риба

тюлень

білий ведмідь

Запитання 12

Сукупність ланцюгів живлення в екосистемі утворюють

варіанти відповідей

загальну сітку

трофічну сітку

переплетення зв′язків

харчові зв′язки

Запитання 13

Згідно правила екологічної піраміди на кожний наступний рівень переходить енергії (у%)

варіанти відповідей

1%

5%

10%

100%

Запитання 14

Сукупність взаємопов'язаних популяцій організмів, які проживають на одній території та взаємодіють між собою і з умовами середовища життя -

варіанти відповідей

біоценоз

екосистема

ареал

біосфера

Запитання 15

Абіотичні чинники середовища - це

варіанти відповідей

різні форми господарської діяльності людини

різні форми взаємодій між організмами

тиск, температура, вологість, освітленість

Запитання 16

Виберіть організми, що є продуцентами:

варіанти відповідей

тварини

гриби

бактерії

рослини

Запитання 17

Розгляньте малюнок, на його основі створіть ланцюг живлення:

варіанти відповідей

яблуко - яблунева плодожерка - шуліка - синиця

яблунева плодожерка - яблуко - шуліка - синиця

яблуко - яблунева плодожерка - синиця - шуліка

синиця - яблуко - яблунева плодожерка - шуліка

Запитання 18

Розгляньте малюнок, на його основі створіть ланцюг живлення:

варіанти відповідей

змія - яструб - миша - овес

овес - яструб - змія - миша

овес - миша - змія - яструб

яструб - миша - змія - овес

Запитання 19

Як називаються гетеротрофні організми екосистем, які отримують органічні речовини, живлячись іншими живими організмами?

варіанти відповідей

 Продуценти

 Консументи

 Редуценти

Запитання 20

Назвіть з наведених живих організмів усіх консументів І порядку

варіанти відповідей

заєць-русак

конюшина лучна

бактерії гниття

миша польва

самка комара

самець комара

Запитання 21

Припустімо, у деякій лісовій екосистемі сумарна біомаса продуцентів становить 1000 тонн. Ґрунтуючись на правилі екологічної піраміди, спільна біомаса консументів другого порядку в цій екосистемі становить приблизно:

варіанти відповідей

100 000 тонн, оскільки консументів завжди більше, ніж продуцентів

1000 тонн, оскільки біомаса усіх трофічних рівнів в екосистемі приблизно однакова

10 тонн, оскільки консументів другого рівня приблизно в 100 разів менше, ніж продуцентів

100 кг, оскільки на кожний наступний трофічний рівень зазвичай переходить 1% енергії

810 тонн, оскільки на кожний наступний трофічний рівень зазвичай переходить 90% енергії

Запитання 22

Прикладом вторинної сукцесії є

варіанти відповідей

розвиток екосистеми на відмілині річки

розвиток екосистеми після пожежі

розвиток екосистеми після розорювання степу

розвиток еосистеми на вулканічних островах

Запитання 23

Послідовна необоротна зміна одного біоценозу іншим на певній ділянці середовища називається

варіанти відповідей

консорціум

біом

біогеоценоз

сукцесія

Запитання 24

Поява та розвиток рослинних угрупувань у місцях, де раніше рослин не було - це

варіанти відповідей

первинна сукцесія

вторинна сукцесія

ярусність

біорізноманіття

Запитання 25

Стійкість екосистем залежить від

варіанти відповідей

місця розташування

кількості ультрафіолетового проміння

видового різноманіття

кількості вологи

Запитання 26

Ланцюги живлення зазвичай складаються з 5-6 ланок, оскільки

варіанти відповідей

ресурси середовища обмежені

редуценти не справляються з функціями

хижаки не можуть живитися хижаками

в ланцюгах живлення відбувається втрата енергії

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест