Самостійна робота. Ознаки рівності трикутників. Види трикутників

Додано: 20 грудня 2023
Предмет: Геометрія, 7 клас
20 запитань
Запитання 1

Назвіть сторону, яка лежить проти А

варіанти відповідей

АВ

ВС

АС

ВА

Запитання 2

Дві фігури називаються рівними, якщо вони

варіанти відповідей

мають рівні периметри

мають рівні площі

мають одинакову форму

 суміщаються при накладанні

Запитання 3

Вказати умови, за яких два трикутники будуть рівними.

варіанти відповідей

Якщо сума кутів одного трикутника дорівнює сумі кутів другого трикутника.

 Якщо три кути одного трикутника відповідно дорівнюють трьом кутам другого трикутника.

Якщо сторона і прилеглі до неї кути одного трикутника дорівнюють відповідно стороні й прилеглим до неї кутам другого трикутника.

Якщо дві сторони та кут між ними одного трикутника дорівнюють відповідно двом сторонам та куту між ними другого трикутника, то такі трикутники рівні

Якщо три сторони одного трикутника дорівнюють відповідно трьом сторонам другого трикутника, то такі трикутники рівні

Запитання 4

Якщо ΔАВС = ΔКМР, тоді

варіанти відповідей

АВ = КМ, ВС = МР, АС = КР

АВ = МР, ВС = КМ, АС = КР

АС = КМ, АВ = РМ, ВС = РК

АС = РМ, АВ = РМ, ВС = КМ

Запитання 5

ΔАВС = ΔKLN , AB = 5 см, LN = 7 см, KN = 6 см. Знайти периметр ΔАВС

варіанти відповідей

13 см

36 см

21 см

18 см

Запитання 6

За першою ознакою рівності трикутників, трикутники рівні,

варіанти відповідей

якщо сторона і прилеглі до неї кути одного трикутника дорівнюють відповідно стороні й прилеглим до неї кутам другого трикутника

якщо три кути одного трикутника дорівнюють відповідно трьом кутам другого трикутника. 

якщо дві сторони та кут між ними одного трикутника дорівнюють відповідно двом сторонам та куту між ними другого трикутника, то такі трикутники рівні

якщо три сторони одного трикутника дорівнюють відповідно трьом сторонам другого трикутника

Запитання 7

За якою ознакою рівні трикутники на малюнку?

варіанти відповідей

за першою ознакою рівності трикутників

за другою ознакою рівності трикутників

за третьою ознакою рівності трикутників

за четвертою ознакою рівності трикутників

Запитання 8

За якою ознакою рівні трикутники на малюнку?

варіанти відповідей

за першою ознакою рівності трикутників

за второю ознакою рівності трикутників

за третьою ознакою рівності трикутників

за четвертою ознакою рівності трикутників

Запитання 9

За якою ознакою рівні трикутники на малюнку?

варіанти відповідей

за першою ознакою рівності трикутників

за другою ознакою рівності трикутників

за третьою ознакою рівності трикутників

за четвертою ознакою рівності трикутників

Запитання 10

За якою ознакою рівні трикутники на малюнку?

варіанти відповідей

за першою ознакою рівності трикутників

за другою ознакою рівності трикутників

за третьою ознакою рівності трикутників

за четвертою ознакою рівності трикутників

Запитання 11

Трикутник називається рінобедреним якщо

варіанти відповідей

у нього медіана і бісектриса, проведені з однієї вершини, збігаються

у нього дві сторони рівні

у нього три сторони рівні

у нього медіана і висота, проведені з однієї вершини, збігаються

Запитання 12

Оберіть правильні твердження.

У рівнобедреному трикутнику

варіанти відповідей

кути при основі рівні

бісектриса трикутника, проведена до його бічної сторони, є і медіаною

бісектриса трикутника, проведена до його основи, є медіаною

медіана трикутника, проведена до його основи, є і висотою

висота трикутника, проведена до його бічної сторони, є і медіаною

Запитання 13

У трикутнику ABC сторони AB і BC - рівні, BD - висота, AC = 24 см, ABC = 82o. Знайти ABD і відрізок DC.

варіанти відповідей

41о, 24 см

82о, 16 см

41о, 36 см

41о, 12 см

Запитання 14

Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 26 см, а його основа − 6 см. Знайдіть бічну сторону.

варіанти відповідей

20 см

12 см

10 см

8 см

Запитання 15

У трикутниках ABC і A1B1C1  AC = A1C1 і BC = B1C1. Яку рівність необхідно додати до умови, щоб рівність даних трикутників можна було довести за третьою ознакою?

варіанти відповідей

∠С = ∠С1

АВ = А1В1

∠А = ∠А1, ∠В = ∠В1

∠С = ∠С1, АВ = А1В1

Запитання 16

У рівнобедреному трикутнику АВС з основою АС проведено висоту ВD.

Знайдіть периметр ΔАВС, якщо ВD = 7 см, а периметр ΔАВD дорівнює 34 см.

варіанти відповідей

68 см

54 см

41 см

27 см

Запитання 17

Знайдіть основу рівнобедреного трикутника, периметр якого дорівнює 35 см, а основа на 5 см більша за бічну сторону

варіанти відповідей

5 см

10 см

15 см

813 см

Запитання 18

У трикутнику ABC відомо, що ACB = 90⁰, A = B = 45⁰, CK − висота. Знайдіть сторону AB, якщо CK = 7 см

варіанти відповідей

14 см

7 см

21 см

28 см

Запитання 19

Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 37 см, а основа − 15 см. Знайдіть довжину бічної сторони трикутника

варіанти відповідей

22 см

12 см

11 см

8 см

Запитання 20

У рівнобедреному трикутнику ABC сторона AC − основа, ∠BCA = 40⁰, ∠ABC = 100⁰, BD − медіана. Знайдіть кути трикутника ABD

варіанти відповідей

∠BDА = 90⁰

∠ABD = 50⁰

∠BАD = 40⁰

∠BАD = 30⁰

∠BDА = 60⁰

∠ABD = 60⁰

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест