1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

селекція гмо

Додано: 18 травня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 197 разів
12 запитань
Запитання 1

У селекції тварин не застосовується

варіанти відповідей

масовий добір

індивідуальний добір

гібридизація

інбридинг

Запитання 2

Схрещування близькоспоріднених форм у межах однієї популяції організмів

варіанти відповідей

гетерозис

аутбридинг

віддалена гібридизація

інбридинг

Запитання 3

чиста культура певного виду мікроорганізмів, у якої вивчені морфологічні та фізіологічні особливості, це:

варіанти відповідей

штам

порода

вид

рід

Запитання 4

Вкажіть основні методи селекції:

варіанти відповідей

штучний добір

гібридизація

моніторинг

моделювання

Запитання 5

Зміна сортових ознак унаслідок збільшення хромосомних наборів

варіанти відповідей

  Мутагенез  

  Поліплодія 

  Редагування геному  

  Схрещування 

Запитання 6

Як зветься галузь , яка розробляє й використовує технології культивування клітин і тканин поза організмом у штучних умовах.

варіанти відповідей

клонування

біотехнологія

генна інженерія

клітинна інженерія

Запитання 7

Організми, генотип яких було змінено за допомогою методів генетичної інженерії з використанням технології рекомбінантних ДНК називаються

варіанти відповідей

мутаційними

клонами

трансгенними

поліплоїдними

Запитання 8

Оберіть напрямки застосування досягнень біотехнології (кілька відповідей)

варіанти відповідей

Виробництво вакцин та сироваток

Виробництво енергії (біогаз)

Виробництво ферментів для побутової хімії

Виведення нових сортів рослин і порід тварин

Запитання 9

ГМО отримують за допомогою

варіанти відповідей

генної терапії

клітинної інженерії

трансплантація

генної інженерії

Запитання 10

Чому виникла потреба у створенні генетично модифікованих культур?

варіанти відповідей

вирішувати проблему голоду

різноманітнювати видовий склад рослин

продовжити термін зберігання культур, які швидко псуються

для боротьби зі шкідливими організмами

Запитання 11

Організм, генотип якого було змінено за допомогою методів генної інженерії: 

варіанти відповідей

Генно модифікований організм

штучно модифікований

Клон

Запитання 12

 Здатність до необмеженого поділу і до перетворення на різні типи клітин мають

варіанти відповідей

ракові клітини

статеві клітини

стовбурові клітини

генетично модифіковані клітини

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест