Самостійна робота "Суміжні і вертикальні кути"

Додано: 12 жовтня 2022
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 566 разів
16 запитань
Запитання 1

Знайдіть суміжні кути, якщо їхні градусні міри відносяться як 3 : 2.

варіанти відповідей

600 і 900

500 і 1300

3600 і 1440

720 і 1080

Запитання 2

Знайди∠γ, якщо∠α = 93°

.


.


варіанти відповідей

390

930

1800

1450

Запитання 3

Знайдіть кут 2, якщо ∠1=37°

варіанти відповідей

37°

43°

153°

143°

Запитання 4

Один із суміжних кутів дорівнює 10°. Визначте вид другого кута.

варіанти відповідей

Прямий

Гострий

Тупий

Розгорнутий

Запитання 5

Один із суміжних кутів менше за другого у 5 разів.

Знайдіть величину меншого кута.

варіанти відповідей

110°

30°

150°

45°

Запитання 6

Які із кутів можуть бути суміжними?

варіанти відповідей

30° і 30°

75° і 95°

146° і 44°

52° і 128°

Запитання 7

Якщо кут А = 46º, тоді бісектриса даного кута поділяє його на кути...

варіанти відповідей

 20º і 26º

 40º і 6º

 10º і 36º

 23º і 23º

Запитання 8

Геометрична фігура, яка складається з двох променів, що виходять з однієї точки це -

варіанти відповідей

бісектриса

промінь

кут

пряма

Запитання 9

Чи може в результаті перетину двох прямих утворитись три тупі кути?

варіанти відповідей

так

ні

не можу відповісти

Запитання 10

Чи може в результаті перетину двох прямих утворитись три прямі кути?

варіанти відповідей

так

ні

не можу відповісти

Запитання 11

Два кути називають вертикальними, якщо...

варіанти відповідей

вони рівні

сторони одного є доповняльними променями сторін іншого кута

одна сторона спільна, а дві інші є доповняльними променями

їх сума дорівнює 180о

Запитання 12

З яких кутів може складатись пара суміжних кутів:

варіанти відповідей

із двох гострих кутів

із двох прямих кутів

із прямого і гострого кутів

із двох тупих кутів

із прямого і тупого кутів

Запитання 13

Бісектрисою кута називається:

варіанти відповідей

промінь, який виходить з вершини кута, проходить між його сторонами;

промінь,який виходить з вершини кута, проходить між його сторонами і ділить кут навпіл;


промінь, який проходить між сторонами кута.

Запитання 14

OC бісектриса кута AOB і ∠ BOC=31⁰. Знайдіть градусну міру ∠AOB.

варіанти відповідей

31⁰

20⁰

48⁰

62⁰

Запитання 15

Визначте пари суміжних кутів:

варіанти відповідей

∠АОВ і ∠АОС

∠AOB і ∠BOD

∠DOC і ∠АОС

∠ВОС і ∠ВОD

∠AOC і ∠BOD

Запитання 16

Сума трьох кутів, утворених при перетині двох прямих, дорівнює 293°. Знайти градусну міру меншого з кутів.

варіанти відповідей

67°

134°

113°

57°

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест