шедеври європейської лірики І пол. ХХ ст.

Додано: 31 грудня 2020
Предмет: Зарубіжна література, 11 клас
Тест виконано: 8 разів
24 запитання
Запитання 1

Р.М.Рільке жив у Києві понад два тижні

варіанти відповідей

у 1898 році

у 1900 році

у 1901 році

Запитання 2

Філософський зміст боротьби життя і смерті, кохання і небуття, мистецтва і темряви Рільке втілив у вірші

варіанти відповідей

"Згаси мій зір..."

"Ось дерево звелось..."

"Орфей, Еврідіка, Гермес"

Запитання 3

Вірш Р.М.Рільке "Ось дерево звелось..."ввійшов до збірки

варіанти відповідей

"Книга годин"

"Сонети до Орфея"

"Дуїнезькі елегії"

Запитання 4

Поезія Р.М.Рільке "Згаси мій зір...", побудована як пристрасний монолог, звернена

варіанти відповідей

до матері

до коханої жінки

до Бога

Запитання 5

Каліграми -це

варіанти відповідей

вірші, написані у вигляді малюнків

віршовані підписи під малюнками

різновид ілюстрацій до віршів

Запитання 6

У якому із творів Г.Аполлінера виражений протест проти війни

варіанти відповідей

"Лорелея"

"Міст Мірабо"

"Зарізана голубка й водограй"

Запитання 7

"Срібна доба" російської поезії охоплює період

варіанти відповідей

кінець ХІХ - початок ХХ століття"

перша половина ХХ століття

друга половина ХІХ століття

Запитання 8

Серед авангардистських течій найбільш плідною в Росії була

варіанти відповідей

символізм

футуризм

акмеїзм

Запитання 9

Перша модерністська течія, яка виникла в Росії

варіанти відповідей

акмеїзм

символізм

футуризм

Запитання 10

Яка із названих поетичних збірок належить Г. Аполлінеру

варіанти відповідей

"Каліграми. Вірші Миру і Війни"

"Сонети до Орфея"

"Життя і пісні"

Запитання 11

Яка із названих поетичних збірок належить Р.М.Рільке

варіанти відповідей

"Каліграми. Вірші Миру і Війни"

"Дуїнезькі елегії"

"Вірші про Прекрасну Даму"

Запитання 12

Хто являється яскравими представником футуризму?

варіанти відповідей

С.Єсенін, М.Клюєв ,В. Івнєв

О Мандельштам,А Ахматова, М.Гумільов

О.Блок, А .Білий, В.Брюсов

В.Маяковський, Борис Пастернак, Д.Бурлюк

Запитання 13

З'ясуйте основну ознаки акмеїзму

варіанти відповідей

відмова від містичної туманності, прийняття земного світу в його розмаїтті, зримій конкретності

Використання символів

Зображення реальної дійсності

Відмова від предметності і чіткості образів, відточеності деталей.

Запитання 14

У поезії Р.М.Рільке «Орфей, Еврідіка, Гермес…» запозичений сюжет із:

варіанти відповідей

історичних джерел

античних джерел

біблійних джерел

реальних подій

Запитання 15

Визначте тему вірша Г.Аполлінера «Міст Мірабо:

варіанти відповідей

плинність життя

захоплення архітектурою

возвеличення кохання

красою річки

Запитання 16

Вкажіть основні ознаки символізму:

варіанти відповідей

передача найтонших порухів душі і музики вірша, максимальне використання звукових і ритмічних засобів в поезії;

орієнтація на чіткість, предметність;

відмова від використання символів;

зображення реальних картин життя;

Запитання 17

 Представникам якого літературного напряму "Срібної доби" був притаманний бунт проти звичайних норм віршованої мови, експерименти в царині ритміки, рими, орієнтація на виголошуваний вірш, лозунг, плакат,заперечення культурних традицій, спроба створити нове мистецтво майбутнього?

варіанти відповідей

акмеїстам

футуристам

імажиністам

символістам

Запитання 18

Поетична форма, у якій створено вірш Гійома Аполлінера «Зарізана голубка й водограй»:


варіанти відповідей

акровірш

сонет

катрен

каліграма

Запитання 19

Під мостом Мірабо струмує Сена

Так і любов

Біжить у тебе в мене

- стверджує ліричний герой поезії, у якій є рядки

варіанти відповідей

 «Хай б’є годинник ніч настає

Минають дні а я ще є»

«Згаси мій зір — я все ж тебе знайду»

«Вона уже — не та білява жінка,

оспівана колись в піснях поета»

«Ось дерево звелось. О виростання!

О спів Орфея! Співу повен слух»

Запитання 20

До «срібної доби» російської поезії відносятьваріанти відповідей

 дадаїзм, сюрреалізм, футуризм, кубофутуризм

 фовізм, кубізм, абстракціонізм, супрематизм

 неоромантизм, символізм, неореалізм, імпресіонізм

акмеїзм, символізм, футуризм, імажинізм 

Запитання 21

Оберіть поетів, життя та творчість яких були пов’язані з Україною

варіанти відповідей

Гійом Аполлінер

Анна Ахматова

Володимир Маяковський

Райнер Марія Рільке

Запитання 22

Країна, з якою В. Маяковський пов’язував походження своїх предків.

варіанти відповідей

Росія

Україна

Грузія

Франція

Запитання 23

Оберіть уривки з поезій, автором котрих є В. Маяковський

варіанти відповідей

Під мостом Мірабо струмує Сена

Так і любов

Біжить у тебе в мене

А ви

ноктюрн

змогли б заграти

на флейті заржавілих ринв?

Виходить — це необхідно,

щоб кожного вечора

понад дахами

загорялась хоча б одна зоря?!

Магдалина билася, ридала,

Любий учень в горі кам'янів,

Лиш на Матір, що, німа, стояла,

Аніхто поглянути не смів.

Запитання 24

Про поета, зображеного на репродукції, ідеться в поезії


 

варіанти відповідей

В. Маяковського

Анни Ахматової

О. Блока

Р. М. Рільке

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест