Селекція, центри різноманітності та походження культурних рослин

Додано: 21 травня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 136 разів
12 запитань
Запитання 1

Головне завдання селекції: 

варіанти відповідей

вивчення взаємозв'язку організмів та середовища їх життя

вивчення будови і життєдіяльності культурних рослин та домашніх тварин

дослідження закономірностей успадкування ознак

виведення нових та поліпшення існуючих сортів рослин і порід тварин та штамів мікроорганізмів

Запитання 2

В основі селекції знаходиться:

варіанти відповідей

боротьба за існування

штучний добір

стабілізуючий природний добір

рушійний природний добір

Запитання 3

Основними методами селекції:

варіанти відповідей

штучний добір, штучний мутагенез і поліплоїдизація

штучний мутагенез і поліплоїдизація

штучний добір, гібридизація

гібридизація, штучний мутагенез і поліплоїдизація

Запитання 4

Штучно створена людиною група рослин, які мають біологічну й морфологічну подібність із метою одержання високого урожаю

варіанти відповідей

клон

порода

сорт

штам

Запитання 5

Гібридизація - це метод:

варіанти відповідей

отримання організмів зі збільшеною кількістю хромосом, що кратна гаплоїдному набору

 відбору й збереження особин з певними, цінними для людини ознаками і сприяння їхньому розмноженню

одержання нащадків внаслідок поєднання генетичного матеріалу різних клітин або організмів

штучного одержання мутацій, зумовлений спрямованою дією різних мутагенів

Запитання 6

Ефект гетерозису проявляється у

варіанти відповідей

зменшення плодючості

збільшення життєстійкості і продуктивності

зниження життєстійкості і продуктивності

збільшення плодючості

Запитання 7

Групу найбільш схожих за будовою та життєдіяльністю тварин, створених для сільськогосподарських цілей людиною, називають: 

варіанти відповідей

сортом

родом

породою

видом

Запитання 8

Отримання в селекції тварин мула досягли шляхом застосування методу:

варіанти відповідей

клонування

міжвидової гібридизації

штучного мутагенезу

штучного відбору

Запитання 9

Історична батьківщина культурних рослин, де були сформовані їх генотип та фенотип - це:

варіанти відповідей

центр походження

центр появи

центр виживання

центр проживання

Запитання 10

Відшукайте, яка із наведених свійських тварин, на думку вчених, була одомашнена першою:


варіанти відповідей

кішка

собака

верблюд

вівця

корова

Запитання 11

Предком домашньої корови є:

варіанти відповідей

муфлон

тур

бізон

віл

Запитання 12

Предком домашнього коня є:

варіанти відповідей

кінь Пржевальського

тарпан

тур

зубр

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест