18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Середовище та його чинники. Взаємодія популяцій в угрупованнях

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Біологія, 7 клас
Тест виконано: 55 разів
27 запитань
Запитання 1

Сукупність умов середовища (абіотичних та біотичних), в яких існує особина, популяція або вид і без яких вони не в змозі існувати.

варіанти відповідей

місце проживання

місце перебування

середовище існування

угруповання 

співіснування

Запитання 2

Виберіть приклади мутуалізму

варіанти відповідей

рак-самітник і актинія

ставрида і риби-чистильники

єгипетські бігунки і крокодили

всі відповіді правильні

Запитання 3

Чи вірне твердження, що найрізноманітніше за своїми умовами водне середовище існування?

варіанти відповідей

ні

так

Запитання 4

Чи вірне твердження, що при випадінні хоча б однієї з ланок, харчовий ланцюг порушується:

варіанти відповідей

так

ні

частково

Запитання 5

Реакції організмів на тривалість світлового періоду доби мають назву

варіанти відповідей

тривалість світлового періоду доби

світлолюбність

освітленість

фотоперіодизм

Запитання 6

Виберіть рядок, у якому вказано тварин, активних уночі

варіанти відповідей

мухи, соколоподібні, ластівки, копитні

сови, їжаки, кажани, денні метелики, яструби

нічні метелики, таргани, сови, їжаки, кажани

мухи, соколоподібні, ластівки, сови, метелики

Запитання 7

Біотичні чинники - це чинники ..

варіанти відповідей

живої природи

неживої природи

антропогенні чинники

всі відповіді правильні

Запитання 8

До антропогенних факторів належать:

варіанти відповідей

знищення лісів

наявність заповідних територій

забруднення води

полювання лисиці на зайців

Запитання 9

До абіотичних екологічних чинників відносять:

варіанти відповідей

виїдання сараною сільськогосподарських культур

виверження вулкану

знищення пташиних гнізд

лісові пожежі внаслідок самозаймання від високих температур

Запитання 10

Вирішальним фактором, що впливає на весняні перельоти птахів , є:

варіанти відповідей

в холодні роки - тривалість світлового дня, в теплі - температура

рівень вологості

виключно тривалість світлового дня

атмосферний тиск

Запитання 11

Установіть відповідність між параметрами популяції та їхніми визначеннями:

щільність популяції - це ...

варіанти відповідей

простір, заселений особинами конкретної популяції

мінімальна кількість особин, необхідна для існування популяції

різниця чисельності популяції на початку та наприкінці періоду

середня кількість особин на одиницю площі або об'єму

кількість особин, яка входить до складу популяції

Запитання 12

Зайці білі й сірі, що живуть на одній території,складають

варіанти відповідей

одну популяцію одного виду

дві популяції двох видів

дві популяції одного виду

одну велику популяцію різних видів

Запитання 13

Автотрофні організми на відміну від гетеротрофних

варіанти відповідей

використовують енергію хімічних сполук, що містяться у спожитій їжі;

синтезують органічні речовини з неорганічних під час фотосинтезу;

живляться тваринами;

ведуть паразитичний спосіб життя;

Запитання 14

Основною умовою існування екосистем є:

варіанти відповідей

постійна чисельність видів в екосистемі

постійні і незмінні умови середовища в екосистемі

постійний колообіг речовин та енергії між живими та неживими компонентами екосистеми

постійні зміни чисельності та умов існування

Запитання 15

Назвіть пристосування, які виникають в тварин до впливу низьких температур.

варіанти відповідей

відкладання жирів

тремтіння м'язів

побудова сховищ

зміна молочних зубів

Запитання 16

Назвіть пристосування, які виникають в тварин, до впливу світла:

варіанти відповідей

нічний та денний спосіб життя

фототаксиси

кольоровий зір

впадання в сплячку

Запитання 17

Назвіть тварин які пристосувались до польоту:

варіанти відповідей

летюча риба

білка-летяга

літаючий дракон

медуза

Запитання 18

Тип взаємодії, при якому спостерігається співіснування організмів різних видів, називається:

варіанти відповідей

антибіоз

симбіоз

хижацтво

Запитання 19

Форма взаємозв'язків, що є змаганням за засоби існування й умови розмноження між особинами одного виду або різних видів називається:

варіанти відповідей

виїдання

конкуренція

паразитизм

Запитання 20

Організми, які утворюють органічну речовингу в екосистемі називають:

варіанти відповідей

редуценти

продуценти

консументи

Запитання 21

Бактерії та гриби в екосистемі розкладають мертву органіку і являються:

варіанти відповідей

продуцентами

консументами

редуцентами

Запитання 22

Завершіть ланцюг живлення:

листя дерева-гусінь-синиця-

варіанти відповідей

шуліка

вовк

акула

ромашка лікарська

Запитання 23

Завершіть ланцюг живлення:

водорості-дафнія-мальок риби-окунь-

варіанти відповідей

чапля

олень

білка

латаття

Запитання 24

Між щупальцями велетенської медузи мешкають дрібні рибки, яких медуза не зачіпає, оскільки вони приваблюють більшу рибу. Натомість отримують залишки їжі медузи. Як назвати таку форму стосунків

варіанти відповідей

паразитизм

нейтралізм

мутуалізм

коменсалізм

Запитання 25

Виберіть приклад, що ілюструє вплив на тваринні організми антропогенного чинника

варіанти відповідей

вирубка лісів

браконьєри виловили осетра

зграя шакалів загнала антилопу

кислотні дощі згубно подіяли на врожай

Запитання 26

Форма взаємозв’язків, при якій один із двох існуючих разом видів отримує користь від сумісного існування і завдає шкоду іншому виду, називається:

варіанти відповідей

паразитизм

коменсалізм

мутуалізм

симбіоз

Запитання 27

Паразитами є:

варіанти відповідей

вовки

жирафи

воші

гієни

гельмінти

папуги

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест