Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

самостійна робота " Моделі та моделювання"

Додано: 4 листопада 2019
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 180 разів
6 запитань
Запитання 1

Моделювання — це:

варіанти відповідей

дослідження об’єктів за допомогою побудови й вивчення їхніх моделей

  

  

 

процес виявлення істотних ознак даного об’єкту

процес заміни реального об'єкта (процесу, явища) іншим матеріальним або ідеальним об'єктом

 процес демонстрації моделей одягу в салоні мод

Запитання 2

Комп’ютерний експеримент — це: 

варіанти відповідей

дослідження математичної моделі за допомогою комп'ютера

  

  

 

розв’язування практичної задачі за допомогою комп‘ютера

обчислення за допомогою комп‘ютера

 перевірка правильності роботи програми

Запитання 3

Сценарій — це:

варіанти відповідей

план комп‘ютерного експерименту

  

  

 

електронна таблиця

набір спеціально підібраних вхідних даних і очікуваних результатів

 набір значень, який зафіксований у пам'яті комп'ютера і може автоматично підставлятись у робочий аркуш

Запитання 4

До складових математичної моделі належить

варіанти відповідей

 перелік вхідних даних

 

 

  зв’язок між вхідними даними й результатами, виражений у вигляді математичних співвідношень

 перелік суттєвих ознак об‘єкта

 перелік результатів, які потрібно отримати

Запитання 5

До числа математичних моделей належить:

варіанти відповідей

правила дорожнього руху

 

  

  правила розв’язування системи лінійних рівнянь

 вирішення життевих питань

обчислення математичного алгоритму

Запитання 6

У переліку функцій позначте функції, що належать до категорії статистичних.

варіанти відповідей

MIN(),MAX(), SUМ()

 

 

 MIN(),MAX(),AVERAGE()

  MEDIAN(),MAX(),VAR.S()

 MAX(),MIN(), IF()

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест