Серцевий цикл. Робота серця

Додано: 18 січня
Предмет: Біологія, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

Укажіть тривалість діастоли:

варіанти відповідей

0,1 с;

0,3 с;

0,4 с;

0,8 с.

Запитання 2

Повний серцевий цикл триває:

варіанти відповідей

0, 8 с;

0,7 с;

0,4 с;

8 с.

Запитання 3

Під час систоли передсердь:

варіанти відповідей

шлуночки розслаблені;

стулкові клапани відкриті;

півмісяцеві клапани відкриті;

стулкові клапани закриті;

півмісяцеві клапани закриті;

передсердя розслаблені.

Запитання 4

Кров потрапляє в стовбур легеневих артерій і аорту під час:

варіанти відповідей

систоли передсердь;

систоли шлуночків;

діастоли;

правильної відповіді немає.

Запитання 5

Оберіть те, що стосується ЧСС:

варіанти відповідей

65 мл крові;

65-75 уд/хв,

кількість серцевих циклів впродовж 1 хв;

150 млн літрів крові.

Запитання 6

Оберіть хибні твердження:

варіанти відповідей

Порушувати роботу серця можуть значні емоційні навантаження.

Вживання наркотиків, алкоголю, тютюнокуріння не завдають шкоди серцю.

За інтенсивної роботи ЧСС зростає.

Фізична праця погіршує роботу серця.

Запитання 7

Серцевий м'яз працює без відпочинку. Така виняткова працездатність зумовлена:

варіанти відповідей

ритмічністю роботи;

силою серцевих скорочень;

посиленням кровообігу;

високим рівнем кровопостачання міокарда..

Запитання 8

Для тренування серця треба розумову працю чергувати з фізичною. Фізичні навантаження потрібно збільшувати поступово. Надмірні навантаження на початку тренування спричинять:

варіанти відповідей

перевантаження серця;

виснаження серця;

зміцнення серця;

зменшення ЧСС.

Запитання 9

Укажіть механізми регуляції роботи серця:

варіанти відповідей

зовнішньосерцеві;

внутрішньосерцеві;

нейрогуморальні;

медичні.

Запитання 10

Активізують (посилюють) роботу серця:

варіанти відповідей

йони Калію;

йони Кальцію;

норадреналін;

адреналін;

вітамін А.

Запитання 11

Нервові центри, які регулюють роботу серця, діють узгоджено: якщо один із них гальмується, то інший - збуджується. Центр регуляції, що гальмує серцеву діяльність, розташований у:

варіанти відповідей

грудній ділянці спинного мозку;

головному мозку;

печінці;

черевній порожнині.

Запитання 12

За хвилину серце перекачує близько:

варіанти відповідей

5 л крові;

15 л крові;

2 л крові;

25 л крові.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест