Seasons and Weather Present Simple,Present Continuous,Past Simple

Додано: 5 квітня
Предмет: Англійська мова, 5 клас
Тест виконано: 7 разів
12 запитань
Запитання 1

1There are ...............seasons in a year.

варіанти відповідей

a) one

b) four

c) three

Запитання 2

2 Spring is the when the.................melts.

варіанти відповідей
Запитання 3

3 The first summer month is ....................

варіанти відповідей

a) September

b) June

c) May

Запитання 4

4 We wear warm clothes in...............

варіанти відповідей

a) autumn

b) spring

c) winter

Запитання 5

5 The first aid helps to save the..........

варіанти відповідей

a) plants

b) people

c) animals

Запитання 6

6 There are many.......................mushrooms in the forest.

варіанти відповідей

a) bad

b) good

c) poisonous

Запитання 7

.7.................. helps to find the way in the forest.

варіанти відповідей

a) rope

b) compass

c) torch

Запитання 8

8 Take an umbrella! It's.........now.

варіанти відповідей

a) windy

b) hot

c) raining

Запитання 9

9 She usually.........a jeans and a sweater.

варіанти відповідей

a) is wearing

b) wears

c) wore

Запитання 10

I ............an interesting film yesterday.

варіанти відповідей

a) watch

b) is watching

c) watched

Запитання 11

11 It ........very cold last monday.

варіанти відповідей

a) was

b) were

c) is

Запитання 12

12 Flowers.........in spring.

варіанти відповідей

a) bloom

b) bloomed

c) are blooming

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест