Семестрова контрольна робота 9 клас

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 1 раз
24 запитання
Запитання 1

Оберіть інформаційні процеси

варіанти відповідей

Збирання

Пошук

Опрацювання

Подання

Зберігання

Передавання

Використання

Захист

Запитання 2

Що таке інформаційна технологія?

варіанти відповідей

Сукупність методів роботи з інформацією

Сукупність методів обробки речовини

Сукупність методів керування енергією

Сукупність методів виховання людини

Запитання 3

Як називається розсилання повідомлень, як правило, рекламного характеру великій кількості користувачів?

варіанти відповідей

кібер-роумінг

спам

вебінар

поштова конференція

Запитання 4

Інформаційні технології, що передбачають віддалене опрацювання та зберігання даних - це

варіанти відповідей

Хмарні технології

Інформаційний сайт

Поштовий сервер

Персональні технології

Запитання 5

Захищеність даних та інформаційної системи від випадкових або навмисних пошкоджень та несанкціонованих посягань називається

варіанти відповідей

національною безпекою

власною безпекою

інформаційною безпекою

Запитання 6

Що таке моделювання?

варіанти відповідей

Процес створення моделі для подальшого дослідження об'єкта (процесу, явища)

Процес виявлення істотних ознак певного об’єкта

Процес заміни реального об’єкта іншим об'єктом

Запитання 7

Який елемент керування використовується в середовищі Lazarus для введення та виведення значень елементів табличної величини?

варіанти відповідей

Button  

TForm

TMemo  

TText

Запитання 8

Серед хмарних сервісів Google виберіть онлайн-сервіс для сховища та передачі файлів великих розмірів.

варіанти відповідей

Google-диск

Карти Google

Соціальні мережі

YouTube

Google Перекладач

Google Сайти

Запитання 9

Установіть відповідність між назвами (1–4) і призначенням (А–Г) Інтернет-сервісів.


1  YouTube

2  E-mail

3  Хмарний диск

4  Офісні веб-програми


А  Віддалене зберігання даних 

Б  Колективне створення й редагування документів

В  Електронне листування

Г  Розміщення та перегляд відеофайлів

варіанти відповідей

1А,2Г,3Б,4В

1А,2В,3Г,4Б

1Г, 2В, 3А, 4Б

1Б, 2А, 3В, 4Г

Запитання 10

URL-адреса—це: 

варіанти відповідей

адреса ресурсу в Інтернеті 

назва веб-сайту

адреса комп'ютера, що підключений домережі Інтернет

адреса сайту для хостинга

адреса електронної пошти 

Запитання 11

Укажіть записи, які можуть бути URL-адресами

варіанти відповідей

http://школa.edu.ru

http://@umniki.com.ua

https://www.cia. gov/

http://www.mo11.gov.ua

http://www.onlandia.org.ua/ukr/

Запитання 12

Хакер - це...

варіанти відповідей

масове розсилання кореспонденції рекламного чи іншого характеру людям, які не висловили бажання її одержувати. 

кваліфікований IT-фахівець, який знається на комп'ютерних системах і втучається в роботу комп'ютера, щоб без відома власника дізнатися деякі особисті відомості або пошкодити дані, що зберігаються в комп'ютері.

це шахрайський веб ресурс, який виманює реквізити платіжних карток під виглядом надання послуг, що не існують, якій користувач довіряє (наприклад, клон інтернет-банку), що має на меті збір реквізитів платіжних карток для подальшої крадіжки грошових коштів з рахунків держателів платіжних карток. 

Запитання 13

Процес, який полягає у створенні нових повідомлень на основі існуючих. 

варіанти відповідей

зберігання повідомлень

передавання повідомлень

опрацювання повідомлень

Запитання 14

Як називається комплекс технічних засобів, необхідних для функціонування інформаційної системи?

варіанти відповідей

Апаратне забезпечення

Програмне забезпечення

Інформаційне забезпечення

Правове забезпечення

Запитання 15

Життєдіяльність якого суспільства пов’язана передусім зі створенням, переробленням та використанням інформації?

варіанти відповідей

Індустріального

Інформаційного

Програмного

Феодального

Запитання 16

Доцільне використання учнем інформаційно-комунікаційних технологій та відповідних засобів для виконання особистих і суспільно значущих завдань

варіанти відповідей

Інформаційна система

Інтелектуальна власність

Інформаційно-комунікаційна компетентність

Комп'ютерна етика

Запитання 17

Розуміння особистістю ролі інформаційних процесів у розвитку суспільства, знання та дотримання етичних норм і законодавства у сфері інформаційних технологій

варіанти відповідей

Інформаційна система

Інтелектуальна власність

Інформаційна етика

Інформаційна культура

Запитання 18

Який з поданих записів є правильним?

варіанти відповідей

var a: array{1..100} of real   

var a: array[1…100] of real

var a: array(1..100) of real                     

var a: array[1..100] of real

Запитання 19

Що називають табличною величиною?

варіанти відповідей

Упорядкований набір змінних одного типу

Певну кількість будь-яких змінних

Набір числових змінних

Набір сталих величин

Запитання 20

Скільки разів виконається цикл, якщо початкове значення Х=13?

     Whіle Х <= 10 do X := X+1

варіанти відповідей

жодного   

4

7

1

Запитання 21

Як позначаються величини цілого типу:

варіанти відповідей

div

var

integer

real

Запитання 22

var A : Real; B: Integer; В яких операторах правильно організовано введення значень змінних?

варіанти відповідей

А := StrToFloat(Edit1.Text);

А := StrToInt(Edit1.Text);

В := StrToInt(Edit1.Text);

Edit1.Text := FloatToStr (А);

Запитання 23

Елемент керування CheckBox - це

варіанти відповідей

прапорець

текстове поле

випадаючий список

перемикач

список

Запитання 24

Скільки разів виконається цикл, якщо початкове значення Х=10?   Whіle Х <= 10 do X := X+1;

варіанти відповідей

жодного

7

2

1

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест