Самостійна робота : "Займенник. Розряди займенників" 6-А клас

Додано: 11 квітня
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 1356 разів
12 запитань
Запитання 1

З′ясуйте, яким членом речення є виділене слово у реченні:

Сьогодні усе для тебе: озера, гаї, степи.

варіанти відповідей

підмет

присудок

обставина

додаток

Запитання 2

 Укажіть рядок, у якому всі слова - займенники:

варіанти відповідей

він, все, вже, її, стільки

його, стільки, хто, жодний

свій, себе, куди, отой

ніхто, будь-де, який-небудь, абищо

Запитання 3

Зворотний займенник в родовому відмінку є в реченні:

варіанти відповідей

Тими співами новими я себе розколишу. 

В собі самому шукай справжніх благ.

Якщо ти звіришся на стихію, то перестанешкерувати собою.

Збери в середині себе свої думки.

Запитання 4

Установіть відповідність між займенниками та їх розрядами за значенням.


1. хто? який? котрий? скільки?

2. хто, що, чий, скільки

3. ніхто, ніякий, нікотрий, ніскільки

4. мій, свій, ваш, її


А. Присвійні.

Б. Заперечні.

В. Відносні.

Г. Питальні.

варіанти відповідей

1 - А, 2 - В, 3 - Б, 4 - Г;

1 - В, 2 - Б, 3 - Г, 4 - А;

1 - Г, 2 - В, 3 - Б, 4 - А;

1 - Г, 2 - А, 3 - Б, 4 - В.

Запитання 5

10. Установіть відповідність між займенниками та їх розрядами за значенням.


1. той, цей, такий, стільки

2. весь, всякий, інший, жодний

3. дехто, щось, будь - який, казна - що


А. Вказівні.

Б. Означальні.

В. Неозначені.


варіанти відповідей

1 - Б, 2 - А, 3 - В;

1 - А, 2 - Б, 3 - В;

1 - В, 2 - Б, 3 - А.

Запитання 6

Займенник - це частина мови ...

варіанти відповідей

 яка вказує на предмет, ознаку, кількість, але не називає їх.

 вказує на кількість предметів

  називає предмет

Запитання 7

Позначте речення, де займенник є підметом

варіанти відповідей

Ми з татом ходили в зоопарк.

Дівчина пильно дивилася на нього

Андрій вийняв ручку із сумки й поклав її на на стіл.

І журиться вікнами наша хатина, і шепче задумливий сад.

Запитання 8

В якому рядку всі слова належать до займенників?

варіанти відповідей

два, п'ять ,сім;

 

  я, ти, він.

 ми, діти, вони;

Запитання 9

Замість крапок вставте потрібний займенник.


... люблю працювати в саду.

варіанти відповідей

 ми ;

 вони.

 я;

 ти;

Запитання 10

Де займенник написано правильно

варіанти відповідей

Я поїду з їм на море.

Маша гуляє з єю.

Діти пішли з ними.

Галя бачила нього.

Запитання 11

Неозначені займенники утворюються за допомогою часток

аби-, де-, казна-, хтозна-, - небудь, - будь, -сь від

варіанти відповідей

присвійних займенників

заперечних займенників

означальних займенників

вказівних займенників

питальних займенників

Запитання 12

Не має форми називного відмінка, значення роду й числа займенник

варіанти відповідей

нічого

себе

якогось

нас

будь-кого

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест