Середньовічна церква. Культура середньовічної епохи. 1 варіант

Додано: 6 квітня
Предмет: Всесвітня історія, 7 клас
Тест виконано: 5 разів
17 запитань
Запитання 1

Що з перелічено Тома Аквінський вважав важливим для загального добробуту?

варіанти відповідей

Сила

Влада

Закон

Гроші

Запитання 2

Одним з найкращих богословів Середньовіччя був

варіанти відповідей

Роджер Бекон

Василій Великий

 Тома Аквінський

Григорій ІV

Запитання 3

Які поняття і терміни характеризують релігійне життя середньовічної Європи? (3 відповіді)

варіанти відповідей

Інквізиція

Альбігойські війни

Мусульманство

Єретики

Запитання 4

Єретик в перекладі означає ...

варіанти відповідей

"відступник", особа, що заперечує основи віровчення панівної церкви

 "розслідування", особливий суд католицької церкви

  "чистий", вважали матеріальний світ породженням диявола

Запитання 5

Назвіть регіон, який став центром катарської єресі

варіанти відповідей

 Південна Франція

Південна Італія

Східна Англія

 Північна Німеччина

Запитання 6

Розтавити в хронологічній послідовності:

А - Початок книгодрукування

Б - Початок епохи Ренесанс

В - Каролінзьке відродження

Г - Виникнення першого університету

варіанти відповідей

1Б, 2 Г, 3 А, 4Б.

1В, 2Г, 3Б, 4А

1Б, 2 В, 3А, 4Г

1 А, 2 Б, 3Г, 4 В.

Запитання 7

Розставити події в хронологічній послідовності:

а) Завершення Альбігойських війн

б) Велика схизма

в) Створення Болонськго університету

г) Видано першу друковану Біблію

варіанти відповідей

а, б,в,г

б, в, а, г

в,г,а,б

г,а,б,в

Запитання 8

Торквемада відомий -

варіанти відповідей

єретик

папа римський

інквізитор

схоластик

Запитання 9

Основою католицького віровчення у ХІХ столітті визнано

варіанти відповідей

схоластику

вчення Томи Аквінського

вчення папи Лева ХІІІ

вчення альбігойців

Запитання 10

Визначте за описом архітектурний стиль.

Основними ознаками цього стилю були тонкі стіни, висока стрімка аркова стеля, великі вікна прикрашені кольоровими вітражами. Скульптура наповнювала споруду рухом.

варіанти відповідей

Готичний стиль

Романський стиль

Бароко

Ренесанс

Запитання 11

Вкажіть автора "Книги пісень"

варіанти відповідей

Данте Аліг′єрі

Франческо Петрарка

Джованні Боккачо

Сандро Боттічеллі

Запитання 12

Передова течія західноєвропейської культури, що стала основою доби Відродження, прогресивний рух у західноєвропейській культурі, система поглядів на людину як на найвищу цінність — «найкраще створіння Боже»:

варіанти відповідей

Гуманізм

Теологія

Схоластика

Алхімія

Запитання 13

Інша назва епохи Відродження:


варіанти відповідей

Класицизм

Модернізм

Гуманізм

Ренесанс

Запитання 14

Автор "Божественної комедії", один із творців літературної італійської мови - це:

варіанти відповідей

Джованні Боккаччо

Франческо Петрарка

Роджер Бекон

Данте Аліг'єрі

Запитання 15


Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями

1 «Авіньйонський полон»

2 Альбігойські війни

3 Чернечий орден

4 «Велика схизма»


А Час в історії папства, коли резиденцію пап було перенесено з Рима, а самі папи перебували в залежності від французьких королів

Б Боротьба католицької церкви проти православної 

В Розкол у католицькій церкві, під час якого одночасно три особи вважали себе справжнім Папою Римським 

Г Хрестові походи на півдні Франції для придушення небезпечної для папства єресі 

Д Спільнота віруючих, члени якої за обітницею дотримуються загального статуту 

варіанти відповідей

1г, 2В; 3Д, 4А

1Б, 2Д, 3В, 4Б

1А, 2Г, 3Д, 4В;


1В, 2Г, 3Д, 4А

Запитання 16

Зображений винахід пов’язують із діяльністю

варіанти відповідей

Льва Математика

Йоганна Гутенберга

 Роджера Бекона

 П’єра Абеляра

Запитання 17

Установіть послідовність церковних посад від вищої до нижчої

А - Абат

Б - Єпископ

В - Папа Римський

Г - Священник

варіанти відповідей

А,В, Г, Б


Г, В, Б, А

В, Б, А,,Г

В, Б, Г, А

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест