12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Семестрова контрольна робота

Додано: 17 травня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 113 разів
15 запитань
Запитання 1

1. Коли було створено Союз Радянських Соціалістичних республік?

варіанти відповідей


 22 січня 1919 р.

21 січня 1924 р.

30 грудня 1922 р.

23 червня 1929 р.

Запитання 2

2.Індустріалізація – це…

варіанти відповідей


примусове вилучення незаконно отриманого майна;

політика насильницького перетворення сільського господарства наприкінці 1920-1930-х рр. на основі розкуркулювання і суцільного насадження колективних форм господарства з усуспільненням значної частини селянської власності;

форма здійснення більшовицької політики на території України у 1923-1938 рр.;

 система заходів, спрямованих на прискорений розвиток важкої промисловості з метою технічного переозброєння економіки і зміцнення обороноздатності країни.

Запитання 3

3.Вкажіть, які, на вашу думку, чинники що були причинами голоду 1921-1923 рр.

варіанти відповідей

 суцільна колективізація;


«куркульський бандитизм»;

неврожай та засуха;

 державна політика хлібозаготівель;

  запровадження НЕПу.

Запитання 4

4.На який період припадають масові репресії в СРСР?

варіанти відповідей

 1932-1933 рр.

1933-1937 рр.

1937-1938 рр.

1929-1939 рр.

Запитання 5

Проти кого була спрямована сфабрикована «Шахтинська справа»?

варіанти відповідей

 куркулів;

 технічної інтелігенції;


націонал-ухильників;

 стаханівців.

Запитання 6

З якою метою здійснювалася суцільна колективізація? 


варіанти відповідей

Налагодження каналу перекачування коштів із села до міста на потреби індустріалізації.

 Ліквідація дрібного селянського укладу, який, на думку більшовиків, був джерелом капіталізму на селі, а отже ліквідація куркульства як класу.

Для забезпечення населення  країни дешевими продуктами.

Забезпечення коштами селян.

Запитання 7

«Розстріляне відродження» — це умовна назва:

варіанти відповідей

 Літературно-мистецької генерації України 1920—1930-х рр., репресованої сталінським режимом.


Покоління українських політичних діячів часів Української революції, знищених під час терору 1930-х рр.


 Плеяди видатних українських учених, засуджених у 1930-х рр. у справі Спілки визволення України.

 Групи українських «буржуазних спеціалістів», розстріляних під час боротьби зі «шкідництвом» у 1920—1930-х рр.

Запитання 8

«Польська держава та її уряд фактично перестали існувати. …радянський уряд не може… байдуже ставитися до того, що …українці та білоруси, які проживають на території Польщі, кинуті напризволяще. …радянський уряд дав розпорядження Головному командуванню Червоної Армії віддати наказ перейти кордон і взяти під свій захист життя та майно населення Західної України і Західної Білорусії».

КОЛИ ОПИСАНА ВІДБУЛАСЯ ПОДІЯ?

варіанти відповідей


28 вересня 1939 р.


 1 вересня 1939 р.

 17 вересня 1939 р.

 23 серпня 1939 р.

Запитання 9

Унаслідок Другої світової війни до складу УРСР увійшли українські землі, що в міжвоєнний період (1921—1938 рр.) перебували у складі:

варіанти відповідей

 Литви, Німеччини, Угорщини

 

Польщі, Румунії, Чехо-Словаччини

 

Чехо-Словаччини, Польщі, Угорщини

Чехо-Словаччини, Литви, Румунії


Запитання 10

Якому поняттю відповідає дане визначення: «загибель значної частини єврейського населення Європи в ході систематичного переслідування і знищення його нацистами та їхніми пособниками в Німеччини й на захоплених територіях у 1933-1945 роках»? 

варіанти відповідей


голодомор

 голокост

терор

 депортація

Запитання 11

Радянсько-німецька війна розпочалася:

варіанти відповідей

 22 червня 1941 р.

30 листопада 1939 р.


17 вересня 1939 р.

1 вересня 1939 р.

Запитання 12

Офіційною датою створення Української повстанської армії (УПА) вважають 


варіанти відповідей

 22 червня 1941 р.

 6 листопада 1943 р.

 14 жовтня 1942 р. 


30 червня 1941 р.

Запитання 13

Укажіть заходи, передбачені нацистським планом «Ост».


варіанти відповідей

створення рейхскомісаріату «Україна»

 депортація або знищення істотної частини населення

блискавичне вторгнення нацистської Німеччини в СРСР


боротьба з партизанським рухом

Запитання 14

Який термін використовують для позначення явища, про яке йдеться в уривку з історичного джерела?

«Так прийшла весна 1942 р. Прийшов наказ набирати робочу силу до Німеччини. Старості, коменданту та його прибічникам ніколи, треба знайти ворогів, щоб не залишити нікого в селі. Були складені списки і розіслані повідомлення, в яких говорилося: “Ви повинні виїхати до Німеччини на побудову нової Європи”. На село ніби хмара насунула. Великий жах найшов на людей... Втечеш ти – сім’я постраждає. Та ось почали бігати поліцаї і силоміць загонити до старостату. Плачучи, ішли дівчата, хлопці. Тужили, ніби за мертвими, матері, сестри, рідні».


варіанти відповідей


репатріанти

 колабораціоністи


фольксдойчі


остарбайтери

Запитання 15

У яких твердженнях ідеться про характерні риси радянського партизанського руху в окупованій Вермахтом Україні?

варіанти відповідей

 здійснення диверсій на транспортних комунікаціях та збір розвідувальної інформаціїсприяння фронтовим операціям Червоної армі

 загони та з'єднання діяли здебільшого на теренах дистрикту «Галичина» та західних землях Райхскомісаріату «Україна

 розгортання пропагандистської кампанії із закликами до створення незалежної соборної України

 узгодження воєнних дій з воєнними операціями націо­нального підпілля

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест